Norwegian Newsletters

Stille Milde Røst… Passover år 5778/2018

Shalom … fra Rawlings familien i Israel; en velsignet påske – påskehøytiden!

An ancient menorah carved out of rock

Hvor er dine tanker når du legger deg for natten? David, alene i Judas ørken skrev:

«Jeg tenker på deg der jeg ligger og hviler, og grunner på deg gjennom natten.» Salme 63:7

Når David stilte spørsmål, forventet han svar. Den pågående krigen mot Messias og hans rike finnes i Salme 102. David bar tittelen Messias, som alle Israels konger gjorde. Dette fordi de var viet til den Allmektiges tjeneste og salvet med hellig olje i Herrens navn, Israels navn.

«Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Jordens konger reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie.» Same 2: 1,2,4, 7, 8.

I dag er det ikke ulikt. Si meg, “hvem” spør etter hedningene? Folk bryr seg mindre og jo mer selvabsorberte og motløse blir de. For meg virer det som at tiden går forter? Nasjonene raser i en hastighet i det de står på randen av ruin. Mennesket fortsetter å sløse sitt liv inn i systemer som er korrupte og dysfunksjonelle. Man kan fornemme panikk, pandemonium og kvelende mørke, motivert av rå frykt? Den konstante «summingen»; økonomisk mangel, rastløs aktivitet, uendelige fryktelige nyheter, krig og blodbad driver oss løpende på tomgang. I Israel er Påsketiden høytiden for terrorister. Hvilken bedre tid for å drepe jøder! Israels forsvarsstyrker patruljerer 24/7. Det være seg en campingplass, park, strand eller kino, det er virkelig behov for årvåkenhet. Dessverre, akkurat på denne dagen, har de palestinske myndighetene og Hamas i Gaza oppfordret til en Dag av Sinne/ Day of Rage, mot Israel.

«Be om fred for Jerusalem! Må de som elsker deg, leve trygt!» Salme 122: 6

Hvorfor denne kommandoen? David gir oss svaret. «Ja, der står troner for dommere, troner for Davids hus.» Salme 122: 5. «Herreveldet er lagt på hans skulder. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende.» Jesaja 9: 6c, 7a. Nylig våknet jeg meg med denne gamle hymnen og den sang sin vei gjennom tankene mine. «Jeg kom til Jesus og jeg var trøtt og slitt og trist, jeg fant i ham et hvilested og han har gjort meg glad!» Det var tydeligvis for meg. Ja, endringen er her. Johannes forkynte «Vend om, for himmelriket er kommet nær!» Matt 3: 2. Han utholdt enden på slutten av hans tidsalder, og budskapet har ikke endret seg. Et nytt herredømme kommer: regjeringen av Himmelens Rike på jorden.

«Se, dagen komme, den brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gjør urett, skal da være som halm, dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren over hærskarene. Verken rot eller grein blir igjen. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol gå opp med legedom under sine vinger.» Malaki 4: 1,2.

«Hele folkemengden var ute av seg av undring og sa: «Kanskje dette er Davidssønnen?» Matteus 12:23

The Dead Sea

Da vår yngste hadde utfordringer med å måtte sitte gjennom en formell påske-middag, tok jeg en beslutning. “Han må få motta dette!” Så Jay og jeg gjordesedermåltidet om til en piknik. Vi lastet bilen med mat og med motvillige tenåringer dro vi ut i villmarken nær Dødehavet. Ved ankomst ryddet vi området og satte opp vårt seder bord med papir og plastredskaper. Guttene? De forduftet med tegnesaker og badedrakter i hånden. I den milde stillheten slappet vi av og fjernet de mange lag med klær som trengtes i Jerusalem. Jay grillet kjøttet før solnedgang. Da vi samlet oss ved bordet var guttene rolige, interesserte og til og med villige til å delta. Stille oppe over de robuste fjellene i Jordan steg fullmånen opp og badet ørkenen i sølv. Spørsmålet ble spurt: “Hvorfor er denne natten forskjellig fra alle andre …?” Noen svar var ikke tradisjonelle, men oppriktige. Lammende ved det minneverdige bordet kommuniserte vi. «Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.» Malaki 4:6

I år, på grunn av sikkerhetsadvarslene, feiret vi hjemme. Fredag kveld, Nisan 14, 5778 eller 30. mars 2018 feiret verdens jøder deres fysiske befrielse og innløsning som et Folk. Den kristne verden observerte den tristeste dagen i sitt kalenderår, Jesu korsfestelse. Han hang på et tre. Den som vil komme, sa han. «Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Johannes 12:32 Hvem tørster ikke etter ubetinget kjærlighet, aksept, helhet med seg selv og andre?

 

Nylig var Jay og jeg med på en actionfylt helg sammen med vår synagogebibelgruppe. Vi reiste rundt Galilea. Mitt favorittsted var gamle Yodfat. I år 60 CE / AD 60 000 ledet general Vespasian romerske soldater denne jødiske byen Yodfat. Vi satt blant de uberørte ruinene og tenkte på den forferdelige prisen som ble betalt i menneskelige termer. Byene Magdala og Gamla, også i nord, led samme skjebne; etterfulgt av Jerusalem som profetert av Jesus og Masada. Bilde t.h: romersk hær i kamp, t.v: spyd og en rambukk.

Roman battering ram

Den jødiske motstandslederen i Galilea var Yosef Bar Mattityahu. Han kom seg unna slaktingen i Yodfat og endte opp som historikeren Flavius Josephus. Han skrev 4 bøker som bidro til å fylle ut hull i historien fra 0-100 CE / AD, som Det Nye Testamente også gjør. Boken Antiquities XV111, 63 inneholder følgende den mest kjente og mest kontroversielle passasje: “På denne tiden bodde Jesus, en vis mann, hvis man virkelig skulle kunne kalle ham en mann. For han var prest med ekstraordinære gjerninger og var lærer for dem som med glede tar i mot sannheten. Han fikk mange tilhengere, mange jøder og mange av grekerne. Han var Messias. Da han ble anklaget av de mektigste menn iblant oss, og Pilatus fordømte ham til korsfestelse, opphørte ikke de som hadde kommet for å elske ham opprinnelig å gjøre det;

for han viste seg for dem på den tredje dag, gjenopprettet til livet, som guddommens profeter hadde forutsagt og utallige andre fantastiske ting om ham. Og stammen av kristne, så oppkalt etter ham, har ikke forsvunnet til denne dag.»

“I Påsken går vi igjennom 2. Mosebok 12. «Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og på bjelken over døren i de husene hvor de spiser det. Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hjel alle førstefødte i landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle gudene i Egypt. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merket som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt.» 2. Mosebok 12: 7,12,13

De valgte å tro på instruksene fra Moses, adlyd og tok handling ved å stryke blodet av et lam på dørstolpen og inngangen av deres ydmyke hjem, men ikke alle gjorde det. På grunn av lydigheten gjennom hele den lange reisen, ble Israel så født i Sinai og gitt sitt charter av rettigheter; De ti bud. La alle kristne som sier at de tilber Jesus, HØR og GJØR hans advarsler og formaninger. Husk at når du er velsignet, så du er velsignet gjennom Israel som ble utvalgt og kalt til å vandre foran deg. Glem aldri at stolthet er en sykdom. Kristne blir podet inn i dette treet.

Min bønn er: Åh, at Israelere vil bi nidkjære og skille fakta fra fiksjon om Jesus. La sannheten bli åpenbart, la Jesus vende tilbake til å bli deres første fødte sønn og Messias.

«Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte.» Sakarja 12:10. «Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». .” 1 Kor. 12:21 For kristne: Jeg ber om en vilje til å slutte å manipulere skriften, som skiller Jesus fra sitt jødiske folk og sitt hjemland, Israel. “…Vær ikke overmodig, men frykt Gud.” Romerne 11: 20. Å, at både jøder og kristne må be for hverandre.

Vi er personlig så takknemlige for de millioner av kjære troende jøder og kristne. Må begge folk vokse i visdom og forståelse og tjeneste med Gud og mennesket.

Hag Samach Pesach, Shabbat Shalom og en velsignet påske !!!

Jay and Meridel, David, Chris, Josh and Daniel Rawlings

Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097  Israel www.stillsmallvoice.tv       meridel.rawlings@gmail.com