Latest Posts

Stille, milde røst, oktober 2017

 

Shalom og Hag sameach i denne høytid i Bibelenes land -Israel, sesongen av det nye året 5778; som ankom 21. september til 23. september. Med lyden av shofarer og trompeter og ikke minst; bønn av omvendelse.

Yom Kippur, forsoningsdagen, var veldig annerledes for oss i år. Vi dro opp til Galilea til sykepleier og min kjære venn, Irene Bredlow Hun hadde falt og fikk brud i hoften, så vi tok oss av henne fram til andre arrangementer kunne bli gjort. Irene og jeg har vært venner siden sykepleier skolen tilbake i Canada 1960-1963. Vi er her for å være en velsignelse; «hva din hånd makter å gjøre, gjør det med all din kraft». Ja Herre!

For mange år siden snakket Herren til Jay og jeg og sa: “Når andre er i faste, skal du feire, og når andre feirer, blir du fastende. Når de gråter, du skal le, og når de ler, vil du gråte». Det er ganske mye en sann beskrivelse av våre levde liv med en profetisk vri. Vår “flyt” går bare ikke med normen; fordi det vanligvis er ett eller to trinn fram i tid.

 

Min søster Jan som du ser på bildet øverst til høyre, er her nå fra Vancouver, Canada sammen med sin sønn Paul. Paul kjenner Israel godt, han har gitt to år av sitt liv til filming og redigering for kanalen Israel Vision. Takk Paul. Den har vært vår glede å ta dem med rundt om i hele Israel. I dag er de opptatt sammen med de tusenvis av israelere og utenlandske gjester som feirer i Jerusalem marsjen.

 

 

 

Jeg tok dem til Mahane Yehuda markedet i Jerusalem for å se de intense forberedelsene til Løvhyttefesten. Det er hektisk og fargerikt, kanskje som du vil gjenkjenne som juledekorasjoner, men dette for sukkaen. I bildet igjen vi ser grener av selje, palme og myrt og gul sitrus. De blir til et offer, vinkende for Herren … fra øst mot sør, vest og nord. Det er et gammelt bibelsk påbud.

Familien vår kom på middag i sukkaen Jay og Daniel satte opp, men bildene på så mørke at ingenting vises.. Fem dager ut i høytiden kom regnet. Hvilken GLEDE etter å ha holdt ut en brennende varm sommer. I løpet av minutter ble de tunge lagene av støv skrubbet fra den ene enden av nasjonen til den andre. Dette er det fantastiske løftet om sen regnet. Profeten Joel så det ved tro og skrev: “Jeg vil sende tidlig og sen regn i den første måneden … “ Denne utgivelsen av regn er også et løfte om Guds Ånd skal bli utøst over denne nasjonen som dør av tørst … ALLE nasjoners Far!

Israels utenriksdepartement har uttalt at den Internasjonale Kristne Ambassaden er en verdifull ressurs for Israel, og gleder seg over pilegrimene med åpne armer. Ambassaden har grener i 179 nasjoner. Da vi åpnet den i 1980 som medstiftere, arbeidet vi i tro, men vi kunne ikke ha forestilt oss denne mektige oppslutningen. Over 4000 personer kom til den bibelske middagen i Ein Gedi. Jay og jeg nøt å vandre blant folkene, selv fra Cookøyene. Det er spennende. Budskapet vi hørte var: “Vantro er den utilgivelige synd.” Stopp og tenk på det! Når en mann ber virker Gud! HVEM er vaktmannen i din familie? Hvem er vaktmannen i nabolaget ditt, teater, gamlehjem, politistasjon, bønnemøte, universitet, bibliotek, butikker, regjering?HVEM?

Jeg oppmuntrer deg til å be for utgivelsen av Guds Ånd i din nasjon sammen med bønn om Guds velsignelse over Israel og oss i Rawlings familien. Åhh, må nasjonene våkne opp og se vår strategiske plass på jorden i denne tiden av historie. Åhh må kirken våkne opp og se. At det verdensomspennende jødiske samfunnet ville være oppmerksom på advarslene som blir gitt … det er på tide å tilbe.

Sørafrikanske venner satte opp et seminar for at vi skulle gi en oppdatering om det pågående arbeidet i Nepal. Vi viste deler av filmen CAN – Change Action Nepal og besvarte mange spørsmål om det innviklede arbeidet av å redde trafikkerte mennesker. Fondene har ikke kommet inn for at vi skal kunne reise denne høsten, så vi venter …

På VIP-mottaket i år intervjuet Jay flere høyt satte personer fra nasjonene; blant dem venner i den finske regjeringen. Hvert liv er så verdifullt og perfekt plassert. I kveld vil Jay være vert for vår israelske naboer på den inspirerende “Israelske Natten” som alltid er mye moro. Det er en tid da kristne sier “Takk” til disse hardt arbeidende, tøffe, inspirerende israelere som nekter å “gi opp”. Daniel og Paul har vært ute og filmet i løpet av disse spennende dagene.

Vi har fått i oppdrag å lage en film for History Channel på 100-års jubileumeet for det modige sted hvor de australske Anzac-troppene bidro historisk i deres stand i Beersheba i 1917. Det er direkte knyttet til utfrielsen av Jerusalem etter 500 år med trelldom fra islamske hender over til britene. Historien er et sikkert klokkeslett og forsikrer oss om at den Allmektige Gud ER aldri sen, og Hans vilje er å utføre det. Han bruker selvfølgelig nasjonene, det er viktig å forstå betydningen av vår demokratier i dagens gale, gale verden ..

Palestinerne forsøker å stjele Israels åndelige arv … de har FN i lommen og somet resultat også tempelberget og vestmuren og hulen til patriarkene og matriarkene i Hebron gjetter nå hva det er de vil ha? De vil ha Dødehavsrollene. Ikke rist på skuldrene, smil og eller tenk; “Det tjener disse jødene rett!” Nei, elskede … djevelen går rundt som en brølende løve som søker eter hvem han kan fortære. Vær våken! Hva er det han prøver og stjele fra deg og dine?

David, bildet til høyre, australieren, mistet sin sykkelbutikk til en fiendtlig overtakelse i juni. Men Herren hadde en bedre ide. Han skrev nettopp en kontrakt med et Israelsk media selskap. Han er nå deres produksjonsleder. Vi er alle veldig takknemlige. Her er et bilde av han når han lager potetmos til vår kalkunmiddag. Ja, det var den første natt i Løvehyttefesten, tilbrakt i vår sukka. Vi feiret også vår kanadiske Thanksgiving med stekt kalkun med alt tillegg. Hvordan Herren elsker jordens familier. Vi alle hadde det så gøy!

Det er vårt privilegium å lytte nøye til den stille milde røsten, som taler inn i våre liv. Jay, jeg og sønner elsker våre liv. Vi opplever det som et kall å tjene, ale de ulike situasjoner som Herren kaller oss til. Ofte er det et kall å vente, be og lytte … og så, handle!

Mine beste samarbeidspartnere har ikke hørt fra meg fordi jeg har blitt løpt føttene mine av meg, bevertet, guidet, pleid, mathandling og matlaging for å ta vare på stammen.

Takk for tålmodigheten med meg, og takk for brevene dine, de betyr så mye. Vennligst HUSK DET, og slit deg ikke ut med å gjøre godt for oss.

Foto til høyre: Nevø Paul Chobaniuk, sønn David, søster Janice

Jay, Meridel, David, Chris, Josh and Daniel.

Dr. Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097 ISRAEL

Die leise, feine Stimme Oktober 2017

 

Liebe Freunde

Shalom und Hag Samach, schöne Ferien! So tönte es in ganz Israel, dem Land der Bibel, während diesem Neujahr 5778, welches vom 21.-23. September 2017 gefeiert wurde, mit Schofar und Trompeten, und – nicht zu vergessen – mit Gebeten der Busse. Jom Kippur, der Versöhnungstag, war dieses Jahr für uns sehr speziell. Wir wurden nach Galiläa gerufen, um meiner lieben Freundin, Irene Bredlow, zu helfen. Sie brach sich bei einem Sturz die Hüfte, und wir durften ihr nach der OP helfen, bis sie Hilfe organisieren konnte. Irene und ich sind Sandkastenfreundinnen seit der Zeit 1960-1963 in Kanada. Wir sind hier, um ein Segen zu sein. «Was immer deine Hände zu tun finden, tu es mit all deiner Kraft…» Ja HERR!

Vor Jahren sprach der Herr zu Jay und mir: «Während andere fasten, werdet ihr feiern, und wenn andere feiern, werden ihr fasten. Während sie weinen, werdet ihr lachen und wenn sie lachen, werdet ihr weinen.» Das ist so ziemlich genau die Beschreibung unserer Leben mit einem prophetischen Ruf. Unser Leben fliesst nicht mit der Norm, weil es meistens einen oder zwei Schritte voraus ist.

 

Meine Schwester Jan aus Vancouver, Kanada, (Foto rechts oben und rechts) ist zurzeit hier zusammen mit ihrem Sohn Paul. Paul kennt Israel, weil er zwei Jahre seines Lebens an Israel Vision verschenkt hat mit Filmen und Aufbereiten. Danke, Paul! Es war eine Freude für uns, mit ihnen durch Isreal zu reisen. Heute sind sie gerade damit beschäftigt, zusammen mit Tausenden Israeli und ausländische Gästen den Jerusalem Marsch zu feiern.

 

 

Ich nahm sie mit zum Mahane Yehuda Markt in Jerusalem, um die grossen Vorbereitungen zum Laubhüttenfest mitzuerleben. Es ist hektisch und bunt, die Laubhütten sind weihnachtlich geschmückt. Auf dem Foto rechts seht ihr Zweige von Weiden, Palmen, Myrten und gelber Etrog. Sie werden zum Feststrauss gebunden und als Opfer vor dem Herrn geschwenkt… vom Osten nach Süden, von Westen nach Norden. Es ist eine alte biblische Vorschrift. Unsere Familie versammelte sich in der Laubhütte, welche Jay und Daniel gebaut haben; weil es so dunkel war, taugen die Fotos leider nicht. Am 5. Tag des Festes wurden wir von Wolkenbrüchen überrascht. Was für eine FREUDE nach diesem heissen Sommer mit seiner sengenden Hitze. Innert Minuten wurden die schweren Staubschichten vom einen Ende der Nation zum anderen gefegt. Das ist die wunderbare Verheissung des Spätregens. Der Prophet Joel sah es im Glauben und schrieb: «Ich will Frühregen und Spätregen im ersten Monat senden…» Dieser Regen ist auch eine Verheissung, dass Gott seinen Geist auf diese dürstende Nation ausgiessen wird… ALLE Nationen, Vater!

Das israelische Aussenministerium hat die Internationale Christliche Botschaft als wertvollen Gewinn für Israel bezeichnet, welche Pilger mit offenen Armen empfängt. Die Botschaft hat Niederlassungen in 179 Nationen. Als wir sie in 1980 als Mitbegründer eröffneten, arbeiteten wir im Glauben und hätten uns diese mächtige Auswirkung nie vorstellen können. Über 4000 Menschen kamen zum biblischen Dinner ins Ein Gedi. Jay und ich genossen es, mit den Gästen zu sprechen. Es kamen sogar Besucher von den Cookinseln. Es war aufregend. Es ging um die Botschaft «Unglaube ist die unverzeihliche Sünde». Denke darüber nach! Wenn ein Mensch betet, arbeitet Gott! WER ist der Wächter über deiner Familie? WER wacht über deine Nachbarn, Kinos, Altersheime, Polizeistationen, Gebetstreffen, Universitäten, Fabriken, Schulen, Regierungsgebäude, Bibliotheken, Tankstellen, Einkaufszentren und Postbüros? WER? Ich ermutige dich zum Gebet, dass Gott seinen Geist über deine Nation ausgiesst und schliesse den Segen Gottes über Israel und für die Familie Rawlings mit ein. Dass die Nationen doch aufwachen und unsere strategische Stellung zu diesem Zeitpunkt der Weltgeschichte erkennen. Dass die Kirche aufwacht und sieht. Dass die weltweite jüdische Gemeinschaft die gegebenen Warnungen ernst nimmt … es ist Zeit zum Lobpreis.

Südafrikanische Freunde haben ein Seminar organisiert, um über die laufende Arbeit in Nepal zu berichten. Wir zeigten Ausschnitte aus dem Film CAN – Veränderung, Aktion, Nepal und beantworteten viele Fragen über die komplexe Arbeit, Sexsklaven zu retten. Bis zu diesem Herbst kamen nicht genug Spenden herein für unsere Reise dorthin, so warten wir…

Am VIP Empfang dieses Jahr konnte Jay einige Leute Führungskräfte und Menschen mit Verantwortung aus verschiedenen Nationen interviewen; unter ihnen Freunde aus der finnischen Regierung. Jedes Leben ist so wertvoll und ideal platziert. Heute Abend ist Jay Gastgeber für unsere Nachbarn zur erfrischenden «Israelischen Nacht», welche immer ganz lustig ist. Es ist die Gelegenheit für Christen, den hart arbeitenden, widerstandsfähigen, inspirierenden Israelis, welche nicht aufgeben, «DANKE» zu sagen. Daniel and Paul sind unterwegs, um diese aufregenden Tage zu filmen.

Wir wurden beauftragt, einen Film für den Geschichtskanal anlässlich des 100. Australischen Anzac Gedenktages zu schaffen. 1917 haben die australischen Soldaten einen historischen Beitrag in Beersheba geleistet.  Ihre Leistung hatte einen Einfluss auf die Befreiung und Übergabe von Jerusalem aus 500 Jahren islamischer Herrschaft in britische Hände. Geschichtlich ein wichtiges Ereignis, das uns bestätigt, dass der allmächtige Gott NIE zu spät kommt, und über seinem Willen wacht, ihn auszuführen. Natürlich benutzt er dazu Nationen, und es ist deshalb sehr wichtig die Bedeutung von Demokratien in unserer verrückten Welt zu verstehen.

Die Palästinenser versuchen, das geistliche Erbe Israels zu stehlen… und sie haben die UNO auf ihrer Seite, sowie den Tempelberg, die westliche Mauer und die Gräber der Patriarchen in Hebron. Und ratet was sie als nächstes wollen? Die Schriftrollen des Toten Meeres. Zieh nicht lächelnd die Schultern hoch, und denke nicht «dass es den Juden recht geschieht!». Nein, Geliebte… der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Seid wachsam! Was möchte er dir und deinen Lieben stehlen?

David, Foto rechts, verlor sein Fahrradgeschäft aufgrund einer feindlichen australischen Übernahme im Juni. Aber der HERR hatte eine bessere Idee. Er konnte soeben einen Vertrag als Produktionsmanager in einer israelischen Medienfirma unterzeichnen. Wir sind alle sehr dankbar. Auf dem Foto ist er dabei, den Kartoffelstock zuzubereiten für unser Truthahnessen. Ja, es war die erste Nacht des Laubhüttenfests in unserer Hütte. Wir Kanadier feiern wie alle Kanadier auch mit einem Truthahnbraten und allen Zutaten. Der HERR liebt Familien auf der ganzen Welt. Wir hatten viel Spass!

Es ist unser Vorrecht, sorgfältig auf die leise, feine Stimme zu hören, welche in unsere Leben spricht. Jay, ich und unsere Söhne lieben unsere Leben und sehen es als unsere Berufung an, zu dienen, wohin auch immer der HERR uns ruft. Oft ist es ein Ruf zu warten, beten und hören… und dann handeln!

Meine besten Freunde haben nichts mehr von mir gehört, weil ich unterwegs bin als Gastgeberin, Reiseführerin, Pflegerin, oder am Einkaufen und Kochen für meine Gäste und Familie. Seid bitte geduldig; eure Briefe sind eine Bereicherung, sie machen den Unterschied! Bitte vergesst das nicht und hört nicht auch, Gutes für uns zu tun. Foto rechts: Neffe Paul Chobaniuk, Sohn David, Schwester Janice.

Gottes reichen Segen aus Israel, in Seiner Liebe

Jay, Meridel, David, Chris, Josh und Daniel

Dr. Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097 ISRAEL

Pieni hiljainen ääni Lokakuu 2017

 

Kallisarvoiset ystävät!

Shalom ja hag sameach, hyvää juhla-aikaa! Nämä tervehdykset kaikuivat kaikkialla Raamatun maassa, Israelissa tämän uuden vuoden 5778 alkupäivinä. Uusi vuosi alkoi 21.-23. syyskuuta shofarien ja torvien soitolla – eikä pidä unohtaa – myös katumusrukouksilla. Jom kippur, suuri sovituspäivä oli tänä vuonna meille varsin erilainen. Olimme saaneet pyynnön mennä Galileaan hoivaamaan rakasta ystävääni Irene Bredlowta. Hän kaatui ja lonkka murtui, joten hoivasimme häntä leikkauksen jälkivaiheessa, kunnes tilanne pystyttiin järjestelemään toisella tavalla. Irene ja minä olemme olleet ystäviä Kanadassa käymämme sairaanhoitajakoulun ajoilta lähtien, vuosilta 1960-1963. Olemme täällä ollaksemme siunaukseksi. ”Mitä tahansa tehtävää onkaan käsillä, tee se kaikesta voimastasi…” Kyllä, HERRA!

Vuosia sitten HERRA puhui Jaylle ja minulle sanoen: ”Kun toiset paastoavat, te juhlitte ja kun toiset juhlivat, te paastoatte. Kun he itkevät, te nauratte ja kun he nauravat, te itkette.” Melko tarkalleen kuvaus elämästämme profeetallisella paikalla. Meidän ‘virtauksemme, flowmme’, ei noudata tavallista reittiä, koska kuljemme yleensä askelen tai pari edellä.

 

Sisareni Jan, jonka kuvan näette ylempänä ja oikealla, oli käymässä täällä Vancouverista yhdessä poikansa Paulin kanssa. Paul tuntee Israelin, antoihan hän kaksi vuotta elämästään kuvaamalla ja editoimalla Israel Visionille. Kiitos Paul. Oli ilo kuljettaa heitä ympäri Israelia. Tätä kirjoittaessani he juhlistavat yhdessä tuhansien israelilaisten ja ulkomaalaisten vieraiden kanssa päivää Jerusalem-marssilla.

 

 

 

Vein heidät Mahane Jehuda -torille Jerusalemiin katsomaan lehtimajanjuhlan intensiivisiä valmisteluja. Paikkoja koristeltiin kiireellä värikkäästi. Te varmaankin rinnastaisitte sen joulukoristeluun. Vasemmalla olevassa kuvassa on pajun-, palmun- ja myrtinoksia sekä keltaisia etrog-hedelmiä. Niistä tulee uhri, kun niitä heilutetaan Herran edessä… idästä etelään, länteen ja pohjoiseen päin. Tämä on ikiaikainen raamatullinen käsky. Perheemme kokoontui aterialle Jayn ja Danielin rakentamaan lehtimajaan, succaan, mutta oli niin pimeää, etteivät valokuvat onnistuneet. Viidentenä juhlapäivänä saimme pilvistä kaatosateen. Mikä ILO koettuamme paahtavan kuuman kesän. Muutamassa minuutissa paksut pölykerrokset pyyhkäistiin pois maan yhdeltä laidalta toiselle asti. Se oli ihana lupaus myöhäisistä sateista, syyssateista. Profeetta Joel näki ne uskon silmin ja kirjoitti Herran vuodattavan sateen, kevätsateen ja syyssateen. Tämä sateen vuodattaminen merkitsee lupausta Jumalan Hengestä, joka myös vuodatetaan tämän janoon menehtyvän kansakunnan ylle… KAIKKIEN kansakuntien Isä!

Israelin ulkoministeriö on todennut Jerusalemin kansainvälisen suurlähetystön olevan arvokas voimavara Israelille, joten pyhiinvaeltajat, juhlille tulijat toivotetaan avosylin tervetulleiksi. Lähetystöllä on 179 toimistoa eri maissa. Kun me perustajajäsenten joukossa avasimme sen vuonna 1980, toimimme uskon varassa, emmekä olisi pystyneet kuvittelemaan tätä mahtavaa leviämistä. Ein Gedin raamatullisille erämaaillallisille tuli yli 4 000 ihmistä. Jay ja minä nautimme kävellessämme ihmisten joukossa, joita oli saapunut Cookin saarilta asti. Huikeaa. Opetussanoma, jonka saimme kuulla, totesi: ”Epäusko on anteeksiantamaton synti.” Pysähdypä pohtimaan sitä! Kun ihminen rukoilee, niin Jumala toimii! KUKA suvustasi seisoo vartiopaikalla? KUKA on seisoo vartiopaikalla naapurustoissa, teattereissa, vanhainkodeissa, poliisiasemilla, rukouskokouksissa, yliopistoilla, tehtaissa, kouluissa, hallintovirastoissa, kirjastoissa, bensa-asemilla, ostoskeskuksissa ja posteissa? KUKA? Kannustan sinua rukoilemaan Jumalan Hengen vuodatusta omaan kansakuntaasi; ja lisääthän siihen vielä Jumalan siunauksen Israelille ja Rawlingseille. Oi, jospa tämä kansakunta havahtuisi näkemään ratkaisevan merkittävän paikkansa maanpäällä tänä historian hetkenä. Oi, jospa seurakunta havahtuisi ja näkisi. Oi, jospa maailman juutalaisyhteisö kuuntelisi tarkoin annetut varoitukset… on aika ylistää.

Etelä-afrikkalaiset ystävät järjestivät meitä varten seminaarin, jossa kerroimme Nepalin-työn tämänhetkisestä tilanteesta. Näytimme osia CAN-filmistä, eli Change – muutos, Action – toiminta, Nepal. Vastailimme myös moniin heidän tekemiinsä kysymyksiin, jotka koskivat monisärmäistä, ihmiskauppaan joutuneiden ihmisten pelastamistyötä. Varoja ei ole kertynyt syksyn uutta matkaa varten, joten odotamme…

Tämän vuoden VIP-vastaanotolla Jay haastatteli monia eri maista tulleista johtavia henkilöitä. Heidän joukossaan oli Suomenkin hallituksessa olevia ystäviä. Jokainen elämä on niin arvokas ja juuri oikealla paikalla. Tänään Jay isännöi israelilaisia naapureitamme ns. israelilaisessa illassa, joka on aina hyvin mukava tilaisuus. Silloin kristityt sanovat: ”Kiitos.” näille ahkerille, kovapintaisille, innoittaville israelilaisille, jotka kieltäytyvät antamasta periksi. Daniel ja Paul olivat filmaamassa noiden mielenkiintoisten päivien aikana.

Meiltä tilattiin filmi History Channelille australilaisten Anzac-joukkojen urheasta panoksesta heidän taistellessaan Beersevassa vuonna 1917. Tapahtumat liittyvät suoraan Jerusalemin vapautukseen 500 vuotta kestäneestä islamin kahleesta ja sitä seuranneeseen siirtymään brittien käsiin. Historia on vakaa ajan kello, joka vakuuttaa meille, ettei kaikkivaltias Jumala milloinkaan ole myöhässä. Hän kyllä valvoo tahtoaan ja toteuttaa sen. Hän käyttää luonnollisesti kansakuntia, joten on tärkeää ymmärtää demokratioiden merkitys nykypäivien pähkähullussa maailmassa.

Palestiinalaiset yrittävät varastaa Israelin hengellisen perinnön… YK on heidän taskussaan. Sen tuloksena Temppelivuori ja Länsimuuri sekä patriarkkojen ja matriarkkojen hautaluola Hebronissa ovat heidän hallussaan. Arvaapa mitä he nyt haluavat? He haluavat Kuolleenmeren kääröt. Älä kohauta olkapäitäsi tai hymyile tai ajattele: ”Moinen on oikein juutalaisille!” Ei, rakkaat ystävät… paholainen käyskentelee ympäriinsä karjuvan leijonan lailla ja etsii kenet voisi nielaista. Ole valveilla! Mitä hän yrittää varastaa sinulta ja sukulaisiltasi?

David, oikeanpuoleisessa kuvassa. Australian menetti polkupyöräliikkeensä kesäkuisessa yritysvaltauksessa. Mutta HERRA oli varannut Davidille parempaa. David allekirjoitti hiljattain tuotantojohtajan työsopimuksen israelilaisen mediayrityksen kanssa.Olemme kaikki hyvin kiitollisia. Tässä David on valmistamassa perunamuusia kalkkunaillallisillemme. Kyllä, vietimme lehtimajanjuhlan ensimmäisen illan lehtimajassamme. Me kanadalaiset juhlimme samalla kanadalaista kiitospäivää kalkkunapaistilla ja kaikilla lisukkeilla. Miten HERRA rakastaakaan maan päällä eläviä perheitä. Meillä oli juhlat!

Etuoikeutemme on kuunnella tarkoin pientä hiljaista ääntä, joka puhuu elämiimme. Jay, minä ja pojat rakastamme elämää ja pidämme palvelemista kutsumuksena, mihin ikinä HERRA meitä kutsuukaan. Usein kehotus kuuluu: odota, rukoile ja kuuntele… toimi sitten!

Läheiset yhteistyökumppanini eivät ole kuulleet minusta, sillä olen ollut ahertanut ‘tukka putkella’ emännöidessäni, tehdessäni retkiä, matkoja ja ostoksia, laittaessani ruokaa, jotta koko heimo on saanut osakseen huolenpitoa. Olettehan kärsivällisiä. Kiitos kirjeistä, jotka ilahduttavat. MUISTATTEHAN sen – ja ettehän väsy tekemään hyvää puolestamme.

Kuvassa oikealla: sisarenpoikani Paul Chobaniuk, poikani David ja siskoni Janice.

Paljon terveisiä Israelista, Herran rakkauden nimessä

Jay, Meridel, David, Chris, Josh ja Daniel

Dr. Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097 ISRAEL

Still Small Voice – October 2017

 

Dear Friends,
Shalom and Hag Samach, Happy Holidays ring out all over the Land of the Bible – Israel during this season of the New Year, 5778; which arrived on Sept. 21st – 23rd with the blast of shofars and trumpets and don’t forget, prayers of repentance. Yom Kippur, the Day of Atonement, was very different for us this year. We were called up to Galilee to nurse my dear friend, Irene Bredlow. She fell and broke her hip, so we cared for her post-op until other arrangements could be made. Irene and I have been friends since nursing school back in Canada 1960-1963. We are here to be a blessing, What ever your hand finds to do, do it with all of your might…” yes LORD!

Years ago the LORD spoke to Jay and I and said, “When others are fasting you will be feasting, and when others are feasting you will be fasting. When they are weeping you will be laughing, and when they are laughing you will be weeping.”  That is pretty much a description of our lives lived with a prophetic edge. Our ‘flow’ just does not go with the norm; because it is usually one or two steps ahead.

 

My sister Jan see photo top right and right; is here from Vancouver Canada along with her son Paul. Paul knows Israel, having given two years of his life filming and editing for Israel Vision. Thank you Paul. It has been our joy to take them all over Israel. Today they are busy celebrating with thousands of Israelis and foreign guests in the Jerusalem March.

 

I took them to the Mahane Yehuda market in Jerusalem to see the intense preparations for the Feast of Tabernacles. It is hectic and colorful, with what you would recognize as Christmas decorations for the succahs. In the photo left we see branches of willow, palm, and myrtle with the yellow etrog. They become an offering, waved before the Lord… from the east to the south, west and north. It is an ancient Biblical injunction. Our family came for dinner in the succah Jay and Daniel put up, but it was so dark the photos didn’t turn out. Five days into the Feast, we were rained out by cloud bursts. What JOY after enduring a scorching hot summer. In minutes the heavy layers of dust were scrubbed from one end of the nation to the other. This is the wonderful promise of the latter rain. The prophet Joel saw it by faith and wrote: “I will send the former and the latter rain in the first month…” This out pouring of rain is a promise of God’s Spirit to also be poured out upon this nation dying of thirst… ALL nations Father!

Israel’s Foreign Ministry has stated that the International Christian Embassy is a valuable asset to Israel, and welcomes the pilgrims with open arms. The Embassy has branches in 179 nations. When we opened it In 1980, as co-founders we worked by faith and could not have envisioned this mighty outreach. Over 4,000 souls came to the Biblical dinner in Ein Gedi. Jay and I enjoyed walking among the peoples, even from the Cook Islands. It is thrilling. The, message we heard was: “Unbelief is the unforgivable sin.” Pause and think of that! When a man prays God works! WHO is the watchman in your family? WHO is the watchman in your neighbourhood, theatre, old folks home, police station, prayer meeting, university, factory, school, government office, library, gas stations, malls and post offices? WHO? I encourage you to pray for the outpouring of God’s Spirit in your nation and couple it with your prays for God to bless Israel and the Rawlings. Oh that the nations would wake up and see our strategic place in the earth at this time of history. Oh that the church would wake up and see. Oh that the world wide Jewish community would heed the warnings being given… it is time to worship.

South African friends set up a seminar for us to give an update on the ongoing work in Nepal. We showed portions of the film CAN – Change Action Nepal and gave and answered their many questions about the intricate work of rescuing traficked souls. Funds have not come in for us to return this fall, so we wait…

At the VIP reception this year Jay interviewed several dignitaries from the nations; among them Friends in the Finnish government. Each life is so valuable and perfectly placed. Tonight Jay will host our Israeli neighbours at the inspiring “Israeli Night” which is always lots of fun. It is a time when Christians say “thank you” to these hard working, tough, inspiring Israelis who refuse to ”give up”. Daniel and Paul have been out filming during these exciting days.

We have been commissioned to create a film for the History Channel on the 100th year anniversary of the brave place the Australian Anzac troops contributed historically in their stand in Beersheba in 1917. It is directly linked to the deliverance of Jerusalem out of 500 years of bondage from Islamic hands into British hands. History is a sure time clock and assures us that Almighty God IS never late, and watches over His will to perform it. He of course uses the nations, it is important to understand the importance of our democracies in today’s mad mad world…

The Palestinians are trying to steal the spiritual heritage of Israel… they have the UN in their pocket and as a result also the Temple Mount and the Western Wall and the Cave of the Patriarchs and Matriarchs in Hebron now guess what it is they want? They want the Dead Sea Scrolls. Do not shrug you shoulders or smile, or think, “It serves those Jews right!” No, beloved… the devil goes about like a roaring lion seeking whom he may devour. Be awake! What is he trying to steal from you and yours?

David, photo right, Australian lost his bike shop to a hostile take over in June. But the LORD has a better idea. He just signed a contract with an Israel Media Firm to be their production manager. We are all very grateful. Here he is making the mashed potatoes to complete our turkey dinner. Yes, it was the first night of the Feast of Tabernacles spent in our succah. We Canadians also celebrated none other than our Canadian thanksgiving with roast turkey and all the trimmings. How the LORD loves the families of the earth. We all had a ball!

It is our privilege to listen carefully for the Still Small Voice. speaking into our lives. Jay and I and sons love our lives and count it a ‘calling’ to serve; in what ever capacity the LORD calls us to. Often it is a call to wait, pray and listen… then act!

My best partners have not heard from me for I have been run off of my feet, hosting, touring, nursing, shopping and cooking to keep the tribe cared for. Kindly be patient and thank you your letters make all of the difference. Please KNOW THAT and do not weary in well doing of our behalf.
Photo right: Nephew Paul Chobaniuk, son David, sister Janice. Every blessing from Israel, in His love,

Jay, Meridel, David, Chris, Josh and Daniel.

Dr. Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097 ISRAEL

Greetings for a blessed Rosh ha Shannah 5778

Dear Friends and Partners of Still Small Voice,

We are inspired by this piece and know that you will be too. Israel is masterful at finding her lost treasures, especially her spiritual treasure.  Please enjoy this and pass it on far and wide.

You are well aware that Israel has said in so many words that ‘Evil’ is not going to flourish on our watch.  We went up in Galilee one night looking out over the Sea and there were three aircraft which drew our attention. Then we heard the bombs.  Yes… they took out a  hidden secret Syrian factory of deadly gases.  In 2013, Syria was believed by the world that she had gotten rid of her chemical warfare.  We are dealing with liars and killers.  Give thanks for Israel dear friends. You  know the scripture says about the SALT OF THE EARTH! WE HAVE NOT LOST OUR SAVOUR. Pray for us all here.

Now to end with a very sweet, and inspiring note:

Jay and I send you greetings for a blessed Rosh ha Shannah 5778.
It comes in the evening of September 20th until the 23rd.
Let the LORD God be blessed!

Love from the Rawlings tribe.

Die leise, feine Stimme dankt euch… September 2017

Liebe Freunde:

«Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Denn dorthin hat der HERR den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit». Psalm 133.1,3b

Bevor sich der Sommer langsam verabschiedet, möchte ich euch auf den neusten Stand betreffend Jay bringen. Wir durften unsere erste Verabredung seit seiner Operation vor drei Monaten geniessen. Shlomi Arad, ein Sandkastenfreund von Daniel, erwählte unseren Garten als sein zweites Zuhause. Er hat seine Seelenverwandte gefunden und wir durften an seinem Hochzeitstag dabei sein. Nach der Hochzeitszeremonie gratulierten wir den Frischvermählten und Shlomi legte ganz überraschend seine Hände auf Jay und befahlt einen Segen!
«Gesegnet ist, wer dich segnet…» 4. Mose 24.9b

«Genauso fühle ich mich» sagte Jay, als er seine Nase in eine lieblich duftende pfirsichfarbene Rose steckte. Foto links. «Vor 3 Monaten haben die Ärzte meine Mitralklappe geflickt und meinen Herzschlag geregelt. Ich fühle mich so viel besser und spüre täglich etwas mehr Kraft. Ich danke euch ganz herzlich für eure Gebete. Danke Gott. Danke Yeshua».

Letzte Woche waren wir zu einem EKG und der Arzt segnete Jay mit einer sehr guten Nachricht, er schrieb in gesund.   «Arbeiten Sie?»
«Ja! Ich habe das Drehbuch für einen Film geschrieben und arbeite nun an einem Buch».
«Super! Weiter so», meinte der Arzt.

Jay und Daniel arbeiten an einem 2. Film über unsere Flüchtlingsfamilien. 12 Personen, welch alle sicher in Guelph, Kanada, wohnen, arbeiten oder studieren. Jay und Jan Karnis haben einen Dokumentarfilm beendet über unsere lieben Freunde Bill und Audrey Martin, Alberta, Kanada. Der Film Schlüssel zum Erfolg, zeigt die Prinzipien auf, welche Segen auf ihre Leben und diejenigen ihrer Kinder und Grosskinder brachten. Sie sind in jeder Beziehung ein Vorbild, einschliesslich ihrer treuer Gebete für Israel. Wir sind dankbar, dass sie mit uns in Israel stehen und weiterhin ein Segen sind.

Wir fühlen uns so zu Hause hier in Israel, ein einmaliges Land und Volk in vielerlei Hinsicht. Eines davon ist das heisse, trockene Wetter, welches jeden Sommer bis in den September herrscht. Ohne Sonnenschutz verbrennt man sich hoffnungslos. Hier in den Bergen von Benjamin und Juda sind wir gesegnet mit einer frischen Brise nachts und TAU fast jeden Morgen. Tau fällt nur, wenn die Luft komplett stillsteht. Segensreich legt er sich auf alles auf seinem Weg. Das war das Geheimnis der reichen Ernten zu biblischen Zeiten, als sie noch keine Wasserleitungen für die ausgetrocknete Erde hatten. Ich, Meridel, meinte zu Jay: «Wir leben dank dem Tau…» Ich habe unserem Garten den Namen Gan Tal gegeben. Tal steht im Hebräischen für Tau. Tau ist immer erfrischend und immer ein Segen.

September bringt den «zweiten Frühling» und auch eine «zweite Ernte». Wir durften dieses Jahr selbst schon Feigen, Trauben und Granatäpfel ernten. Bald sind die Baumwoll- und Weizenfelder bereit zur Ernte. Die Oliven sind schon gross und hängen schwer an den Ästen; einige Äste zerbrechen ob der schweren Last. Wir stellen Stützen unter die Äste. Der Herbst bringt auch die Blumen nochmals zur Blüte, ein gesegnetes neues Leben. Orangen und Avocados sind zurück auf den Auslagen am Markt. Foto rechts: die Spitze eines Granatapfels. Diese Spitzen wurden vermutlich auf den Saum des Kleides für den Hohepriester genäht, abwechslungsweise mit Glöckchen.

«Mein Name ist gross unter den Nationen», sagt der HERR der Heerscharen». Maleachi 1.11 Wir sind jedoch umgeben von Feinden, die es hassen, wenn Israel gesegnet wird… bleibt deshalb im Gebet für Israel für das bevorstehende jüdische Neujahr und das Laubhüttenfest. Iran baut eine Munitionsfabrik an unserer nördlichen Grenze zu Syrien. Sie haben Langstreckenraketen in Syrien, während dem ich diese Zeilen schreibe, welche jeden Ort in Israel erreichen können. Nordkorea hat Syrien das Nervengas Sarin geliefert, welches schon hunderte Tote verursacht hat. Diese Nationen brechen die Vereinbarungen der UNO. Und Russland tut so, als ob es nichts wisse? Verrat!

September dieses Jahres kommt mit dem jüdischen Monat Elul. Er bringt eine Besinnung auf das Wesentliche für alle gläubigen Juden jeglicher Glaubensrichtung: Es ist ein Monat des Gebets, Innehaltens, Busse und Fastens und wird mit dem Jom Kippur, des Versöhungstages, beendet. Busse ist ein häufiges Thema im Judentum. Wie wir sie alle benötigen! Ich habe soeben ein 14-tägiges Fasten beendet, das härteste in meiner Erfahrung. Es wird niemals leichter, das ist die Wahrheit. Wenn der Schofar im ganzen Land ertönt, beginnt überall das Feiern und eine grosse Freude. Obwohl wir hier schon 41 Jahre leben, werden wir immer wieder überrascht und erfreut über das Leben hier. Das Volk und das Land der Bibel, das Land Mose und Jesu, sowie die jungen Israeli von heute, unsere eigenen jungen Leute unter ihnen, sind unsere hohe Berufung! Wir vergessen die Flüche der Nationen und proklamieren die Worte der Propheten und Jesu, durch die alle Menschen gerichtet werden. Gott möge uns seine Reinigung und seinen Frieden geben in dieser Kriegszeit! Er ist unsere einzige Quelle und das Geheimnis unserer Versorgung. «Unsere Hilfe kommt von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat». Psalm 124.8

Seit wir 1980 die internationale christliche Botschaft eröffnet haben, haben viele Christen das Laubhüttenfest kennen- und lieben gelernt. Ihre Herzen wurden tief berührt vom Reichtum ihrer Wurzeln. Jesus ist die Wurzel und der Nachkomme von König David. Eines Tages wird er auf dem Thron Davids sitzen. Wir erwarten Zehntausende von Pilgern in der Stadt des grossen Königs, Jerusalem. Sie kommen «hinauf» nach Jerusalem wie vorausgesagt und die ganze Nation Israel spürt ihre liebenden und segnenden Herzen!

Viele Christen sind beunruhigt wegen dem 23. September, welcher mit dem jüdischen Neujahr zusammenfällt. Foto links: Sternbild der Jungfrau. sie machen sich Sorgen wegen der Lage der Sonne, des Mondes und der Planeten. Es gibt christliche Gruppen, welche dazu die Stelle in der Offenbarung auslegen: «Und ein grosses Zeichen erschien im Himmel: Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füssen und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen. Und sie ist schwanger und schreibt in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären». Off. 12. 1,2

Dazu kann ich euch folgende Website angeben. Holt euch die Tatsachen von einem christlichen Astronomen, einen Wissenschafter. Seid informiert. Fragt eure Kinder oder Grosskinder, diese Seite zu finden.

https://answersingenesis.org/astronomy/stars/what-will-happen-september-23-2017/

Ein israelischer Rabbi sagt: Ich fasse zusammen, was ich auf ILTV in einem Interviewprogramm aus Tel Aviv gehört habe: « Wir wissen, dass diese Prophetie erfüllt wurde und weiter erfüllt wird. Aber aufgrund unserer sehr langen und traurigen Geschichte wagen die Israeli nicht, über solche Vorkommnisse zu spekulieren. Es wurden schon viele schlimme Fehler begangen. Wir wissen, dass schmerzliche Zeiten bevorstehen, welche wir «Geburtswehen» des Messias nennen. Nur dann wissen wir, wer der Messias ist. Ja, es ist offensichtlich, dass die Zeit nahe ist».

Bitte schliesst euch meinem Gebet an, wenn ich den perfekt formulierten Herzenswunsch einer Person namens Jabez bete. Es ist ein spektakuläres, perfektes Gebet zum Allmächtigen Gott.

«Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt: Dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe» 1. Chronik 4.10

Mein Buch «Versteckte Wunden» (Arbeitstitel): «Es ist kraftvoll und wird vielen zum Segen»! sagt Jay. Ein langjähriger Freund war hier für Sabbat. Wir hatten ihn im April das letzte Mal gesehen, als er zur Seelsorge kam. Wir hörten nichts mehr von ihm die letzten 4 Monate, bis er kürzlich zum Sabbatmahl auftauchte. Ich hatte ihm eine Kopie eines Kapitels aus meinem Buch gegeben. Er litt grauenhaft unter schmerzlichen Erinnerungen aus seiner Kindheit und er musst unbedingt das lebensspendende Konzept verstehen, wie er frei werden und frei bleiben konnte. Das erste, was er sagte, als er eintrat: «Oh, Meridel, ich habe dein Kapitel gelesen und meine Hausaufgaben gemacht und nie mehr zurückgeschaut»! Wow! Das war’s! Das war eine sehr grosse Ermutigung für mich. Sagte nicht Jesus, wie wenige je zurückkommen und Danke sagen und segnen! Ja, ich war sehr ermutigt und bin daran, das Buch Mitte September fertigzustellen. Dann geht es zu den Herausgebern und dann zum Drucker. Ich bitte um eure Gebete und Hilfe für die Druckkosten.

Nepalreise: Ja, wir haben diesen Nepalfilm über Menschenhandel in Englisch, Deutsch, Finnisch, Russisch, Estnisch und Spanisch. Vielleicht möchtet ihr ein Exemplar bestellen. Teilt diesen Film mit anderen, helft uns. Aber da ist immer noch viel zu tun. Wir möchten zurück nach Nepal und den Glauben unserer Mitarbeiter vor Ort stärken. Das liegt mir schwer auf dem Herzen. Es ist Zeit, mit einer Filmcrew zurückzukehren. Wir benötigen Flugtickets zu US $ 2000.00 pro Ticket sowie Unterkunft und Verpflegung für 4 Personen. Ebenfalls möchte ich für Indira ein Opfer einsammeln. Mein Herzenswunsch ist es, mit Indira aufs Land und in die Dörfer zu gehen. Bitte helft uns bei dieser Aufgabe. Es wäre am besten wenn wir Ende Oktober abfliegen könnten. Bitte lest das nicht nur, helft uns nach Nepal zurückzukehren und einen Unterschied zu machen. Wir danken euch sehr. Ich zähle auf eure Hilfe. Kein Geschenk ist zu klein, auch keines zu gross. Ich bin auf euch angewiesen. Danke. Ist es nicht wunderbar, dass unser Film in so vielen Ländern gesehen wird. Da bin ich. Hinayi!

«Die Ernte ist zwar gross, die Arbeiter aber sind wenige: Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte…Ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe». Lukas 10. 2,3a

links: Chris, ich, David

rechts: im Dienst auf einer nepalesischen Bauernhof

links: Alma Hagen, meine Mentorin

unten: Gebet für eine Bauernfrau

rechts: Indira Ghale auf dem Weg zur Arbeit

Meridel Rawlinds und Familie

Dr. Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097.
Email: meridel.rawlings@gmail.com Website: stillsmallvoice.tv 

Still Small Voice thanks you… August 2017

Thus ever on through life we find
To trust, O Lord, is best.
Who serve You with a quiet mind
Find in Your service rest.

Our outward trouble may not cease,
But this our joy will be –
Your Word to keep in perfect peace
The mind stayed fast on Thee.
Author Unknown

Photo: Meridel, Josh, Yeshai a friend and Jay. We read this short verse during our devotions with our team out in the garden this morning. I found it so perfect. This Sabbath, we had all of the children and grands except our second son Chris and his wife and three sons who live in Helsinki. It was a perfect Sabbath. We had excellent food. I was inspired to bake two rather scrumptious cakes and they both disappeared over the course of two days… fellowship in the quiet assurance of acceptance is what its all about. We are indeed refreshed for the new week, which for us begins on Sunday.

Thank you for your letter. I love your letters. I treasure good news from a far country. I am grateful to be able to communicate via email and internet and the websites etc. But tell me, how does all of that compare to a letter or note written in one’s own hand? There is no comparison what so ever.

Thank you for your prayers and offerings. We keep on keepin on and somehow make it through.

We have one who sticks closer than a brother at all times; and we have each other!

Josh, Jay and I were recently at a Bar Mitzveh. Adir (see below) is the 13 year old son of Natan Bivin. Natan and our son Chris grew up together and pulled the typical pranks young kids do! Natan is the only child of Biblical scholar David Bivin, and his Mom is a full blooded Armerican Armenian. Our home was a second home to Natan. So… it was a night of great joy out on the hills in a Finnish Moshav ‘Yad ha Shmoneh’ just 5 miles south of us.  What a glorious evening it was, spent with some of our oldest believing friends in Israel.

The moshav’s  ancient black basalt stone synagogue was donated by the Antiquities Department years ago. It stood near the Sea of Galilee before the time of Jesus. The ancient stones were loving extracted from the North because the ruin was being riffled and was disappearing. It was wisely placed in the hands of those who would use it and cherish it. If you have ever toured Israel, it looks like the first black foundation stones of the famous synagogue in Capernaum where we know Jesus taught. Here in Yad ha Shmoneh, it was rebuilt and left just as it had been found, unfinished. It sits in a beautiful location overlooking the hills down to the plains of Adjelon where Joshua commanded the sun to stand still.  This is where the Bar Mitzveh ceremony took place just  prior to sunset. Ancient scriptures out of Deuteronomy were Adir’s Torah portion to be read.

“Only take heed to yourself and diligently keep yourself, lest you forget the things which your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. And teach them to your children and your children’s children…” Deut. 4:9    I remember it well because our Daniel had the same readying for his Bar Mitzveh in 1999.

Then the  solemnity of the evening became a gala celebration complete with  South American music with a latin flavor. Ballons and even a dragon on stilts added to the festivities. During a sumptious dinner out under the stars, Adir’s mom sang a famous Israeli song, “Momma…” to her son. This followed by a slide show, endless desserts, visits with old friends and young people continously dancing made for a stupendous happening. We floated home in a cloud of joy that flowed from the friendships established in our early days here over fourty years ago.

This afternoon we will go to our granddaughter Liyah’s musical performance given at the conclusion of her summer music camp. She is a composer, singer and musician, and of course we are very proud of her. These are the joys that touch the hearts of grandparents like nothing else.

Reservests on Duty: I thought you might appreciate what a handful of young Christian Lebanese are doing to ‘pay back’ Israel for saving them from Hezbuloh in Lebanon. In Edinburgh the Israeli Incubator Theater  joined the Int’l Shalom Festival. Three years after a large anti-Israel protest ran Israelis out. But this time these Israelis were not alone. Along with the police, stood activists from Reservists on Duty, an NGO that works to counter DBS from causing cayos.   “This is what we do.” said Jonathan Elkhoury, a Lebanese Christian who works with the group and flew to Scotland to offer support. “If we have any Israelis or any Jews or pro-Israelis who are having events and people are trying to shut down their events, we go there to support them.” Elhoury fled from Lebanon to Israel in 2001 at age nine, one of husbands of Christian Lebanese permitted to live in Israel when their lands in South Lebanon were taken by Hezbulloh. Now they have returned to ‘give back’  by providing security protection to Israelis abroad. because Israel was the nation that saved their lives.”

Anti-semitism is growing world wide. Jews are talking of leaving Europe. President Trump is in hot water with Jews for his weak initial response to the riots in Charlottesville. Two days later he clarified his position against the Alt right, the KKK and the neo-Nazis. But  Jews are worried.  ISIS wrecked havoc in Barcelona and Turku Finland. In Syria ISIS is begging Hezbulloh for mercy. Back in 2013. Jay made a TV series on ISIS. Who listened? In 2015 we travelled across  Canada challenging Canadians to vote wisely in the upcoming Federal election. Apathy has taken its toll indeed. Christians can make a difference if they WILL!

Over here in our neighborhood, Syria is becoming a serious vaccum. Who will fill it?  Russia? Iran? Turkey? Hezbulloh? America? Meanwhile the so called “Middle East Peace Process” grinds on and Abbas says he will bring back the PLO government. But, I say, keep your eyes on the Temple Mount. That is the flashpoint; the key to unraveling the future. So let us watch and pray. Remember to pray for the Peace of Jerusalem… for they shall prosper who love her. Pray for wisdom and understanding. My mind is quiet because it is “stayed on thee.” The following blessing came in a card from a friend named Marilyn in England. Thank you!

There is a Warrior protecting you…
a Shepherd directing you…,
a Savior keeping you,
A Priest blessing you…
a Father loving you!
Roy Lessin

Meridel Rawlings PhD,   Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097 Israel
Email: meridel.rawlings@gmail.com
Website: stillsmallvoice.tv

Pieni hiljainen ääni kiittää … Syyskuu 2017

Kallisarvoiset ystävät!

”Kuinka hyvää ja suloista onkaan, kun veljekset elävät sopuisasti yhdessä! Sillä sinne on HERRA määrännyt siunauksen, ikuisen elämän. Ps. 133: 1,3 RK [Englanninkielinen käännös ilmaisee hieman toisin: Nähkää, miten hyvää ja siunattua on veljeksille elää yhdessä yksimielisyydessä, ykseydessä, yhtä pitäen. Suom. huom.]

Ennen kuin kesä täysin sujahtaa ohi, tässä vielä päivitys Jayn tilanteesta. Nautimme ensi kertaa kolme kuukautta sitten suoritetun Jayn leikkauksen jälkeen treffeillä olosta. Shlomi Arad, yksi Danielin ystävistä jo 3 vuoden iästä lähtien, teki puutarhastamme itselleen toisen kodin. Hän löysi sielunkumppaninsa, ja me kaikki osallistuimme Shlomin hääpäivän iloon. Seremonian jälkeen menimme kaikki hupan [juutalaisen perinteen vihkikatos] alle. Yhtäkkiä Shlomi laittoi kätensä Jayn päälle ja määräsi siunauksen!

“Siunattu se, joka sinua siunaa…” 4. Mooseksen kirja 24:9

”Tältä minusta juuri nyt tuntuu”, sanoi Jay katsoessaan herkkätuoksuista, persikanväristä ruusua. Valokuva vasemmalla. ”On kulunut kolme kuukautta siitä, kun lääkärit korjasivat sydämeni hiippaläpän ja tasaannuttivat sydämenlyöntini. Voin paljon paremmin ja voimistun päivä päivältä. Kiitän teitä rukouksista. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jeesus.”

Viime viikolla kävimme Jayn elektrokardiologin vastaanotolla, ja hän siunasi Jayta puhtailla terveyspapereilla. ”Työskentelettekö?” ”Kyllä! Sain valmiiksi filmikäsikirjoituksen ja työskentelen parhaillaan kirjan parissa.” ”Hyvä!” lääkäri huudahti. ”Jatkakaa samaan malliin.”

Jay ja Daniel työskentelevät toisen, pakolaisperheitä käsittelevän filmin parissa. Perheitä on 12 ja he elävät turvassa, tekevät työtä ja opiskelevat Guelphissa, Kanadassa. Jay sekä Jan Karnis saivat valmiiksi dokumentin rakkaiden Kanadan Albertassa asuvien ystäviemme Bill ja Audrey Martinin elämästä. Tämä filmi ‘The Key of Success’ (Avain menestykseen) esittää selkeästi periaatteet, jotka takasivat siunauksen heidän elämäänsä, sekä heidän lapsiensa ja lastenlapsiensa elämään. He ovat kaikin tavoin esimerkillisiä, myös Israelin uskollisina esirukoilijoina. He tukevat kiitollisin mielin yhä meitä täällä Israelissa eläviä ja ovat jatkuvasti siunaukseksi.

Tunnemme olomme kovin kotoisaksi täällä Israelissa, monin tavoin ainutlaatuisessa maassa ja ainutlaatuisten ihmisten joukossa. Yksi seikka on kuuma ja kuiva sää, joka kattaa maan joka kesä aina syyskuulle asti. Ilman aurinkosuojaa iho armotta palaa. Täällä Benjaminin ja Juudan kukkuloilla meitä siunaavat viileät tuulenhenkäykset yöaikaan, ja KASTE lähes joka ilta. Kaste lankeaa vain, kun ilmanliike täysin seisahtuu. Siunauksena se kylvettää kaiken tielleen osuvan. Tuo kaste oli raamatullisten aikojen runsaiden satojen salaisuus. Silloin ei ollut kastelujärjestelmiä paahteisen maan kasteluun. Minä, Meridel, sanoin Jaylle: ”Elämme kasteesta…” Annoin puutarhamme nimeksi ‘Gan Tal’. Tal on kastetta merkitsevä heprean sana. Miten virkistävä se onkaan ja aina se siunaa.

Syyskuu tuo mukanaan ‘toisen kevään’ ja sen myötä myös ‘toisen sadon’. Olemme jo korjanneet viikunoita, rypäleitä ja granaattiomenoita. Pian ovat korjuuvuorossa puuvilla- ja vehnäpellot. Oliivit ovat jo valtaisia, niiden paino on saanut muutamat oksat katkeamaan. Meidän on pitänyt laittaa tukia oksien alle. Syksy tuo takaisin kukkanuput ja uuden kukinnan siunattuna uutena elämänä. Kauppojen hyllyiltä löytyy jälleen appelsiineja ja avokadoja. Valokuvassa vasemmalla: granaattiomenan kärkiosa. Sen malliset koristeet ommeltiin ylipapin kaavun alareunaan vuoronperään kulkusten kanssa.

”Minun nimeni on oleva suuri kansojen keskuudessa, sanoo HERRA Sebaot.” Malakia 1:11 Silti meitä ympäröivät viholliset, jotka vihaavat Israelin saamia siunauksia… pysyttehän rukouksessa Israelin puolesta tulevan juutalaisen uuden vuoden ja lehtimajanjuhlan aikana. Iranilaisen ovat rakentamassa ammustehdasta Syyrian pohjoisrajalle. Heillä on pitkän kantaman ohjuksia Syyriassa tätä kirjoittaessani. Noiden ohjusten kantomatka ulottuu Israelin kaikkiin osiin. Pohjois-Korea on varustanut Syyriaa sariini-kaasulla, joka on tappanut satoja tänä vuonna. Nämä kansakunnat ovat rikkoneet YK:n sopimuksia. Ja Venäjä toimii kuin ei olisi tietoinen tästä. Petosta!

Syyskuu alkaa tänä vuonna heprealaisen elul-kuun aikana. Se tuo myötään ajan, jolloin kaikki uskovat juutalaiset ovat yhtä, on heidän uskonsuuntansa mikä tahansa. Elul on rukouksen, sisimmän tutkistelun, katumuksen ja paaston kuukausi, joka huipentuu jom kippuriin, suureen sovituspäivään. Katumus on hyvin yleinen teema juutalaisuudessa. Voi, miten me kaikki sitä tarvitsemmekaan! Lopetin juuri 14 päivän paaston, joka oli vaikein kokemusteni joukossa. Milloinkaan paastoamisesta ei tule helpompaa, niinhän asia on.  Kun shofarit soivat koko maassa, maassa puhkeaa juhlinta ja suuri ilo. Olemme eläneet täällä yhtäjaksoisesti 41 vuotta ja meitä yhä hämmästyttää ja ilahduttaa täkäläinen elämänmeno. Raamatun kansa ja maa, Mooseksen ja Jeesuksen ja eläväisten nuorten israelilaisten maa nykyään, mukana joukossa meidän omat nuoremme, siinä meidän korkea kutsumuksemme! Unohdamme kansakuntien kiroukset ja kertaamme profeettojen ja Jeesuksen sanoja, joiden perusteella kaikki ihmiset tullaan tuomitsemaan. Suokoon Jumala meille puhdistumisen ja rauhan sotien aikakautena! Hän on meidän ainut alkulähteemme ja elinvoimamme salaisuus. ”Meidän apumme on HERRAN nimessä, joka on tehnyt taivaan ja maan.” Psalmi 124:8

Siitä lähtien, kun syyskuussa 1980 avasimme Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön, ovat kristityt runsain joukoin oppineet rakastamaan lehtimajanjuhlia. Kristittyjen sydämet ovat hurmaantuneet omien juuriensa rikkaudesta. Syvimmiltäänhän Jeesus on juuri ja kuningas Daavidin jälkeläinen. Eräänä päivänä Hän vielä istuu Daavidin valtaistuimella. Odotamme kymmeniä tuhansia pyhiinvaeltajia ‘suuren kuninkaan kaupunkiin’, Jerusalemiin. He matkaavat ‘ylös’ Jerusalemiin, aivan profetioiden mukaisesti, ja koko Israelin kansakunta tuntee heidän rakastavat ja siunaavat sydämensä!

Monet kristityt kantavat huolta syyskuun 23. päivästä, joka sattuu olemaan juutalainen uusi vuosi. Valokuvassa vasemmalla Neitsyen tähtikuvio. Tällä kertaa ihmisten huolenaihe koskee auringon, kuun ja planeettojen linjautumista. Jotkut kristilliset ryhmät yhdistävät tämän tapahtuman Ilmestyskirjan 12: 1 ja 2 jakeisiin: Taivaassa näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, pukunaan aurinko, kuu jalkojensa alla ja seppeleenä päässään kaksitoista tähteä. 2. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli tuskallista synnyttää. 

Annan viitteeksi seuraavat nettisivut, joilta saat asiatietoa kristityn astronomin, tiedemiehen opastamana. Pyydä tarpeen mukaan apua lapsilta tai lapsenlapsilta sivuston löytämiseen.

https://answersingenesis.org/astronomy/stars/what-will-happenseptember-23-2017/ 

Israelilaiset rabbit sanovat näin; tiivistän telavivilaisen ILTV:n haastattelusta kuulemaani uutislähetyksen antia. ”Tiedämme, että profetia on täyttynyt ja täyttyy parhaillaan. Mutta johtuen omasta pitkästä ja surullisesta historiastamme me juutalaiset pyrimme olemaan spekuloimatta näistä tapahtumista. Aiemmin tehtiin hirvittäviä erehdyksiä. Tiedämme, että edessä on tuskallisia aikoja, joita kutsumme Messiaan synnytyskivuiksi. Vasta sitten voimme tietää kuka Messias on. Kyllä, ilmeisesti aika on lyhyt.”

Rukoilisitko yhdessä minun, Meridelin, kanssa seuraavan rukouksen lukiessani upeasti ilmaistun sydämen huudon, joka on peräisin henkilöltä nimeltä Jabes? Kyseessä on jylhä, täydellinen Kaikkivaltiaalle Jumalalle osoitettu rukous. ”Jospa sinä siunaisit minua runsaasti ja laajentaisit alueeni! Jospa kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit minut pahasta, niin ettei minun tarvitsisi kärsiä kipuja!” 1. Aik. 4:10

 

Kirjani, työnimeltä ‘Hidden Wounds’ (Salaiset kivut) on Jayn sanojen mukaan voimallinen ja tulee siunaamaan suuria ihmismääriä! Eräs vanha ystävä oli sapattiaterialla luonamme. Näimme hänet edellisen kerran huhtikuussa sielunhoitokäynnin yhteydessä. Siitä on siis neljä kuukautta, emmekä kuulleet hänestä mitään ennen kuin hän tuli illalliselle. Olin antanut hänelle kopion yhdestä tuon kirjan luvusta. Koska hän oli kärsinyt lapsuudesta lähtien raastavista ajatuksista, hän tarvitsi kipeästi ymmärrystä ajatusmallista, jolla vapautua ja pysyä vapaana. Astuessaan taloomme hän sanoi aivan aluksi: ”Oi Meridel, luin kirjoittamasi luvun ja tein läksyksi saamani harjoituksen, enkä ole sen jälkeen katsonut taakseni!” Wau! Se oli siinä! Sanat olivat suureksi rohkaisuksi minulle. Eikö Jeesus kertonutkin, miten harvat palasivat kiittämään ja siunaamaan vastavuoroisesti? Niinpä, sain rohkaisua ja työstän kirjaa, niin että se olisi oikoluettuna syyskuun puoliväliin mennessä. Sitten se menee kustannustoimittajille ja sen jälkeen painettavaksi. Pyydän esirukouksia ja apua painatuskuluihin.

Matka Nepaliin. Kyllä vain, nyt Nepalin ihmiskauppaa käsittelevä filmi on saatavilla eri versioina: englanniksi, saksaksi, suomeksi, venäjäksi, eestiksi ja espanjaksi. Mikäli haluat oman kappaleen, niin pyydäthän! Näytä filmiä toisille ja auta meitä. Vielä enemmän pitää tehdä. Haluamme palata Nepaliin ja rohkaista sikäläisten työntekijöiden uskoa. Asia on vahvasti sydämelläni. On aika palata sinne filmiryhmän kanssa. Tarvitsemme lentolippuihin 2 000 US dollaria sekä varat majoitukseen ja ruokailuun neljälle ihmiselle. Haluaisin myös viedä lahjoituksen Indiralle. Sydämeni huutona on pääsy kyliin ja viljelyalueille yhdessä Indiran kanssa. Autathan meitä tässä hankkeessa. Parhaiten sopisi lähtö lokakuun lopulla tänä syksynä. Ethän ainoastaan lue tätä, vaan autathan meitä palaamaan Nepaliin ja vaikuttamaan muutosta. Kiitos paljon. Luotan apuusi. Mikään lahjoitus ei ole liian pieni tai liian suuri. Kuulisin mielelläni sinusta. Kiitos viesteistä. Katso, mitä olemme tehneet; filmimme on levinnyt eri puolille. Tässä minä olen – hineni!

”Eloa on paljon mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadonkorjuuseensa. Menkää! Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle.” Luukas 10: 2-3

Valokuvat ylärivissä: Chris, minä ja David. Palvelemassa nepalilaisella maatilalla.

Alarivissä: Alma Hagen, mentorini. Rukoilemassa maanviljelijän vaimon puolesta. Indira Ghale, joka johtaa työtä Nepalissa.

Meridel Rawlings ja perhe 

Tri Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion 9079097 ISRAEL Sähköposti: meridel.rawlings@gmail.com  Nettisivut: stillsmallvoice.tv

 

Still Small Voice thanks you… Sept. 2017

Dear Friends:

“Behold how good and blessed it is for brethren to dwell together in unity!  For there the LORD commanded a blessing – Life forevermore.”  Ps. 133: 1,3b.

Before summer completely slips away, here is an update on Jay. We enjoyed our first date since his surgery three months ago. Shlomi Arad, one of Daniel’s friends at age 3 made our garden his second home. He found his soulmate and we all shared in the joy of his wedding day.  After the ceremony when we joined them under the huppa. Suddenly, Shlomi laid his hands on Jay and commanded a blessing!  

“Blessed is he who blesses you…” Numbers 24:9b

“This is how I feel right now” Jay said, looking into the face of a delicately perfumed peach rose. Photo left. “Its going on three months now since the doctors repaired my mitral valve and regulated my heart beat. I am feeling so much better and grow stronger every day. I thank you for your prayers.  Thank God. Thank you Yeshua.”  

Last week we visited his electrocardiologist and he blessed Jay with a clean bill of health.

“Are you working?”

“Yes!” I’ve completed the script for a film, and am now working on a book.”

“Good!” the Dr. exclaimed. “Keep it up.”

Jay and Daniel are working on a second film about our refugee families, 12 in all safely prospering, working and studying in Guelph. Jay and Jan Karnis have completed a documentary on the lives of our dear friends Bill and Audrey Martin in Alberta, Canada. The Keys of Success, highlights the principles that ensured blessing in their lives and those of their children and grandchildren. They are an example in every way including their faithfulness in prayer for Israel. Thankfully they stand with us here in Israel and are a continual blessing.

We are so at home here in Israel, a unique land and people in many ways. One is the hot dry weather that decends every summer lasting right through September. Without sunscreen you will burn unmercifully.  Up here in the hills of Benjamin and Judah we are blessed with cool breezes at night and DEW nearly every evening. Dew only falls when the air grows completely still. Blessedly it bathes everything in its path. This was the secret of such bountiful crops in Bible times when they didn’t have irrigation to water the parched earth. I, Meridel tell Jay:  “We live by the dew…” I named our garden Gan Tal. Tal is Hebrew for dew. What a refreshing it is and always blesses.

September brings with it the ‘Second Spring’  along with that also the ‘Second Harvest’.

We have already personally harvested figs, grapes and pomegranates. Soon the cotton and wheat fields will be harvested. The olives are already huge and their weight is so heavy on the boughs, some have snapped off. We must place supports beneath them. Fall also brings back all the flowers to bud

and bloom again in a blessed newness of life. Oranges and avocodos are back on the market stalls now. Photo: Rt: The tip of the pomegranate. Its likeness was sowen on the bottom of the High Priest’s garment alternately with a bell.

“For My Name shall be great among the nations,” says the LORD of Hosts.” Malachi 1:11e.

However, we are surrounded by  enemies who hate Israel to be blessed…so be in prayer for Israel over this Jewish New Year and Feast of Tabernacles. The Iranians are building a munitions factory on our northern border with Syria. They have long range missles in Syria as I write, that can reach any part of Israel. North Korea has been supplying Syria with sarine gas; which has killed hundreds this year. These nations have broken UN agreements. And Russia acts as though she were not aware of it? Treason!

September this year arrives in the Hebrew month of Elul. It ushers in a time of brevity for all believing Jews of whatever persuasion. It is a month of prayer, heart searching, repentance and fasting; culminating in Yom Kippur, the Day of Atonement. Repentance is a very commom theme in Judaism. Oh how we all need it! I have just completed a 14 day fast, the hardest in my experience. It never gets easier, that is the truth. When the shofars are blown all over the land; feasting and great joy breaks forth in that order. Living here continously for 41 years, we contuinue to be surprised and delighted with life here. The People and the Land of the Bible, the land of Moses and Jesus and vibrant young Israelis today, our own young people among them is our high calling! We forget the curses of the nations and repeat the words of the prophets and Jesus by which all men will be judged. May God grant us His cleansing and Peace in a time of war! He is our only Source and the secret of our sustenance.  “Our help is in the name of the LORD, the Maker of heaven and earth.” Psalm 124:8

Since we opened the Int’l Christian Embassy September 1980 multitudes of Christians have learned to love the Feast of Tabernacles. Their hearts have been captivated by the richness of their Roots. After all Jesus is the root and offspring of King David. One day He will sit on  David’s throne. We await tens of thousands of pilgrims to the cith of the great king, Jerusalem. They “come up” to Jerusalem just as prophesied and the entire nation of Israel feels their hearts of love and blessing!

Many Christians concern themselves with the date of September 23rd, which happens to be the Jewish New Year. Photo of the  Constellation Virgo (Virgin) left. But this time their concern is linked to the alignment of the sun and moon and planets. Christian groups equate this event to: “Now a great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, with the moon under her feet and on her head a garland of twelve stars. Then being with child, she cried out in labor and in pain to give birth.” Rev. 12:1,2.

I refer you to the following website. Get the facts from a Christian astromomer, a scientist. Be informed. Ask your children or granchildren to help you find this site.

https://answersingenesis.org/astronomy/stars/what-will-happen-september-23-2017/

Israeli Rabbis speak: I will paraphrase what I heard on a ILTV interview news program from Tel Aviv. “We know that prophecy is has been fulfilled and is being fulfilled. But, because of our very long and sad history the Jewish people try not to speculate over such events.Terrible mistakes were made. We do know that there will be painful times, ahead, which we call the ‘birth pangs’ of Messiah. Only then can we know who Messiah is. Yes, it is obvious that time is short.”

Would you like to join me, Meridel , in the following prayer as I speak out the perfectly expressed heart’s cry of a person named Jabez?

It is a spectular, perfect prayer to Almighty God. “And Jabez called upon the name of the God of Israel saying,Oh, that You would bless me indeed, and enlarge my territory, that Your hand would be with me, and that You would keep me from evil, 

that I may not cause pain!’”  Chronicles 4:10

My Book Hidden Wounds:(working title): “It is powerful and will bless multitudes” ! says Jay.  A old friend was here for Shabbat dinner. We last saw him in April when he came for a counseling session. That was four months ago, not a word, until he showed up for dinner. I had given him a copy of one chapter from this book. Suffering as he was from tormenting thoughts from childhood, he desperately needed to understand the vital concept of how to get free and stay free. The first thing he said upon entering the house: “Oh, Meridel, I read your chapter and did my homework and have never looked back!”  Wow! That was it! This was a big encouragement to me. Didn’t Jesus say how few ever came back to say ‘thank you’ and to bless in return? Yes I was encouraged and am working to have the book edited by mid-September. Then it goes to other editors and then the printer. I ask for your prayers and help with the printing costs.

Trip to Nepal: Yes, we have the Nepal film on trafficking in English, German, Finnish, Russian, Estonian, and Spanish.  If you would like to request a copy then do so! Share it with others, help us. But more needs to be done We want to get back into Nepal and stir up the faith of the co-workers there. It is very much on my heart. It is time to return with a film crew. We need airfare at US $2,000. a ticket plus accommodation and food for four people. I would also like to take an offering for Indira. My heart’s cry is to get out into the fields and villages with Indira.  Please help us in this endeavour. It would be best if we could leave by the end of October this fall. Please don’t just read this, help us to return and continue to make a difference.  Thank you so much. I am counting on your help. No gift is too small, neither is any too large. I need to hear from you. Thank you. Look what we have done, our film has gone farand wide. Here am I. Hinayi. great, but the    

               The harvest truly is great bit the laborers are few: therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His  harvest… I send you out as lambs among wolves.” Luke 10:2,3a

Photos: Chris, Me, David Lt.

Ministering on a Nepali farm. Rt.

Alma Hagen my mentor. Lt.

Prayer for the farmer’s wife. Below

Indira Ghale heading up the work. Rt.

Meridel Rawlings and family.

Dr. Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097.
Email: meridel.rawlings@gmail.com Website: stillsmallvoice.tv 

The 70th Anniversary of the Exodus 1947 ship

Remembrance of key events in the modern history of Israel is a powerful way to preserve their significance. The “Exodus 1947” ship arrived in Palestine in July 1947 with 4500 hopeful new immigrants only to be intercepted by the British Navy. Most were turned back to Germany. It was a tragic event that added strength to the longing for and creation of the new State of Israel on May 14th 1948. This event was remembered by the unveiling of a bronze memorial to the ‘Exodus 47″‘ immigrant ship in Haifa harbour 70 year later. This touching event was attended by survivors of the ship now in their late 70’s to early 90’s.