Norwegian Newsletters

Still Small Voice – Av 5779/August 2019 (norsk)

«Han valgte et land som han ga oss i arv, en stolt arv for Jakop som han elsker Sela” Psalm 47:5

De store hebraiske tegnene ovenfor bokstaverer det unevnelige navnet på den levende Herren Gud, universets konge. I de hebraiske skriftene er det bare skrevet som dette ‘’ med to yod’er eller inverterte kommaer. Jesus bar disse merkene som arr på sine håndledd og føtter laget av naglene på Golgata. Ja, dette er dyptgående. I dette brevet berører vi ‘Herligheten’. Illustrerer disse nagle-merker Hans herlighet?

Min familie og jeg vil først takke hver enkelt av dere som har bedt, skrevet og spurt angående vår yngste sønn Daniels helse de siste tre månedene. 

Hans siste MR viser at han er helt fri fra betennelse, og selv er han er fylt av en ny livsglede!  Alt dette fyller oss hver dag med takknemlighet, og vi takker mange ganger om dagen. Takk til hver og en som ba og sendte oppmuntrende ord om kjærlighet og gode råd til Daniel.

Ett av løftene som Gud har gitt, er: “ISRAEL, MIN HERLIGHET ” i nåtid. Jeg vil dele med deg noe som skjedde med meg nylig. For å oppleve noe av gleden ved å kjenne noe av atmosfæren som jeg følte i følgende opplevelse, gå til: You Tube og skriv inn Terry MacAlmon 2013 – The Weight of Your Glory. Her er ordene for de som ikke har en datamaskin. Han synger følgende i tilbedelse:
Video:https://youtu.be/rgavValH0UM

“La kraften av Din herlighet x6 … komme over meg.” 

Så sier han dette: “Alle levittene som var musikere sto på østsiden av alteret kledd i fint lin og spilte cymbaler, harper og lyre. De ble akkompagnert av 120 prester som blåste i trompeter. Trompetistene og sangerne slo seg sammen som med en stemme for å gi ære og takk til Herren. De løftet sine stemmer i lovprisning til Herren og sang: «Han er god, for hans nåde varer evig…» Da ble Herrens tempel fylt med en sky, og prestene kunne ikke tjene fordi skyen, Herrens herlighet fylte Guds hus.
«Å, se kraften i Din herlighet x3 … La den komme over meg.»

Da jeg hørte denne sangen, stoppet jeg med det jeg holdt på med. «Ja, jeg vil motta kraften av hans herlighet.» Jeg tenkte:  jeg vil bli overskygget av hans kjærlighet. Jeg kjenner meg tørr som en ørken» Jeg stengte døren, satte meg til rette og tok all tid jeg behøvde for å tillate den fantastiske utfordringen i disse ordene å fylle mitt sinn og hjerte. Kjære venner, bare Herren Gud kjenner hjertene våre; og våre hemmelige tanker som aldri blir sagt. Han kjenner våre lengsler, forhåpninger, ambisjoner, rop, kamper, press og drømmer. Å ja, de umulige drømmene… 

Jeg hvilte i skjønnheten fra disse salvede ordene og musikken. Ro begynte å fylle mitt engstelige hjerte og roet ned min puls. Jeg tillot meg å synke dypt inn i tilbedelse, den engstelige nervøse spenningen forsvant . Snart nøt jeg en hvile som vokste til et metningspunkt var nådd og begynte å dra meg inn i en overstrømmende tilbedelse. Som et barn ved mors bryst ble jeg mettet med Den Hellige Ånds følbare nærvær som beveget seg gjennom meg i en nådig, mild vennlighet. Da ble jeg klar over den minste forventning i brystet. Sakte, men sikkert vokste det til et fast håp. Tanken på nye muligheter begynte å boble opp gjennom min ånd. Tretthet forsvant mens det dyrebare, hellige nærværet av vedvarende Kjærlighet flyttet inn i min trette kropp. Jeg ble stille og rolig. En sødme så lett som fin parfyme spredte seg i hver celle av meg, særlig mitt trette og travle sinn. Jeg følte hans salvelse som om en søt, rolig Fred som overgår alt, fylte mitt liv.

Fullstendig alene hvilte mitt hjerte trygt i min Skapers armer. Dette er en spesiell privat situasjon.

Det er sjelden at jeg er I stand til å åpne mitt hjerte i så stor grad, men all motstand smeltet. Min respons var impulsiv uten reservasjon. Armene mine ble utstrakt, vinduene i min sjel ble vidt åpne for den herligste venn jeg noen gang har møtt, Yeshua, Som elsker min sjel. En svak, mentrygg Glede begynte å stige opp fra dypet av min ånd. Vedvarende milde bølger av glede vasket bort den tørre tørsten, og tilbedelse vellet fram innenfra. En nyåpnet artesisk brønn ga meg styrke og kraft i en følelse av et Evig nærvær. 

Da var det som om himlene over meg ble åpnet uten noen medvirkning fra min side. Jeg oppdaget noe som kom ovenfra. Da så jeg objekter av gull som dalte ned som små gylne dun laget av gull i en svak bris… Skjønt det var tykt, falt de ned som gyllent høstløv når det til slutt løsner fra greinene. Litt forundret,  betraktet jeg disse objektene som jeg hverken har sett eller hørt om før. Ordene ‘plater av gull’ kom i mine tanker. Deres hexagonale form var dekorert på alle sider med scener av Israels

gamle og moderne historie. Objektene av gull så ut til å være en fot brede og 6 tommer tykke. Representerte gullet Israels folk og land som vi har brukt de siste 50 årene til å be for, elske, og arbeide sammen med? Er det slik Gud ser dem, tenkte jeg og prøvde å forstå meningen med hans ‘Herlighet’.

Jeg plasserer dette historiske bildet her fordi dette året på den 9. i den hebraiske måneden Av 5779 faller på 10-11. august  2019 når alle jøder i hele verden minnes ødeleggelsen av tempelet i 586 f.Kr og år 70 e.Kr. Noen våkne jøder tror at Messias vil komme på denne dagen. Tross alt er han den lidende tjener som identifiserer seg med smerten i lidelsen til sitt eget kjøtt og blod. Jay og jeg vil faste sammen med vårt folk. Vi leser Klagesangene og minnes tragediene som vårt folk har holdt ut mens de har levd her på jorden.  

Se nå på denne foten under lysestaken (menoraen)  som de romerske soldatene bærer fra templet i Jerusalem til Rom. Disse sekskantene har samme form som de gullbarrene jeg så. Det mektige Romerriket foreviget dermed sin ødeleggelse av Israels andre tempel ved å lage dette fantastiske steinrelieffet under Titusbuen i Rom.
Her er historien skrevet i stein for at alle mennesker skal lese og forstå at jødene i Judea var en stor nasjon og en trussel for det mektige imperiet! Messias forutså denne ødeleggelsen og profeterte at Jerusalem skulle bli ødelagt og folket bli tatt til fange og spredt ut blant folkene. Han gråt slik en hyrde gjør når hans flokk blir spredt. 

 Luke 19:41-44; 21:24. 

Nå lever vi i blomstrende dager for den moderne nasjonen Israel. Det største tegnet blant bibelske profetier brettes ut som innledning til Messias som er Israels Herlighet!

Alle elsker gull!

– Jeg vet atvår Store Skaper elsker gull. Han lagde det. Ved hver dags fødsel som i følge bibelsk tid, begynner ved solppgang, elsker vi å betrakte at dagen heller til skumring ofte i gull. Vi ser strålende skyformasjoner formet av hans usynlige hender som kastes ut i uendelige intense flammende skygger av gull over himmelen. 

Så ser vi en gylden sol stige ut av natte-mørket for trofast å lyse opp for oss på jorda dag etter dag.

Gull er et sjeldent, tungt, mykt, likevel tett og et edelt formbart metall..

Nesten alt gull som er funnet, ble avsatt på jorden av meteoritter. Mesteparten er lagret dypt inne i jordas hjerte.

– Arkeologer har gravet fram gamle sivilisasjoner og oppdaget gullkroner og smykker fra konger og stammehøvdinger. Gull betyr adskillelse, kongelighet, enestående, for ikke å snakke om varighet.

– Det representerer fortreffelighet, som olympisk gull.

-‘Syre-test’ er et begrep som er skapt fordi gull er uoppløselig i salpetersyre.

 -Varme brukes til å foredle gull og bekrefte dets tilstedeværelse i metalliske gjenstander og skille det ut derfra. Er ikke dette den raffineringsprosessen nøyaktig slik Gud skiller oss ut for å tilhøre ham? Er dette tyngden av Hans herlighet? Les Jeremia 16:16

– Under andre verdenskrig stjal nasistene alt gullet fra sine jødiske fanger. I smerte, blod, og til og med død ble gulltennene deres og gifteringer samlet og smeltet om til gullbarrer, også kalt ‘ingots’.

– Fram til 1971 hadde ‘gullstandarden’ blitt tatt i bruk globalt som penge-politikk.   Forsyningene gikk fram og tilbake og fra 1930-tallet opphørte gull-myntene å sirkulere over hele verden som valuta. I dag blir gullmynter laget for samlere.

Vil du stå med oss i bønn om at HERRENS Ånd skal utøses over Israel i denne sjebnesvangre perioden i historien. Hva betyr TYNGDEN i HANS HERLIGHET FOR DEG?

Vi lever ved sannheten om at Bønn forandrer alt. Vil du Tro sammen med oss at Israel skal bli overskygget av Guds Ånd for sin endetids-rolle på jorden?

«Si til Sions datter,

Se din frelse kommer!

De Han fikk som lønn er med Ham.

De Han vant går foran Ham.

De skal kalles det Hellige folk,

De som Herren har forløst 

Og selv skal du (Jerusalem) kalles den søkte,

Byen som ikke er forlatt. Isaiah 62:11b,12.

Med støtte av våre venner og partnere har vi i de siste 50 år tjent Herren i tro.

Vår oppriktige takk går til hver enkelt av dere. Om dere ønsker å hjelpe oss med å sende ut og dele innsikt som Herren gir, vær snill å gi støtte via PayPal nedenfor. Takk! Må Herren velsigne dere rikt.

Meridel Rawlings PhD; Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097 ISRAEL