Author: Dr. Meridel Rawlings

Stille, milde røst, oktober 2017

  Shalom og Hag sameach i denne høytid i Bibelenes land -Israel, sesongen av det nye året 5778; som ankom 21. september til 23. september. Med lyden av shofarer og trompeter og ikke minst; bønn av omvendelse. Yom Kippur, forsoningsdagen, var veldig annerledes for oss i år. Vi dro opp til Galilea til sykepleier og min kjære venn, Irene Bredlow Hun hadde falt og fikk brud i hoften, så vi tok oss av henne fram til andre arrangementer kunne bli gjort. Irene og jeg har vært venner siden sykepleier skolen tilbake i Canada 1960-1963. Vi er her for å være en velsignelse; «hva din hånd makter å gjøre, gjør det med all din kraft». Ja Herre! For mange år siden snakket Herren til Jay og jeg og sa: “Når andre er i faste, skal du feire, og når andre feirer, blir du fastende. Når de gråter, du skal le, og når de ler, vil du gråte». Det er ganske mye en sann beskrivelse av våre levde liv med en profetisk vri. Vår “flyt” går bare …

Die leise, feine Stimme Oktober 2017

  Liebe Freunde Shalom und Hag Samach, schöne Ferien! So tönte es in ganz Israel, dem Land der Bibel, während diesem Neujahr 5778, welches vom 21.-23. September 2017 gefeiert wurde, mit Schofar und Trompeten, und – nicht zu vergessen – mit Gebeten der Busse. Jom Kippur, der Versöhnungstag, war dieses Jahr für uns sehr speziell. Wir wurden nach Galiläa gerufen, um meiner lieben Freundin, Irene Bredlow, zu helfen. Sie brach sich bei einem Sturz die Hüfte, und wir durften ihr nach der OP helfen, bis sie Hilfe organisieren konnte. Irene und ich sind Sandkastenfreundinnen seit der Zeit 1960-1963 in Kanada. Wir sind hier, um ein Segen zu sein. «Was immer deine Hände zu tun finden, tu es mit all deiner Kraft…» Ja HERR! Vor Jahren sprach der Herr zu Jay und mir: «Während andere fasten, werdet ihr feiern, und wenn andere feiern, werden ihr fasten. Während sie weinen, werdet ihr lachen und wenn sie lachen, werdet ihr weinen.» Das ist so ziemlich genau die Beschreibung unserer Leben mit einem prophetischen Ruf. Unser Leben fliesst nicht …

Pieni hiljainen ääni Lokakuu 2017

  Kallisarvoiset ystävät! Shalom ja hag sameach, hyvää juhla-aikaa! Nämä tervehdykset kaikuivat kaikkialla Raamatun maassa, Israelissa tämän uuden vuoden 5778 alkupäivinä. Uusi vuosi alkoi 21.-23. syyskuuta shofarien ja torvien soitolla – eikä pidä unohtaa – myös katumusrukouksilla. Jom kippur, suuri sovituspäivä oli tänä vuonna meille varsin erilainen. Olimme saaneet pyynnön mennä Galileaan hoivaamaan rakasta ystävääni Irene Bredlowta. Hän kaatui ja lonkka murtui, joten hoivasimme häntä leikkauksen jälkivaiheessa, kunnes tilanne pystyttiin järjestelemään toisella tavalla. Irene ja minä olemme olleet ystäviä Kanadassa käymämme sairaanhoitajakoulun ajoilta lähtien, vuosilta 1960-1963. Olemme täällä ollaksemme siunaukseksi. ”Mitä tahansa tehtävää onkaan käsillä, tee se kaikesta voimastasi…” Kyllä, HERRA! Vuosia sitten HERRA puhui Jaylle ja minulle sanoen: ”Kun toiset paastoavat, te juhlitte ja kun toiset juhlivat, te paastoatte. Kun he itkevät, te nauratte ja kun he nauravat, te itkette.” Melko tarkalleen kuvaus elämästämme profeetallisella paikalla. Meidän ‘virtauksemme, flowmme’, ei noudata tavallista reittiä, koska kuljemme yleensä askelen tai pari edellä.   Sisareni Jan, jonka kuvan näette ylempänä ja oikealla, oli käymässä täällä Vancouverista yhdessä poikansa Paulin kanssa. Paul tuntee Israelin, antoihan hän kaksi vuotta …

Still Small Voice – October 2017

  Dear Friends, Shalom and Hag Samach, Happy Holidays ring out all over the Land of the Bible – Israel during this season of the New Year, 5778; which arrived on Sept. 21st – 23rd with the blast of shofars and trumpets and don’t forget, prayers of repentance. Yom Kippur, the Day of Atonement, was very different for us this year. We were called up to Galilee to nurse my dear friend, Irene Bredlow. She fell and broke her hip, so we cared for her post-op until other arrangements could be made. Irene and I have been friends since nursing school back in Canada 1960-1963. We are here to be a blessing, What ever your hand finds to do, do it with all of your might…” yes LORD! Years ago the LORD spoke to Jay and I and said, “When others are fasting you will be feasting, and when others are feasting you will be fasting. When they are weeping you will be laughing, and when they are laughing you will be weeping.”  That is …

Greetings for a blessed Rosh ha Shannah 5778

Dear Friends and Partners of Still Small Voice, We are inspired by this piece and know that you will be too. Israel is masterful at finding her lost treasures, especially her spiritual treasure.  Please enjoy this and pass it on far and wide. You are well aware that Israel has said in so many words that ‘Evil’ is not going to flourish on our watch.  We went up in Galilee one night looking out over the Sea and there were three aircraft which drew our attention. Then we heard the bombs.  Yes… they took out a  hidden secret Syrian factory of deadly gases.  In 2013, Syria was believed by the world that she had gotten rid of her chemical warfare.  We are dealing with liars and killers.  Give thanks for Israel dear friends. You  know the scripture says about the SALT OF THE EARTH! WE HAVE NOT LOST OUR SAVOUR. Pray for us all here. Now to end with a very sweet, and inspiring note: Jay and I send you greetings for a blessed Rosh ha Shannah 5778. It comes in the evening of September …

Die leise, feine Stimme dankt euch… September 2017

Liebe Freunde: «Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Denn dorthin hat der HERR den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit». Psalm 133.1,3b Bevor sich der Sommer langsam verabschiedet, möchte ich euch auf den neusten Stand betreffend Jay bringen. Wir durften unsere erste Verabredung seit seiner Operation vor drei Monaten geniessen. Shlomi Arad, ein Sandkastenfreund von Daniel, erwählte unseren Garten als sein zweites Zuhause. Er hat seine Seelenverwandte gefunden und wir durften an seinem Hochzeitstag dabei sein. Nach der Hochzeitszeremonie gratulierten wir den Frischvermählten und Shlomi legte ganz überraschend seine Hände auf Jay und befahlt einen Segen! «Gesegnet ist, wer dich segnet…» 4. Mose 24.9b «Genauso fühle ich mich» sagte Jay, als er seine Nase in eine lieblich duftende pfirsichfarbene Rose steckte. Foto links. «Vor 3 Monaten haben die Ärzte meine Mitralklappe geflickt und meinen Herzschlag geregelt. Ich fühle mich so viel besser und spüre täglich etwas mehr Kraft. Ich danke euch ganz herzlich für eure Gebete. Danke Gott. Danke Yeshua». Letzte Woche waren wir zu einem EKG und …

Still Small Voice thanks you… August 2017

Thus ever on through life we find To trust, O Lord, is best. Who serve You with a quiet mind Find in Your service rest. Our outward trouble may not cease, But this our joy will be – Your Word to keep in perfect peace The mind stayed fast on Thee. Author Unknown Photo: Meridel, Josh, Yeshai a friend and Jay. We read this short verse during our devotions with our team out in the garden this morning. I found it so perfect. This Sabbath, we had all of the children and grands except our second son Chris and his wife and three sons who live in Helsinki. It was a perfect Sabbath. We had excellent food. I was inspired to bake two rather scrumptious cakes and they both disappeared over the course of two days… fellowship in the quiet assurance of acceptance is what its all about. We are indeed refreshed for the new week, which for us begins on Sunday. Thank you for your letter. I love your letters. I treasure good news …

Pieni hiljainen ääni kiittää … Syyskuu 2017

Kallisarvoiset ystävät! ”Kuinka hyvää ja suloista onkaan, kun veljekset elävät sopuisasti yhdessä! Sillä sinne on HERRA määrännyt siunauksen, ikuisen elämän. Ps. 133: 1,3 RK [Englanninkielinen käännös ilmaisee hieman toisin: Nähkää, miten hyvää ja siunattua on veljeksille elää yhdessä yksimielisyydessä, ykseydessä, yhtä pitäen. Suom. huom.] Ennen kuin kesä täysin sujahtaa ohi, tässä vielä päivitys Jayn tilanteesta. Nautimme ensi kertaa kolme kuukautta sitten suoritetun Jayn leikkauksen jälkeen treffeillä olosta. Shlomi Arad, yksi Danielin ystävistä jo 3 vuoden iästä lähtien, teki puutarhastamme itselleen toisen kodin. Hän löysi sielunkumppaninsa, ja me kaikki osallistuimme Shlomin hääpäivän iloon. Seremonian jälkeen menimme kaikki hupan [juutalaisen perinteen vihkikatos] alle. Yhtäkkiä Shlomi laittoi kätensä Jayn päälle ja määräsi siunauksen! “Siunattu se, joka sinua siunaa…” 4. Mooseksen kirja 24:9 ”Tältä minusta juuri nyt tuntuu”, sanoi Jay katsoessaan herkkätuoksuista, persikanväristä ruusua. Valokuva vasemmalla. ”On kulunut kolme kuukautta siitä, kun lääkärit korjasivat sydämeni hiippaläpän ja tasaannuttivat sydämenlyöntini. Voin paljon paremmin ja voimistun päivä päivältä. Kiitän teitä rukouksista. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jeesus.” Viime viikolla kävimme Jayn elektrokardiologin vastaanotolla, ja hän siunasi Jayta puhtailla terveyspapereilla. ”Työskentelettekö?” ”Kyllä! Sain valmiiksi …

Still Small Voice thanks you… Sept. 2017

Dear Friends: “Behold how good and blessed it is for brethren to dwell together in unity!  For there the LORD commanded a blessing – Life forevermore.”  Ps. 133: 1,3b. Before summer completely slips away, here is an update on Jay. We enjoyed our first date since his surgery three months ago. Shlomi Arad, one of Daniel’s friends at age 3 made our garden his second home. He found his soulmate and we all shared in the joy of his wedding day.  After the ceremony when we joined them under the huppa. Suddenly, Shlomi laid his hands on Jay and commanded a blessing!   “Blessed is he who blesses you…” Numbers 24:9b “This is how I feel right now” Jay said, looking into the face of a delicately perfumed peach rose. Photo left. “Its going on three months now since the doctors repaired my mitral valve and regulated my heart beat. I am feeling so much better and grow stronger every day. I thank you for your prayers.  Thank God. Thank you Yeshua.”   Last week …

The 70th Anniversary of the Exodus 1947 ship

Remembrance of key events in the modern history of Israel is a powerful way to preserve their significance. The “Exodus 1947” ship arrived in Palestine in July 1947 with 4500 hopeful new immigrants only to be intercepted by the British Navy. Most were turned back to Germany. It was a tragic event that added strength to the longing for and creation of the new State of Israel on May 14th 1948. This event was remembered by the unveiling of a bronze memorial to the ‘Exodus 47″‘ immigrant ship in Haifa harbour 70 year later. This touching event was attended by survivors of the ship now in their late 70’s to early 90’s.