Author: Dr. Meridel Rawlings

Die leise, feine Stimme Passah 5778/2018

Shalom … vom den Rawlings in Israel, gesegnete Ostertage! Rechts: Ein Freund fand kürzlich anlässlich eines Ausflugs nach Jotapata (Yotfat) diese antike Menora, in Stein gehauen. Dieses Dorf wurde durch die Römer im Jahre 60 n.Chr. zerstört. Woran denkt ihr wenn ihr im Bett liegt? Als David allein in der Wüste Judäas war, schrieb er: «Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden». Psalm 63.7 Wenn David Fragen stellte, erwartete er Antworten. Der ständige Krieg gegen den Messias und sein Königreich ist in Psalm 102 beschrieben. David trug den Titel «Messias» wie alle Könige Israels, weil sie dem Dienst des Allmächtigen Gottes geweiht waren und mit heiligen Öl im Namen des HERRN, des GOTTES Israels, gesalbt wurden. «Warum toben die Nationen, und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Fürsten verabreden sich gegen den HERRN und gegen seinen Gesalbten: «Lasst uns ihre Bande zerreissen und ihre Fesseln von uns werfen! « Der im Himmel thront, lacht; der …

Stille, milde røst, Mars 2018

Herren taler fortrolig med dem som frykter ham, han gjør dem kjent med sin pakt. Salme 25:14 I dag er Purims første dag, og hele Israel feirer. Dette er en av mine favorittfester da det er tid for å “legge fra seg” for å nyte og sende pakker med hilsninger, kaker og sjokolade til familie, naboer og venner. Ja, akkurat som vi er instruert i Esthers bok 9:22. Denne historiske kilden sikrer at vi husker og feirer Guds bevaring av det jødiske folk. … «For det var på disse dagene jødene hadde fått fred for fiendene sine, og i den måneden klagen ble vendt til glede og sorgen til fest. Derfor skulle de feire dem som dager for fest og glede og sende mat som gaver til hverandre og til de fattige.»   Der har du det … vår Herre Gud la våre fiender av gamle og fortalte sine barn å huske, observere og holde denne tiden for befrielse og frelse gjennom våre generasjoner! Hva lærer det oss om Gud vår Far? Som Billy Graham …

Pieni hiljainen ääni kutsuu Maaliskuu 2018

Herran neuvo on tunnettu niille, jotka Häntä pelkäävät… Psalmi 25:14 Maaliskuun alussa oli purim-juhlan ensimmäinen päivä, ja koko Israel vietti juhlaa. Tämä on yksi lempijuhlistani – aika ottaa rennosti, nauttia ja lähettää pikkuleipiä, kakkuja ja suklaata perheenjäsenille, naapureille ja ystäville. Aivan kuten meitä opetetaan tekemään Esterin kirjan kohdassa 9:22. Tämä historiallinen kertomus varmistaa sen, että muistamme Jumalan teot juutalaiskansan säilyttämiseksi ja juhlimme niitä. …muistoksi niistä päivistä, joina juutalaiset olivat päässeet vihollisiltaan rauhaan, ja siitä kuukaudesta, jolloin heidän pelkonsa oli vaihtunut iloksi ja heidän surunsa juhlaksi. Niinä päivinä heidän tuli pitää iloisia juhlia ja pitoja, lähettää toisilleen herkkuja ja antaa lahjoja köyhille. Ester 9:22 Tuossa se tulee ilmi… meidän HERRAMME Jumala on kukistanut vanhat vihollisemme ja käskenyt omia lapsiaan muistamaan: viettämään juhlaa, pitämään tämän vapautuksen ja pelastuksen ajan mielessään sukupolvesta sukupolveen! Mitä se opettaa meille Isä Jumalasta? Kuten edesmennyt Billy Graham sanoi: ”Haluan oppia tuntemaan Jumalan yhä paremmin ja paremmin. Vaikka eläisin miljardi vuotta, olisin päässyt vasta alkuun!”   Joten mennessämme arkisille asioille postiin, ruokakauppaan tai bensa-asemalle, niin näemme juhlivia lapsia ja aikuisia, jotka ovat pukeutuneet …

Still Small Voice Calling… March 2018

The secret of the LORD is with them that fear Him. Psalm 25:14 Today is the first day of Purim and all of Israel is celebrating. This is one of my favourite feasts because it is time to “let down” to enjoy and send packages of cookies, cakes and chocolates to family, neighbours and friends. Yes,  just like we are instructed in Esther 9:22. This historical account ensures that we remember and celebrate God’s preservation of the Jewish people. …as the days on which the Jews had rest from their enemies, as the month which was turned from sorrow to joy for them, and from mourning to a holiday: that they should make them days of feasting and joy, of sending presents to one another and gifts to the poor. There you have it… our LORD God put down our enemies of old and told His children to  remember, observe and keep this time of deliverance and salvation throughout our generations!  Now what does that teach us about Father God? Like Billy Graham of blessed …

God Lives Here! February 2018

Meridel Thanks you… Shalom Dear Friends: “Those who feared the LORD spoke to one another, and the LORD gave attention, and heard it and a book of remembrance was written before Him for those who fear the LORD and those who esteem His Name.”  Malachi 3:16 Photo: My Granddaughter Cecilia by the aloe plant holding oranges from the clementine tree we planted for her. Last week, we all had a most unusual experience. I had taken a break from office work and was in the garden pruning our aloe plant. The winter winds had ripped most of the flowers away. I was trimming the stalks. Our office manger came outside and said, “Meridel there is a lady at the gate, and she says she knows you but, that you do not know her.”  I recognised the family name as one of the charities our production team had produced teaching material for in DVD form. The elegant lady that stood before me was dressed in a dusty rose blouse and skirt with matching stylish chiffon scarf draped around …

Von Meridels Schreibtisch… Januar 2018

Schalom Aus tiefstem Herzen danken wir euch für eure Gebete und finanzielle Unterstützung. Das Geld fliesst in den «Topf» der uns hilft, unsere Türen offen zu halten und das Werk weiterhin zu tun. Hier sind einige Höhepunkte zur Ermutigung. Die Zeiten sind ernst und werden es immer mehr… und wir müssen unsere Herzen Jesus täglich hinlegen. Ich sagte kürzlich zu Jay, dass ich mich wie ein zitterndes Blatt am Ende eines Astes fühle. Aber Gott…! Wir haben gelernt, uns jeden Tag aufs Neue in IHM zu ermutigen. Bitte betet mit uns zusammen für unsere 4 Söhne, die alle in den Medien arbeiten. David 48j., Christian 46j., Joshua 42j. und Daniel 31j. Sie waren ein enormer Segen für uns über all die Jahre, spüren aber dass der Heilige Geist sie für einen noch grösseren Dienst freisetzen möchte. Wir beten: Heilige – reinige, weihe und setze sie für dich frei, mache sie heilig – durch deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in diese Welt. …

SIONIN VAIKEUKSIA

SIONIN VAIKEUKSIA Olen varma, että alla oleva teksti kiinnostaa niitä, jotka eivät saa videopäivityksiämme. ”Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heisson on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne. Itkien he tulevat…” Jeremia 31: 8-9 Huolimatta naapureiden alituisista valheista ja jatkuvista hyökkäyksistä, paradoksaalista kylläkin, Israel ON Kaikkivaltiaan mukaan Nooan arkki juutalaisille. Heidän kotiinpaluunsa alkoi 1880-luvulla. Yksikään kansakunta ei halunnut ottaa vastaan juutalaisia. Mikäli epäilet tätä, selaa vähän taustatietoja. Kanadakin (Rawlingsien kotimaa suom.huom.) kuului ei-haluajiin. Tilanne vain pahentui II maailmansodan aikana. Köyhiä juutalaisia palasi raamatulliseen Sioniin itkien; tautien ja aliravitsemuksen heikentäminä, aivan kuten profeetat olivat nähneet ja uskollisesti kirjoittaneet. Tämä tekee Israelista aivan ainutlaatuisen! Oi, miten mielellään työskentelemmekään ja rohkaisemmekaan jokaista tapaamamme tulemaan ja ottamaan oman oikeutetun paikkansa täällä, historian kulussa…. Se on aina ollut meidän alkuperäisen kutsumme perustana oleva päämäärä. Tuo kutsu vei meidät juutalaisyhteisöihin eri puolille maailmaa. Mutta haluaamme kohdistaa huomion nykypäivän Sioniin. Halutessamme keskittyä sisäiseen tilanteeseen Israelissa me täällä Israel Visionissa lähetämme uudelleen tuotantomme, jonka otsikko on TENTifada (sanaleikki TENT= teltta, intifada= kansannousu, …

Meridelin kirjoituspöydältä Tammikuu 2018

Shalom ! Kiitämme sydäntemme pohjia myöden teitä rukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne. Ne on laitettu ‘pataan’, jonka avulla ovemme pysyvät avoimina ja työmme jatkuu ja etenee.Tässä muutamia poimintoja, jotka rohkaisevat teitä rukoilemaan puolestamme. Ajat ovat vakavat ja kehitys vie edelleen samaan suuntaan… Meidän on luovutettava sydämemme päivittäin Jeesukselle. Sanoin tänään Jaylle, että tunnen olevani kuin oksan kärjessä oleva värisevä lehti. Mutta Jumala…! Olemme oppineet rohkaisemaan itseämme Hänessä päivä päivältä. Rukoilettehan yhdessä Jayn ja minun kanssa neljän poikamme puolesta, jotka työskentelevät median parissa: David 48 v., Christian 46 v., Joshua 42 v. ja Daniel 31 v. He ovat olleet valtaisa siunaus meille monien vuosien ajan, mutta koemme Pyhän Hengen haluavan vapauttaa heidät vielä suurempaan palvelutehtävään. Rukoilemme: Pyhitä heidät – puhdista, vihi, erota heidät Sinulle, tee heistä pyhiä – totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Johannes 17: 17 – 18 Palvelutyön päämääriä vuodelle 2018 No, HERRA ON LIIKEKANNALLA! Kun me uuvumme, Hän tuo voimaa aivan odottamattomilta suunnilta, mistä olemme päivittäin kiitollisia. 1. Filmimme ihmiskaupasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, CAN-työstä …

From Meridel’s Desk… January 2018

Shalom Thank you from the bottom of our hearts for your prayers and financial contributions. It has been put into the ‘pot’ to help keep our doors open and the work going forward. Here are some pointers to encourage you in prayer for us. The time is grave and growing ever more so… and we have to daily submit our hearts to Jesus. I told Jay, I feel like a leaf trembling on the end of a branch. But God…! We have learned to encourage ourselves in Him day after day. Kindly join Jay and I in this prayer for our four sons all working in Media: David 48 yrs, Christian 46, Joshua 42 and Daniel 31. They have been a tremendous blessing to us over these many years, but we sense the Holy Spirit wants to loose them for even greater service. We pray: Sanctify them – purify, consecrate, separate them for Yourself, make them holy – by the Truth. Your Word is Truth. Just as you sent Me into the world, I also …

Remember the Tentifada in 2011?

TROUBLE IN ZION For those of you who did not get our video updates on israelvision.tv, I am sure you will find this of interest. “Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the ends of the earth. Among them the blind and the lame, the woman with child and the one who labours with child together,A great throng shall return there. They shall come with weeping…”Jeremiah 31:8,9a. In spite of her neighbours with their ongoing lies and continuous attacks, paradoxically, Israel IS Noah’s Arc for Jews according to the Almighty. They began to return home in the 1880’s. No nation wanted Jews. If you doubt this, do a little checking, (Canada included!) The situation only grew worse during WWII. Poor Jews returned to Biblical Zion with weeping weakened by disease and malnutrition just as the Prophets perceived and faithfully penned. This is what makes Israel absolutely unique! Oh, how we love to work to encourage any we meet, to come and take their rightful place here in history…this has always …