Author: Dr. Meridel Rawlings

SIONIN VAIKEUKSIA

SIONIN VAIKEUKSIA Olen varma, että alla oleva teksti kiinnostaa niitä, jotka eivät saa videopäivityksiämme. ”Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heisson on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne. Itkien he tulevat…” Jeremia 31: 8-9 Huolimatta naapureiden alituisista valheista ja jatkuvista hyökkäyksistä, paradoksaalista kylläkin, Israel ON Kaikkivaltiaan mukaan Nooan arkki juutalaisille. Heidän kotiinpaluunsa alkoi 1880-luvulla. Yksikään kansakunta ei halunnut ottaa vastaan juutalaisia. Mikäli epäilet tätä, selaa vähän taustatietoja. Kanadakin (Rawlingsien kotimaa suom.huom.) kuului ei-haluajiin. Tilanne vain pahentui II maailmansodan aikana. Köyhiä juutalaisia palasi raamatulliseen Sioniin itkien; tautien ja aliravitsemuksen heikentäminä, aivan kuten profeetat olivat nähneet ja uskollisesti kirjoittaneet. Tämä tekee Israelista aivan ainutlaatuisen! Oi, miten mielellään työskentelemmekään ja rohkaisemmekaan jokaista tapaamamme tulemaan ja ottamaan oman oikeutetun paikkansa täällä, historian kulussa…. Se on aina ollut meidän alkuperäisen kutsumme perustana oleva päämäärä. Tuo kutsu vei meidät juutalaisyhteisöihin eri puolille maailmaa. Mutta haluaamme kohdistaa huomion nykypäivän Sioniin. Halutessamme keskittyä sisäiseen tilanteeseen Israelissa me täällä Israel Visionissa lähetämme uudelleen tuotantomme, jonka otsikko on TENTifada (sanaleikki TENT= teltta, intifada= kansannousu, …

Meridelin kirjoituspöydältä Tammikuu 2018

Shalom ! Kiitämme sydäntemme pohjia myöden teitä rukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne. Ne on laitettu ‘pataan’, jonka avulla ovemme pysyvät avoimina ja työmme jatkuu ja etenee.Tässä muutamia poimintoja, jotka rohkaisevat teitä rukoilemaan puolestamme. Ajat ovat vakavat ja kehitys vie edelleen samaan suuntaan… Meidän on luovutettava sydämemme päivittäin Jeesukselle. Sanoin tänään Jaylle, että tunnen olevani kuin oksan kärjessä oleva värisevä lehti. Mutta Jumala…! Olemme oppineet rohkaisemaan itseämme Hänessä päivä päivältä. Rukoilettehan yhdessä Jayn ja minun kanssa neljän poikamme puolesta, jotka työskentelevät median parissa: David 48 v., Christian 46 v., Joshua 42 v. ja Daniel 31 v. He ovat olleet valtaisa siunaus meille monien vuosien ajan, mutta koemme Pyhän Hengen haluavan vapauttaa heidät vielä suurempaan palvelutehtävään. Rukoilemme: Pyhitä heidät – puhdista, vihi, erota heidät Sinulle, tee heistä pyhiä – totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Johannes 17: 17 – 18 Palvelutyön päämääriä vuodelle 2018 No, HERRA ON LIIKEKANNALLA! Kun me uuvumme, Hän tuo voimaa aivan odottamattomilta suunnilta, mistä olemme päivittäin kiitollisia. 1. Filmimme ihmiskaupasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, CAN-työstä …

From Meridel’s Desk… January 2018

Shalom Thank you from the bottom of our hearts for your prayers and financial contributions. It has been put into the ‘pot’ to help keep our doors open and the work going forward. Here are some pointers to encourage you in prayer for us. The time is grave and growing ever more so… and we have to daily submit our hearts to Jesus. I told Jay, I feel like a leaf trembling on the end of a branch. But God…! We have learned to encourage ourselves in Him day after day. Kindly join Jay and I in this prayer for our four sons all working in Media: David 48 yrs, Christian 46, Joshua 42 and Daniel 31. They have been a tremendous blessing to us over these many years, but we sense the Holy Spirit wants to loose them for even greater service. We pray: Sanctify them – purify, consecrate, separate them for Yourself, make them holy – by the Truth. Your Word is Truth. Just as you sent Me into the world, I also …

Remember the Tentifada in 2011?

TROUBLE IN ZION For those of you who did not get our video updates on israelvision.tv, I am sure you will find this of interest. “Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the ends of the earth. Among them the blind and the lame, the woman with child and the one who labours with child together,A great throng shall return there. They shall come with weeping…”Jeremiah 31:8,9a. In spite of her neighbours with their ongoing lies and continuous attacks, paradoxically, Israel IS Noah’s Arc for Jews according to the Almighty. They began to return home in the 1880’s. No nation wanted Jews. If you doubt this, do a little checking, (Canada included!) The situation only grew worse during WWII. Poor Jews returned to Biblical Zion with weeping weakened by disease and malnutrition just as the Prophets perceived and faithfully penned. This is what makes Israel absolutely unique! Oh, how we love to work to encourage any we meet, to come and take their rightful place here in history…this has always …

Christmas & New Year greetings from Meridel

Merry Christmas & Happy New Year dear friends! With joy, I write my last Still Small Voice letter for 2017. Above is a photo taken at the Mandala Center on the shores of Galilee. This location rests within the biblical fishing village of Mary of Magdalene. The painting above represents the time when Jesus stood still in the midst of a moving throng of humanity and demanded: “Who touched me?” Luke 8:44a. A woman with a flow of blood for 12 years, dared to reach out and touch the tallit on Jesus’ prayer shawl. No one noticed, but He did! She had to come forward in front of all to receive her healing. Let each one reading this letter do the same. Come, reach out, push through until you touch Him. You hold the keys to your life, for only you can allow Jesus to renovate your life. Take this step now. Jerusalem The unusual photo Rt. taken by my nephew Paul Chobaniuk from Vancouver, is of the S.W. corner of the Temple Mount. In this place the Almighty said 45 times …

Snakk ut

 I barndommen ble jeg tvunget til stillhet av kontroll, frykt, skam og konflikt. Det tok ti år før min stemme ble hørt.  Meridel Rawlings Livet starter i familien, i min familie var det syke personer som plyndret min barndom. Nå har de heldigvis ikke lenger makt til å definere hvem jeg er. Jeg var det lille barnet som krympet fullstendig innvendig ved deres tilstedeværelse. Med stille besluttsomhet lærte jeg å fortrenge deres «tankesett». Jeg lærte meg å være årvåken og løpe når jeg måtte; dessverre lyktes jeg ikke alltid. Det tok nesten fire tiår før jeg begynte å kjenne helhet. Mitt liv, ødelagt av generasjoner med seksuelt misbruk, er i dag bevis på at et frø plantet rett og med omsorg, kan og vil vokse i tide og bære mye frukt. Det som kunne ha drept meg, ble springbrett til mitt livs arbeid.  Foto: Meridel alder 5, sin betrodde bror Donnie 6 og onkel Jamie 9, med Bambi, familiedyret på en onkels ranch. Trenger du å stå opp og børste støvet av føttene dine? Jeg måtte det! Man …

«Das Schweigen brechen»

In meiner Kindheit wurde ich mit Kontrolle, Angst, Scham und Beschimpfung zum Schweigen gebracht. Es dauerte Jahre bis ich meine Stimme erheben konnte.  Meridel Rawlings Das Leben beginnt in der Familie. Aber in meiner Familie gab es kranke Menschen, welche mich meiner Kindheit beraubten. Heute haben sie zum Glück keine Macht mehr zu bestimmen, wer ich bin. Ich war dieses kleine Kind, das sich innerlich duckte in ihrer Gegenwart. Mit zielstrebiger Entschlossenheit lernte ich, ihrer Denkweise zu widerstehen. Ich kam zurecht, indem ich immer auf der Hut war und davonrannte, wenn ich musste; traurigerweise gelang mir das nicht immer. Es dauerte beinahe 4 Jahrzehnte bis ich ein Gefühl von Ganzheit entwickelte. Mein Leben, welches durch den sexuellen Missbrauch von Generationen zerbrochen war, ist heute ein Beweis, dass ein sorgfältig gesäter und gehegter Samen zu gegebener Zeit wachsen und viel Frucht bringen kann. Genau das, was mich hätte umbringen können, wurde zum Sprungbrett für mein Lebenswerk. Foto links: Meridel 5j. mit ihrem vertrauten Bruder Donnie, 6j. und Onkel Jamie, 9j. zusammen mit Bambi, das Haustier auf dem …

Suoraan sanoen

Lapsuudessa minut hiljensivät kontrolli, pelko, häpeä ja ristiriidat. Kesti vuosikymmeniä saada oma ääneni kuuluville. Meridel Rawlings  Elämä alkaa perheestä. Tosin minun perheessäni oli taudin saaneita yksilöitä, jotka ryöstivät lapsuuteni. Nykyään heillä ei enää onneksi kaikeksi ole valtaa määritellä minuuttani. Olin pieni lapsi, joka säpsähti sisäisesti heidän läsnäollessaan. Hiljaisen päättäväisesti opin kieltäytymään heidän ajatusmallistaan. Selviydyin olemalla jatkuvasti valppaana ja pakenemalla tarpeen tullen; surullista kyllä, en siinä aina onnistunut. Kesti lähes neljä vuosikymmentä ennen kuin aloin kokea eheyttä. Elämäni, jonka sukupolvien seksuaalinen hyväksikäyttö oli rikkonut, on nykyään todiste siitä, että oikealla tavalla istutettu ja vaalittu siemen voi kasvaa ja kantaa ajan myötä paljon hedelmää. Sama asia, mikä olisi saattanut tappaa minut, juuri siitä tuli ponnahduslauta elämäntyölleni. Valokuva vasemmalla: Meridel 5-vuotiaana yhdessä luotettavien ihmisten kanssa: eno Donnie 6 ja eno Jamie 9 sekä bambi, joka oli perheen lemmikki yhden enoni maatilalla. Onko sinun tarpeen nousta ja karistaa pölyt jaloista? Minä tein niin! Ihminen saattaa joutua kestämään vakavan sairaita tilanteita omien syntymäolosuhteittensa vuoksi, mutta tilanteen ei ole pakko jatkua ikuisesti. Kun aika ja olosuhteet luovat tieväylän muutokseen, tartu siihen! Älä milloinkaan …