Latest Posts

Pieni hiljainen ääni – Toukokuu 2020

Jay Rawlings

Ijar 5780 / toukokuu 2020

Shalom kallisarvoiset ystävät!

Tässä kuussa miehelläni Jayllä on mielestäni hyvin rohkaiseva sana meille kaikille. ”Vanhurskaan suu on elämän lähde”Sananlaskut 10:11

Viime viikolla minua (Jay) pyydettiin puhumaan synagogamme senioreiden raamattupiirissä. Tavallisesti kohtaamme kasvokkain, mutta nykyisen koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa tapaamme netin kuvayhteyden kautta. Aluksi tutkistelemme viikon tekstiä Raamatusta; sama kohta luetaan samaan aikaan eri puolilla maailmaa. Sitten joku meistä puhuu kaikkien valitsemasta aiheesta. Oli minun vuoroni.

Puheeni otsikko oli ”Rabbi Akiva – epidemia tuolloin ja pandemia nykyisin”. Noina päivinä epidemia tappoi 24 000 rabbi Akivan oppilasta, itse asiassa heidät kaikki. Epidemia lakkasi yhtäkkiä 33. päivänä pesachin, juutalaisen pääsiäisen ja helluntain välisenä aikana. Kukaan ei tiedä miksi niin tapahtui, mutta tietyt oppineet opettavat vapautuksen tulleen, kun ”pahan puhuminen” oppilaiden kesken loppui. Vakuutuin, että tuo ihme oli todellakin voinut tapahtua tutkittuani Kirjoituksista miten ”elämä ja kuolema” ovat ihmisen suun vallassa. Se mitä puhumme voi tuottaa joko siunausta tai kirousta taikka elämää tai kuolemaa. Sitten ajattelin rakkaita ystäviämme, jotka ovat tämän nykyisen kriisin vuoksi karanteenissa. Meridel ja minä olemme olleet rajoitusten alaisina maaliskuun 5. päivästä lähtien. On ollut mielenkiintosta nähdä, mitä se on tuottanut välillämme. Onneksi kaikeksi meillä ei ole ollut suurempia purkauksia. Meidän on kuitenkin pitänyt harkita tarkoin monia puhelimitse käymiämme keskusteluja perheen kanssa. Josh on täällä pitämässä huolta meistä ja keskusteluistamme. Välistä eri aihepiirejä koskeneet keskustelumme ovat olleet kiivaita. Minä kutsun sellaisia ”intensiiviseksi seuranpidoksi”. Viimeksi kuluneiden 12 päivän ajan Meridel on ollut vesipaastolla ja rukoillut intensiivisesti!

Olemme taatusti saaneet oppia muutamia arvokkaita seikkoja meistä itsestämme. Omasta itsestäni puhumattakaan!

Mieleeni tulivat tapahtumat 42 vuoden takaa. Silloin Meridel ja minä olimme juuri asettuneet vakituisesti asumaan Israelissa vierailtuamme juutalaisyhteisöissä eri

puolilla maailmaa edellisten kahdeksan vuoden aikana. Paluumatkalla kohti Israelia matkasimme Alankomaiden halki ja kävimme sikäläisissä juutalaisyhteisöissä. Meridel oli silloin 40 päivän vesipaastolla. Joshua oli vasta vuoden vanha. Myöhään eräänä iltana HERRA vastasi ajatuksiini ja puhui hyvin selvällä tavalla, kuten vain Hän voi: ”Mitä olen laittanut sydämellesi?”

Vastasi hämmästyneenä: ”Oi HERRA, pyydän, että autat minua antamaan Israelille ikkuna-aukon maailman mediaan.” Tunsin itseni hyvin epävarmaksi tuon kutsumuksen suhteen, sillä en ollut tehnyt filmejä tai televisio-ohjelmia siihen mennessä. Minulla ei ollut alan koulutusta, ammattini oli sairaalahallinnon johtaminen. Mutta en milloinkaan unohda mitä minulta kysyttiin.

Muutama kuukausi myöhemmin, Israeliin saapumisemme jälkeen, olimme kutsuttuina illallisille voidaksemme tutustua uskovien yhteisön tunnettuihin johtohenkilöihin. He olivat raskaansarjan tyyppejä. Illallisen aikana minulta kyseltiin suunnitelmiamme. Naiivisti ilmoitin aikovani tuottaa dokumenttifilmin Israelista. Näiden ihmisten reaktio oli melko häkellyttävä! He tiedustelivat taitojani käsikirjoituksen laatimisessa, aiempaa kokemustani, taloudellisia tukijoitani ja kontaktejani sellaisen filmin jakelemiseksi. Saatoin vain vastata kieltävästi jokaiseen kohtaan ja tunsin kutistuvani pienemmäksi kysymys kysymykseltä. Tunsin itseni varsin typeräksi ja lytätyksi.

Ajaessani kotiin päin sanoin Meridelille: ”No, on kai niin, että kun Jumala puhuu sinulle jostain asiasta, silloin sinulla täytyy olla uskoa itseesi, siitä huolimatta mitä muut sanovat, eikö?”
Meridel vastasi: ”Juuri niin, rakas. Kyse on sinun ja Jumalan välisestä asiasta. Et voi olla riippuvainen kenenkään toisen uskosta oman kutsumuksesi suhteen.” Tuo totuus muutti elämäni.

Tarkastellessani elämämme taivalta, jolloin tuotimme dokumentteja ja televisio- ohjelmia, joita esitettiin monien vuosien ajan kaikkialla eri puolilla maailmaa, kumarran pääni kiitollisena. Maailman sionistikongressi kunnioitti työtäni ja kaksi suosituinta filmiämme löytyvät Spielberg-kirjastosta. Jerusalemin kansainvälinen kristillinen suurlähetystä myönsi meille elämäntyöpalkinnon.

Jotenka, hyvät ystävät, jos jollain teistä on HERRALTA saatu kutsumus ja / tai unelma, pitäkää kiinni siitä ja vaeltakaa kuuliaisesti sen mukaisesti ja toimikaa kutsumuksenne pohjalta. Muistakaa: ”… usko ilman tekoja on kuollut.” Jaakobin kirje 2:26 Tämä on poikamme Joshin lempijae. Jumala antaa teille toisia ihmisiä seisomaan rinnallanne ja saatte tehtävän suoritettua jopa näinä pandemian aikoina. Jumala on aina suurempi kuin kaikki olosuhteemme.

Kiitos jälleen rukouksista ja tuesta palvelutyöllemme, joka tarjoaa ikkuna-aukon maailman suuntaan Israelin ja HERRAN sanan puolesta. Ja saanen lisätä: Pienen hiljaisen äänen puolesta.

Tie ylöspäin on kivinen, mutta me jatkamme kiipeämistä.

Sydämellisin terveisin Jay ja Meridel Rawlings

LUKISIMME KOVIN MIELELLÄMME VIESTEJÄ TEILTÄ!

Dr. Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097
sähköposti: meridel.rawlings@gmail.com

Kallisarvoiset tilaajat!
Uutiskirjeeni lähetetään sähköpostiosoitteesiinne joka kuukausi. 
Huomaattehan, että Still Small Voice – / Pieni hiljainen ääni -uutiskirjeet eivät ehkä näy Inbox- / Saapuneet-välilehden alla,vaan ne saattavat joutua muiden välilehtien alle tai roskapostiin
Varmistattehan, että uutiskirjeeni päätyvät suoraan Inbox- / Saapuneet-välilehden alle.Kiitos! Terveisin Meridel

Photo at top by Aaron Burden on Unsplash

Still Small Voice, A Word from Jay – May 2020

Jay sitting in the garden

Shalom Dear Friends,                                                                        Iyar 5780

This month, my husband, Jay has word for us all, which I found so encouraging.

“The mouth of a righteous man is a well of life.  Proverbs  10:11

Last week I was asked to give a message to our senior’s  synagogue Bible study group. Normally we meet  but with the current COVID-19 situation we met via Zoom over the Internet. First, we study the Biblical portion of the week: the same portion is read at that time world wide. Then one of us gives speaks on a subject we all choose. It was my turn.

My message was called,“Rabbi Akiva – The Epidemic Then and the Pandemic Now.

An epidemic in his day killed 24,000 of the Rabbi Akiva’s students, in fact all of them. It abruptly ended on the 33rd day between Passover and Pentecost. No one knows why it happened but some scholars teach that the deliverance came when “evil speaking” was stopped between the students. I became convinced that this miracle could indeed have happened when I studied from scripture that “life and death” are in one’s mouth. What we

speak can bring either “blessing or cursing” or “life or death”. Then I thought about you our dear friends now caught up in quarantine during the current crisis. Meridel and myself remain in lock-down from March 5th, 2020. it has been interesting to see what has transpired between us. Thankfully we have not had any major blowups. However we have had to think carefully about our many discussions, with family over the phone. Josh is here looking out for us. and our discussions. Sometimes our conversations on various topics have been heated. I call it “intense fellowship”!  During the last twelve days Meridel has been fasting on water, including  times of intense prayer! 

We have certainly learned some valuable lessons about ourselves. No about myself!

Then I thought about something that happened to me 42 years ago. At the time, Meridel and I had recently come to live permanently in Israel after visiting Jewish communities all over the world for the previous 8 years. While on the way to Israel, passing through Holland, when we were visiting the Jewish communities there. Meridel was on a 40 day water fast back then. Joshua was a mere year old. Late one night the LORD answered my thoughts and said very clearly as only He can do: “What have I put in your heart?”

Surprised I responded:  “Oh LORD I ask You, please help me to give Israel a window to the world in the media.” I felt very insecure about this calling since I had never made a film or TV show at that time. I was not trained in this discipline, and professional was a Hospital Administrator. But, never could I ever forget what had been asked me.

Some months later after our arrival in Israel, we were invited to dinner to be introduced several well known leaders of the believing community. They were heavy hitters. During the meal I was asked about our plans. Naively I announced that I intended to produce a documentary film on Israel.  The response of these people was quite startling! They queried me on my script writing skills, my previous experiences, my financial backers and my contacts to distribute such a film. I could only answer in the  negative to every question, growing smaller with each one. I felt quite foolish and undone. 

While driving on the way home I said to Meridel, “Well, I guess when God speaks to you about something: you have to have faith for yourself in spite of what others say?”  

She said, “Thats right, dear, it is a matter between you and the Lord. You cannot depend on anyone else’s faith for your calling”. That truth changed my life.

Looking back on our life time of creating documentaries and TV shows that for years were shown globally, I bow my head in gratefulness. The World Zionist Congress honoured my work and our two most popular films are found in the Spielberg Library. The International Christian Embassy gave us a Life Time Achivement Award.

So, dear friends, if you have a calling and or a dream from the LORD, hold onto it and walk

in obedient and act upon your calling. Remember, “Faith without works is dead. James 2:26b  Our son Josh’s favourite verse. God will give you other to stand with you and you will bring it to pass, even in this time of the pandemic. He is always greater than all of our circumstances.

Thanks again for your prayers and support of our ministry that gives “a window to the World on behalf of Israel and His Word”, and let me add, the Still Small Voice.

Its a rocky road upward, but we are climbing.  

Sincerely,  Jay and Meridel Rawlings.

Dr. Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097
email: meridel.rawlings@gmail.com

Dear subscribers, my newsletter is sent to your email address, every month. Please note that you might NOT see the Still Small Voice newsletter in your email Inbox because it might automatically be moved to your “spam”“Junk mail” or “Updates” folders.  Please check your email to make sure you are receiving my newsletter directly to your inbox. This is very important. Thanks, Meridel.

Photo at top by Aaron Burden on Unsplash

Still Small Voice… Our religious leaders are hearing this voice!

Religious leaders from 4 faiths, unite in unprecedented prayer in Jerusalem.

Religious leaders pray together in Jerusalem

29 Nissan 5789 / 23 April 2020

Dear Friends:

This is a time to pray and not faint! It is also a time for correction and new direction.

There is movement in God’s Holy Spirit here in His City Jerusalem. Jay was invited to this prayer meeting, but we are in lock-down, or he would have gone. We are encouraged with the changes taking place. We were also guests of Rabbi Rosen, (mentioned below) decades ago and showed our film “Gates of Brass” in his synagogue in Dublin Ireland. Let us consider this word:

“When I shut up heaven and there is no rain, (Australia) or command the locusts to devour the land, (East Africa) or send pestilence among My people, ( corona19virus) if My people who are called by My name will humble themselves and pray and seek My face and turn from their wicked ways then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land.”  2 Chronicles 7:13, 14.

Jewish, Christian, Muslim and Druze religious leaders seek divine intervention to heal the sick and end the pandemic.

By Yakir Benzion, United With Israel

The leaders of the four leading religions in Israel–Judaism, Islam, Christianity and the Druze faith–convened for an unprecedented interfaith prayer in Jerusalem Wednesday, beseeching God to end the corona epidemic.

The initiative was a collaboration of the Chief Rbbinate of Israel and the Israeli Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Interior, with the World Council of Religious Leaders and numerous Jewish and non-Jewish organizations.

With strict health restrictions in effect in Israel, the leaders stood two meters apart with several of them wearing surgical masks along with their traditional robes of office.

The joint prayer was composed by Israel’s two chief rabbis and  translated in a united form acceptable to the spiritual leaders of all faiths in Israel, the organizers said.

“Lord of all generations … We come before you with a bowed head, and with bent stature, and plead,” the prayer read. “Hundreds of thousands died, millions have fallen sick. Save, we beseech thee, O Lord. We entreat thee, O Lord, send prosperity! Send complete recovery to the sick, avert the plague from Your world.”

“Please God, You who have nourished us in famine and provided us with plenty, You have removed us from pestilence, and freed us from severe and long-lasting disease –help us.”

Following the prayer, the leaders each offered their personal thoughts.

“Jerusalem is a house of prayer for all the people and now all the peoples all over the world are suffering from this coronavirus” said Archbishop Pierbattista Pizzaballa, head of the Catholic Church in

The event marked the first time that the different religious leaders had joined together to offer a communal prayer, and organizers had hoped to broadcast the event live over the internet. However, technical problems repeatedly interrupted the live stream.

The leaders present at the event were Sephardi Chief Rabbi Yitzhak Yosef, Ashkenazi Chief Rabbi David Lau, Latin Patriarch Archbishop Pierbattista Pizzaballa, Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem Theophilos III, Druze Spiritual leader Sheikh Mowafaq Tarif, Imam Sheikh Gamal el Ubra, and Imam Sheikh Agel Al-Atrash.

One of the organizers, Rabbi David Rosen of Jerusalem, who moderated the event, is known for his longstanding commitments to interfaith dialogue. He also serves as an advisor to Israel’s chief rabbis on interreligious affairs.

“In these turbulent times, we continue to hear growing voices against entire communities,” Rosen said in a statement before the event. “This new dire reality has affected all humanity, regardless of religion, gender and race. Out of true faith in solidarity, we now call on all citizens of the world to join forces and carry a joint prayer to health and unity.”

Still Small Voice – Passover 2020

Nissan 5780/April 2020

Hag Sameach… blessed  Passover!

Dear Friends;
Blessings to you at this sacred season from the Rawlings family in Jerusalem. 

The magnificent menorah that stood in the Tabernacle of Meeting was crafted of pure gold. It was made using the pattern that Moses saw, which first existed in heaven. “See that you make all things according to the pattern shown you on the mountain.” Heb. 8:5c. Modern Israel’s official seal was taken from Moses’s account in the book of Exodus. Photo below. 

President Rivlin reminded us in this time of national and global crisis to remember the good things. In the past year, Israel reached the moon, even though the landing was not soft. Also, Israel produced the first 3-D printed vascularized heart! As the father of our nation, he emphasised the importance of strengthening all of our relationships.

Photo by Phil Goodwin on Unsplash

Around the world, every Passover meal begins with asking the children: “Why is this night different from all others?”

This year the world has not witnessed any Passover like it. Hopefully, more than ever before, our Passover or Easter celebration will be filled with spiritual lessons. Our table will be filled with symbolic foods, the front door will stay open throughout the feast, and a chair will be placed at the table for Elijah. We look for the Messiah, and Elijah precedes Him. Why? “Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the LORD. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse.” Malachi 4:5,6.

Our dining room table is usually extended to the limit, but this year we are just 3. Jay plans a virtual Passover meal with loved ones who are sequestered in their homes, on the other side of Jerusalem, in Finland and Denmark. 

4,000 years ago, the LORD of glory changed history. Moses instructed his enslaved people to slaughter a lamb for each household. Why a lamb? It was worshipped as a god by ancient Egypt. The Living God came with a different reality, directly opposed to the status quo.  When Jews applied the blood of the Passover lamb to their lintel and doorposts, they first had to over fear, knowing that this strange act would be viewed as an insurrection against the ruling authorities. Every Jewish family were ordered to stay inside. Did they realize the death angel would be moving through the land to visit every home with no blood covering?  I am sure the symbolism is not lost on any of us.

Today. as Israel and most nations are in lockdown, we choose to seek the LORD, repent, pray and give thanks for our lives and every blessing bestowed upon us. We pray for the multitudes in the valley of decision, with thousands go out into eternity, night by night. I find the Bible is so inspirational as my competent guide book. I am comforted and pray this for all.

I was shocked that this week’s Prophetic portion of the Parasha (weekly Bible reading) included: “For death has come through our windows, has entered our palaces, to kill off the children – no longer to be outside! And the young men – no longer on the streets.” Jeremiah 9:21 

The prophet was warning the nation of their evil ways and coming disaster, but it applies so aptly to us all nations and peoples today.

And this, “In that day there shall be a great mourning in Jerusalem… and the land shall mourn, every family by itself… all the families that remain, every family by itself, and their wives by themselves.”

                                                                                   Zechariah 12:11a, 12a,14.

Jesus said: “I must work the works of Him who sent Me, while it is day, the night is coming when no one can work.”  John 9:4

Only 15% of Israel’s workforce is employed presently.

Local Rabbi Nir Ben Artzi, has made shockingly accurate predictions in the past. He foresaw the pandemic five years ago. Lately he declared the following;  China will suffer the worst of the diseases, more than 100,000 people will die. This will be a prelude to even greater troubles, endless misfortunes, for China. Even though many financial experts are predicting that China will rule the world economically, China will go bankrupt. China is only rising up in order to fall down. This will show people that the real source of blessing is the LORD God of Israel.

 • All of Israel needs to come together with one heart as we do in times of war. This pandemic is a type of war. It is not only our country at stake. 
 • The entire world derives divine sustenance [is blessed] through the promises given to Israel and despite God’s anger, He loves His children and wants to show His mercy.
 • A cure to the coronavirus will come from Israel before the end of the upcoming Passover holiday.  Miracles and wonders will be seen during the holiday of Passover and the disease will end. God sees all the suffering and fear. He hears our prayers and for that, he will bring great salvation.
 • We are in the time just before Messiah and God is sweeping in between people so that the Messiah will have a clean place to walk. The rabbi said, he was speaking in allegory and concluded with: “The simple message is to repent. The disease is like a keren or [ray of light] that is showing the path to repentance.Indeed, my God does nothing without having revealed His purpose to His servants the Neviim.” Amos 3:7 Israel Bible  May our vision and understanding of the plans and purposes of the LORD God of Israel and His Messiah be enlarged this Passover. Jesus – Yeshua – Messiah left us an example to follow in His footsteps. “Father let this cup pass from me…nevertheless not my will but Yours be done…”  This vow speaks into my life along with His final plea: “Father forgive them for they know not what they do.” The pattern has been set. Let us walk in His ways in these challenging times. We leave you now with these beautiful songs… Enjoy hevrae – friends! Hag Samach! Happy Holidays.

Jay and Meridel  Rawlings and family.

Dr. Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097
email: meridel.rawlings@gmail.com

Dear subscribers, my newsletter is sent to your email address, every month. Please note that you might NOT see the Still Small Voice newsletter in your email Inbox because it might automatically be moved to your “spam”“Junk mail” or “Updates” folders.  Please check your email to make sure you are receiving my newsletter directly to your inbox. This is very important. Thanks, Meridel.

Cover Image: Photo by Akhil Lincoln on Unsplash

Still Small Voice – April 2020

Nissan 5780/April 2020

Liebe Freunde

Wir, die Familie Rawlings aus Jerusalem, wünschen Euch Segen in dieser heiligen Jahreszeit.

Die grossartige Menorah, welche aus purem Gold und von Hand gefertigt wurde, stand in der Stiftshütte der Begegnung. Sie wurde gemäss der Vorlage, die Mose sah, und die zuerst im Himmel vorhanden war, gemacht. «Achte darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild ausführst, das dir auf dem Berg gezeigt wurde!» Hebr.8,5c. Das offizielle Siegel des modernen Staates Israel wurde, gemäss der Beschreibung von Mose, dem Buch Exodus (1. Mose) entnommen. (Siehe Foto unten).

Präsident Rivlin ermahnte uns, in dieser Zeit einer nationalen und globalen Krise, dass wir uns an die guten Dinge erinnern sollen. Im letzten Jahr gelang es Israel den Mond zu erreichen, obwohl die Landung nicht gerade sanft war. Auch produzierte Israel das erste 3-D gedruckte, gefässbildende Herz! Als der Vater unserer Nation, hebt Er die Wichtigkeit des Stärkens und Festigen all unserer Beziehungen, hervor.

Photo by Phil Goodwin on Unsplash

Rund um die Welt beginnt jedes Passahfestmahl damit, dass wir die Kinder fragen: «Warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte?»

So wie in diesem Jahr hat die Welt bisher noch kein Passahfest miterlebt. Hoffentlich mehr als je zuvor, wird unser Passahfest oder Osterfest mit geistlichen Lehren  ausgefüllt sein. Auf unserem Tisch wird symbolische Speise sein, die Haustüre wird während des ganzen Festes offen sein, und ein Stuhl wird am Tisch platziert werden für Elja. Warum? «Bevor aber der Tag des HERRN kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elija. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht komme und das Land schlage mit Bann.» Mal.3,23-24

Unser Esstisch ist normalerweise bis an die äusserste Grenze verlängert für unsere ganze Familie, aber dieses Jahr sind wir nur zu dritt. Jay plant ein virtuelles Passahmahl mit unseren Angehörigen, welche abgesondert auf der anderen Seite von Jerusalem, in Finnland und Dänemark sind.

Vor 4000 Jahren veränderte der Herr der Herrlichkeit die Geschichte. Mose instruierte sein versklavtes Volk, es solle in jedem Haushalt ein Lamm schlachten. Warum ein Lamm? Das Lamm wurde von den antiken Ägyptern als Gott angebetet. Der lebendige Gott brachte eine verschiedenartige Realität, diametral entgegengesetzt zum gegenwärtigen Stand. Bevor die Juden das Blut des Passahlammes an ihre Türpfosten strichen, mussten sie zuerst noch die Angst überwinden, im Wissen darum, dass diese seltsame Handlung als Revolte gegen die herrschende Regierung angesehen würde. Jede jüdische Familie musste befehlsgemäss im Haus bleiben. Hatten sie realisiert, dass der Blutengel durchs ganze Land zog, um jedes Heim zu besuchen, wo kein Blut am Türpfosten war? Ich bin überzeugt, dass diese Symbolik uns allen etwas sagt.

Heute sind die Menschen in Israel und in den meisten Nationen eingeschlossen in ihren Häusern. Wir haben uns entschieden den Herrn zu suchen, Busse zu tun, zu beten und zu danken für unsere Leben und jeden empfangenen Segen. Wir beten für die Vielen, welche sich im Tal der Entscheidung befinden, wo Tausende in die Ewigkeit hinein gehen, Nacht für Nacht. Ich finde die Bibel ist so begeisternd genau wie meine Betriebsanleitung. Ich bin getröstet und bete das für alle anderen auch.

Ich war schockiert als diese Woche der prophetische Teil der wöchentlichen Bibellese folgendes beinhaltete: «Der Tod ist durch unsre Fenster gestiegen, eingedrungen in unsre Paläste. Er rafft das Kind von der Straße weg, von den Plätzen die jungen Männer». Jer.9,20

Der Prophet warnte die Nation wegen ihren bösen Wegen und vor dem kommenden Unheil, aber das betrifft und passt heute auch für uns und alle Nationen und Menschen. Und dies: «An jenem Tag wird die Klage in Jerusalem so groß sein…. Das Land wird trauern, jedes Geschlecht für sich…. Ebenso alle übrig gebliebenen Geschlechter, jedes Geschlecht für sich und ihre Frauen für sich». Zach.12,11a, 12a, 14

Jesus sagte: «Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann». Joh.9,4

Nur 15% der Arbeitskräfte in Israel sind derzeit noch beschäftigt.

Der lokale Rabbi Nir Ben Artzi machte in der Vergangenheit folgende schockierenden und exakten Voraussagen. Er sah die Pandemie bereits fünf Jahre vorher. In letzter Zeit erklärte er Folgendes: China wird die schlimmsten Krankheiten erfahren, mehr als 100’000 Menschen werden sterben. Das wird der Auftakt sein zu noch grösseren Problemen und endlosen Unglücken in China. Obwohl viele Finanzexperten prognostizieren, dass China die Welt wirtschaftlich beherrschen werde, wird China Bankrott gehen. China steigt nur hinauf, um dann hinunter zu fallen. Das wird den Menschen zeigen, dass der HERR, Gott von Israel, die wahre Segensquelle ist.

 • Es ist nötig, dass ganz Israel sich zu einem Herzen vereint, so wie wir das in Kriegszeiten jeweils tun. Diese Pandemie ist eine Art von Krieg. Nicht nur unser Land steht auf dem Spiel.
 • Die ganze Welt ist gesegnet durch die Verheissungen, welche Israel gegeben sind, und trotz Gottes Zorn liebt Er seine Kinder und will ihnen sein Erbarmen zeigen.
 • Das Heilmittel für den Coronavirus wird noch vor dem Ende der Passahferien aus Israel kommen. Zeichen und Wunder werden während den Passah-Feiertagen geschehen und diese Krankheit wird zu einem Ende kommen. Gott sieht alles Leiden und die Angst. Er hört unsere Gebete und deshalb wird er uns eine grossartige Erlösung bringen.
 • Wir befinden uns in einer speziellen Zeit, kurz vor der Wiederkunft des Messias Jesus, und Gott ist daran, die Menschen zu reinigen, damit der Messias einen sauberen Ort haben wird, um durchzuschreiten. Der Rabbi sagte, er habe in Sinnbildern gesprochen und schliesst mit: «Die Botschaft ist ganz einfach und heisst, tut Busse. Diese Krankheit ist wie ein Lichtstrahl, welcher den Weg zu Reue und Busse weist.»  
 • Nichts tut GOTT, der Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluss offenbart hat.Amos 3,7

Möge unsere Vision und unser Verständnis des Plans und der Absicht unseres HERRN, dem Gott Israels, und seinem Messias, erweitert werden während dieser Passah-Zeit? Jesus – Yeshua – Messias hinterliess uns ein Beispiel wie wir seinen Fussstapfen nachfolgen können.«Mein Vater lass diesen Kelch an mir vorübergehen….doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst!» Dieses Gelübde spricht in mein Leben zusammen mit seiner letzten Bitte: «Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun». Er hat die Vorlage gesetzt. Lasst uns in diesen herausfordernden Zeiten in seinen Wegen gehen. Wir verlassen Euch nun mit diesen wunderschönen Liedern… Freut Euch – Freunde! Wir wünschen euch glückliche Feiertage!

Jay and Meridel  Rawlings and family.

Dr. Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097
email: meridel.rawlings@gmail.com

Sehr geehrte Abonnenten, mein Newsletter wird jeden Monat an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Bitte beachten Sie, dass der Newsletter “Still Small Voice” möglicherweise NICHT in Ihrem E-Mail-Posteingang angezeigt wird, da er möglicherweise automatisch in Ihre Ordner “Spam”, “Junk-Mail” oder “Updates” verschoben wird. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mails, um sicherzustellen, dass Sie meinen Newsletter direkt in Ihrem Posteingang erhalten. Dies ist sehr wichtig. Vielen Dank, Meridel.

Cover Image: Photo by Akhil Lincoln on Unsplash

Pieni hiljainen ääni – Pesach 2020

Nissan 5780/April 2020

Hag Sameach… siunattua juutalaisen pääsiäisen, pesachin aikaa!

Kalliarvoiset ystävät!
Siunaavat terveiset teille Rawlingsien perheeltä Jerusalemista vuoden pyhänä ajankohtana.

Liitonmajassa ollut mahtava menora oli valmistettu puhtaasta kullasta. Se tehtiin Mooseksen näkemän mallin mukaan; mallin, joka ensin oli olemassa taivaassa. ”Katso, että teet kaiken sen mallin mukaan, joka sinulle näytettiin vuorella.” Hepr. 8:5 Nykyaikainen Israelin virallinen vaakuna otettiin Mooseksen kertomasta II Mooseksen kirjasta.

Presidentti Rivlin kehotti meille tänä kansallisen ja maailmanlaajuisen kriisin aikana muistamaan hyvät asiat. Viime vuonna Israel saavutti kuun, vaikkei laskeutuminen ollutkaan pehmeä. Israel valmisti myös ensimmäisen 3D-tulostetun verisuonellisen sydämen! Kansakunnan isänä hän korosti kaikkien (ihmis)suhteittemme vahvistamisen tärkeyttä.

Photo by Phil Goodwin on Unsplash

Joka puolella maailmaa jokainen pesach-ateria alkaa lasten esittämällä kysymyksellä: ”Miksi tämä ilta on toisenlainen kuin mitkään muut illat?” Tänä vuonna maailma ei ole todistanut yhtäkään tämänkaltaista pesachia. Toivottavasti enemmän kuin milloinkaan aiemmin meidän pesachin tai pääsiäisen viettoamme täyttävät hengelliset opetukset. Meidän pöytämme on täynnä symbolisen merkityksen omaavia ruokia, etuovi on avoinna koko juhla-ajan ja pöydän ääreen sijoitetaan tuoli Eliaalle. Odotamme Messiasta, ja Elia kulki Hänen edellään. Miksi? ”Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee HERRAN päivä, se suuri ja pelottava. Hän kääntää jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puolen, etten minä tulisi ja löisi maata ja vihkisi sitä tuhon omaksi.” Malakia 3:23-24

Ruokasalimme pöytä on tavallisesti venytettynä äärimmilleen, mutta tänä vuonna meitä on vain kolme. Jay suunnittelee virtuaalista pesach-ateriaa rakkaittemme kanssa, jotka ovat eristyttyinä omissa kodeissaan toisella puolella Jerusalemia, Suomessa ja Tanskassa.

Kirkkauden HERRA muutti historiaa 4 000 vuotta sitten. Mooses neuvoi orjuutettua kansaansa teurastamaan karitsan jokaista perhekuntaa kohti. Miksi karitsan? Sitä palvottiin jumalana muinaisessa Egyptissä. Elävä Jumala osoitti toisenlaisen todellisuuden, joka oli täysin vastakkainen vallalla olevalle käsitykselle, tilanteelle. Kun juutalaiset sivelivät karitsan verta oviensa kamanoihin ja pihtipieliin, heidän täytyi tehdä se pelosta huolimatta, sillä he tiesivät tämän oudon teon näyttävän vallanpitäjien vastustamiselta. Jokainen juutalainen perhe sai määräyksen pysyä sisällä. Tajusivatko he, että kuoleman enkeli kulkisi kautta maan ja vierailisi jokaisessa vailla veren suojaa olevassa kodissa? Olen varma, ettei tämä symbolinen merkitys jää meiltä keneltäkään huomaamatta.

Näinä päivinä Israel ja useimmat kansakunnat ovat suljettuina, eristettyinä. Me valitsemme etsiä HERRAA, katua, rukoilla ja kiittää omasta elämästämme ja jokaisesta meille suodusta siunauksesta. Rukoilemme ratkaisulaaksossa olevien suurten ihmisjoukkojen puolesta nyt, kun tuhansia siirtyy ikuisuuteen yö yön jälkeen. Mielestäni Raamattu on hyvin inspiroiva, pätevä opaskirja. Olen saanut

lohdutusta ja rukoilen samaa kaikille.

Järkytyin, että tämän viikon profetiaosuus parashasta (tälle viikolle osuvasta kohdasta Raamattua) sisälsi tämän: ” sillä kuolema on noussut sisään ikkunoistamme, tullut meidän palatseihimme. Se tuhoaa lapset kaduilta, nuorukaiset toreilta. ” [Englanninkielinen Raamattu ilmaisee hieman toisin: ”tappaa lapset – eivät enää ulkosalla! Ja nuoret miehet – eivät enää kaduilla. Suom. huom.] Jeremia 9:20

Profeetta varoitti kansakuntaa sen pahojen teiden ja tulevan tuhon vuoksi, mutta tämä soveltuu kovin osuvasti meihin kaikkiin kansakuntiin ja kansoihin nykypäivinä. ”Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset … Maa pitää valittajaisia, kukin suku erikseen… [kaikki jäljellä olevat suvut] kukin erikseen ja heidän naisensa [vaimonsa] erikseen.” Sakarja 12:11-12,14.

Jeesus sanoi: ”Niin kauan kuin on päivä, meidän [minun] tulee tehdä lähettäjäni tekoja. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä työtä.” Johannes 9:4
Tällä hetkellä vain 15%:lla työikäisistä israelilaisista on töitä.

Paikallinen rabbi Nir Ben Artzi lausui aiemmin järkyttävän oikeaan osuvia ennustuksia. Hän näki ennalta tämän pandemian viisi vuotta sitten. Hiljattain hän julisti näin: Kiina tulee kärsimään kaikkien aikojen kauheimmasta taudista, yli 100 000 ihmistä kuolee. Tämä on alkusoittoa vielä suuremmille ongelmille, vaivoille – loputtomille Kiinaa koskeville onnettomuuksille. Vaikka monet talousasiantuntijat ennustavatkin Kiinan hallitsevan tulevaisuudessa maailman taloutta, Kiina tulee päätymään konkurssiin. Kiina nousee ainoastaan romahtaakseen. Tämä tulee osoittamaan ihmisille, että todellinen siunausten lähde on HERRA, Israelin Jumala.

 • –  Koko Israelin on tultava yhteen sydämeltään yhtenä, kuten teimme sotien aikoina. Tämä pandemia on yhdenlainen sota. Eikä vain meidän maamme ole vaara-asemassa.
 • –  Koko maailma saa taivaallista ylläpitoa, siunausta niistä lupauksista, jotka annettiin Israelille; ja huolimatta Jumalan vihasta, Hän rakastaa lapsiaan ja tahtoo osoittaa armoaan.
 • –  Parannuskeino korona-virukseen tulee Israelista ennen tulevan pesachin, juhla-ajan päättymistä. Pesach-ajan kestäessä nähdään ihmeitä ja tauti loppuu. Jumala näkee kaiken kärsimyksen ja pelon. Hän kuulee meidän rukouksemme, ja sen vuoksi Hän tuo suuren pelastuksen.
 • –  Olemme siinä ajan hetkessä, juuri ennen vaihetta, jolloin Messias ja Jumala lakaisee ihmisiä sisään, niin että Messiaalla on avoin tila kulkea. Rabbi sanoi puhuvansa vertauskuvallisesti ja totesi vielä: ”Yksinkertainen viesti kuuluu: katumus. Tämä tauti on kuin valonsäde, joka osoittaa polkua katumukseen.”
 • –  ”Sillä Herra, HERRA ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille.” Aamos 3:7Laajentukoon meidän näkymme ja ymmärryksemme Israelin Jumalan, HERRAN ja Hänen Messiaansa suunnitelmista ja tarkoitusperistä tämän pesachin aikana. Jeesus – Jeshua – Messias jätti meille esimerkin seurata Hänen askeleissaan. ”Isäni, jos mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon vaan niin kuin sinä.” Tämä vala puhuttelee elämääni yhdessä Herran viimeisen anomuksen kanssa: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät.”

Esikuvallinen malli on paikoillaan. Vaelletaan Hänen teitään näinä haastavina aikoina. Jätämme kuunneltaviksenne tämän kauniin laulun toivottaen:

Nauttikaa siitä, ystävät! Hag Sameach – hyvää juhla-aikaa!

Jay ja Meridel Rawlings sekä perhe

Dr. Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097
sähköposti: meridel.rawlings@gmail.com

Kallisarvoiset tilaajat!
Uutiskirjeeni lähetetään sähköpostiosoitteesiinne joka kuukausi. 
Huomaattehan, että Still Small Voice – / Pieni hiljainen ääni -uutiskirjeet eivät ehkä näy Inbox- / Saapuneet-välilehden alla,vaan ne saattavat joutua muiden välilehtien alle tai roskapostiin
Varmistattehan, että uutiskirjeeni päätyvät suoraan Inbox- / Saapuneet-välilehden alle.Kiitos! Terveisin Meridel

Cover Image: Photo by Akhil Lincoln on Unsplash

Still Small Voice – March 2020

Beloved Friends, new and old:

This morning, Jay read these wonderful promises to us. Like you, we are in lockdown here in Israel, and cannot leave our home. Thankfully we have a garden. The rains have stopped, and the Sea of Galilee is full!  All of creation is rejoicing with the moisture. Earlier today, Jay picked the oranges, lemons, and limes that you see here on the table in front of us. We are taking this ‘time out’ to be refreshed and renewed within. How about you we would love to hear.

“I will never leave you, nor forsake you. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. I am He that lives and was dead; behold I am alive forevermore. I will not leave you comfortless; I will come to you. My peace I give unto you.”  Heb. 13:5, Matt. 28:20b, Rev.1:18, John 14, 18, 27. 

My first Swiss friend was Meni Roth. We met in Jerusalem at the Feast of Tabernacles in the fall of 1984. She invited me to come and visit. It was Meni who opened those first doors for me in her country and by God’s grace and His dear people it has never been closed. During our Swiss tour this January and February I was able to sit with Meni on four different occasions. We shared heart to heart as we always had. Sadly, and most unexpectedly to me, she died on February 27. This is a photo of her home, and our hearts are with her husband Hans and family at this time. I felt the loss of my dear friend. She served as the choir director of the local State Church for fifty years… We all miss her. This photo of her home speaks to me of the sadness I feel; for it will never be the same without her joyful smile.  At this time of the loss of our loved one, I also try to remember and pray that there are thousands of souls going out into eternity every day, from among the nations. Let us watch and be in prayer.

“Precious in the sight of the Lord is the death of His saints.” Psalm116:15

“Blessed are they that mourn for they shall be comforted.”  Matthew 5:4

The town of Grindelwald, Switzerland

On March 1, we flew home to Israel from Switzerland, to vote in the national election on the 2nd. Our borders were closed on the 3rd. Israelis have not had a working government since December 2018, it is a bizarre situation with no solution in sight. We may have to go to a 4th election? At the same time, one of our granddaughters was in India and left just before the borders closed. Her mother was moved to get the family to a safe place out of the UK, just before Britain’s borders closed. We give thanks for divine protection in all of these moves. We stay in contact via the internet.

Our eldest son David is still working in the news media. To see his work, go to YouTube: themedialine.org  To date he has made three programs on the coronavirus here inside of Israel. At present, there are 1,600 Israelis infected and 5 have died. The numbers will change by the time you read this. Our family in Finland, all in lockdown, are working from home. Chris is my right-hand man who does all of my web work, and thanks to him you are receiving this letter. 

Dr. Thomas, MD. in the link below said: “Viruses are simply excretions from toxic cells.” He discusses how the earth is now bombarded by electromagnetic forces never experienced before in history. This causes toxicity in the body, and the one city with the more electromagnetic cover than any other on earth is none other than Wuhan China

On a lighter note! Every night on our evening news we are shown what has gone viral that day in Israel. My favourite so far was a video of a fluffy white Pekinese strolling down the sidewalk. Its lease extended upwards… the camera moves up, and you see a drone is waking this pooch! Israelis have a great sense of humor and one local comedian said: “Israeli humor is unique, we use hutzpah, [brashness] and laugh at ourselves. Comedy is tragedy and time. Jews don’t have that problem. To us ‘time’ is irrelevant because we have suffered for 5,000 years and we can make jokes about the Exodus, the Holocaust, and this new Coronavirus. We always have to know what is going on… we are first responders. The tragedy today wouldn’t be a tragedy tomorrow. A comedian doesn’t live in the moment, he lives outside, and sees past the present tragedy and knows the secret power of laughter!”

I will close on a spiritual note. I want to share this wonderful piece with you. Send it on to all of your friends, it will not fail to encourage and inspire and comes to you from the heart of Jerusalem.

Just ‘call’ the name Jesus! He will answer. He is as close as your next breath. Allow The Comforter to be your portion and your protection today. 

Jay joins me in sending our love and prayers for your perfect peace!

Jay and Meridel Rawlings.

Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097 ISRAEL  Email: meridel.rawlings@gmail.com

Still Small Voice – März 2020

Geliebte Freunde, neue und alte

Heute Morgen liest uns Jay diese wunderbaren Verheissungen vor. Wie Ihr auch, leben wir hier in Israel unter Ausgangssperre, und können unser Zuhause nicht verlassen. Wir sind sehr dankbar, dass wir einen Garten haben. Der Regen hat aufgehört und der See Genezareth ist voll! Die ganze Schöpfung jauchzt über die Feuchtigkeit. Vor ein paar Stunden hat Jay Orangen, Zitronen und Limonen gepflückt, welche ihr hier auf dem Tisch vor uns seht. Wir benutzen dieses «Time out» um innerlich erfrischt und erneuert zu werden. Wie geht es Euch damit, wir würden das gerne von Euch hören?

Ich werde dich keineswegs aufgeben und niemals verlasse ich dich. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Meinen Frieden gebe ich euch. 

Hebr.13:5, Matt.28:20b, Offb.1:18, Joh.14:18+27.

Der Name meiner ersten Schweizer-Freundin ist Meni Roth. Wir begegneten uns in Jerusalem, am Laubhüttenfest im Herbst 1984. Sie lud mich ein, sie in der Schweiz zu besuchen. Es war Meni, welche mir die ersten Türen in ihrem Land öffnete, und durch Gottes Gnade und seinen lieben Menschen wurden sie nie mehr geschlossen. Während unserer Schweizer Tour in diesem Januar und Februar war es mir möglich Meni bei verschiedenen Gelegenheiten zu treffen. Wir konnten unsere Herzen austauschen, wie wir es immer machten. Traurig, und für mich ganz unerwartet, starb sie am 27. Februar. Das ist ein Foto von ihrem Zuhause, und unsere Herzen sind in dieser Zeit verbunden mit ihrem Ehemann Hans und mit seiner Familie. Ich empfinde den Verlust meiner lieben Freundin sehr tief. Sie diente als Chorleiterin in ihrer lokalen Gemeinde, der State Church, während 50 Jahren…. Wir alle vermissen sie. Dieses Foto ihres Heims drückt meine Gefühle der Trauer aus; es wird nie mehr das Gleiche sein ohne ihr freudiges Lächeln. Während dieser Zeit des Verlustes von einer geliebten Person, versuche ich mich zu erinnern und zu beten für die Tausenden von Seelen, welche in den Nationen jeden Tag in die Ewigkeit gehen. Lasst uns wachen und im Gebet sein. 

 Kostbar ist in den Augen des HERRN der Tod seiner Frommen. Ps.116:15

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. Matt.5:4

The town of Grindelwald, Switzerland

Am 1. März flogen wir heim von der Schweiz nach Israel, um am 2.März beim nationalen Urnengang wählen zu können. Unsere Grenzen sind bereits seit dem 3. März geschlossen. Die Israelis haben seit Dezember 2018 keine funktionsfähige Regierung mehr, es geht zu wie an einem Basar und keine Lösung ist in Sicht. Werden wir vielleicht zu einem 4. Wahlgang aufgefordert? Zur gleichen Zeit ist eine unserer Enkelinnen in Indien, sie verliess Israel kurz bevor die Grenzen geschlossen wurden. Ihre Mutter zog aus England weg, damit sie ihre Familie an einen sicheren Ort bringen konnte, kurz bevor England seine Grenzen zumachte. Wir danken für göttlichen Schutz für alle diese Umzüge. Wir bleiben zusammen in Kontakt via Internet.

Unser ältester Sohn David arbeitet immer noch in den Nachrichten Medien. Um seine Arbeit zu sehen gehe zu: YouTube: themedialine.org – Bis heute hat er drei Programme über den Corona Virus in Israel gemacht. Im Moment haben wir 1600 infizierte Israelis und 5 Tote. Die Anzahl wird sich verändert haben, in dem Moment, wenn ihr diesen Brief lesen werdet. Auch in unserer Familie in Finnland sind alle eingeschlossen und arbeiten von Zuhause. Chris ist meine rechte Hand, der alle meine Web-Arbeit erledigt, und dank ihm erhält ihr diesen Brief.

Dr. Thomas Cowan, MD, im Link unten sagte: «Virusse sind einfache Ausscheidungen/Absonderungen von giftigen Zellen.» Er erörtert wie die Erde jetzt bombardiert wird durch elektromagnetische Kräfte, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben. Das verursacht Toxitizät im Körper, und die eine Stadt, welche mit mehr Elektromagnetismus bedeckt ist als jede andere auf der Erde, ist keine andere als Wuhan in China.

Hier noch eine leichtere Meldung! Jeden Tag wird uns in den Abend Nachrichten viral gezeigt, was sich alles an diesem Tag in Israel ereignet hat. Meine Lieblingsmeldung bis jetzt ist ein Video eines flauschigen weissen Pekinesen Hundes, der den Strassenrand hinunter schlendert. Sein Rücken verlängert sich aufwärts…. Die Kamera rückt nach und man sieht eine Drohne über dem Hündchen! Die Israelis haben einen guten Sinn für Humor und ein lokaler Comedian sagte: «Der israelische Humor ist einzigartig, wir gebrauchen Frechheit und lachen dann über uns selber. Komödie ist Tragödie und Zeit. Die Juden haben dieses Problem nicht. Für uns ist «Zeit» irrelevant, denn wir haben bereits 5000 Jahre gelitten und deshalb können wir Witze machen über den Auszug aus Aegypten (Exodus), den Holocaust und das neue Coronavirus. Wir müssen immer wissen was so ansteht…. dann sind wir die ersten, die eine Antwort darauf geben können. Die Tragödie von heute wird nicht die Tragödie von morgen sein. Ein Komödiant lebt nicht im Moment, er lebt ausserhalb der Zeit und sieht die gegenwärtige Tragödie bereits vergangen und weiss um die geheime Kraft des Lachens!»

Ich will mit einer geistlichen Notiz schliessen. Ich möchte dieses wunderbare Stück mit Euch teilen. Sendet es zu allen Euren Freunden, es wird alle ermutigen und inspirieren, und kommt vom Herzen von Jerusalem zu Euch. 

Rufe einfach den Namen Jesus an! Er wird antworten. Er ist Dir so nah wie Dein nächster Atemzug. Erlaube dem Tröster Teil von Dir und heute Dein Beschützer zu sein.

Jay schliesst sich mir an und so senden wir Euch gemeinsam unsere Liebe und Gebete für Euren perfekten Frieden! 

Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097 ISRAEL  Email: meridel.rawlings@gmail.com