Author: Dr. Meridel Rawlings

Happy Jewish New Year! Shana Tova!

Still Small Voice September 2018 / Tishri 5779 Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097 Israel Dear Precious Friends, This season of the year in the Jewish calendar is filled with very meaningful life-giving events. It’s like a show and tell, and the Jewish people have been practicing them for thousands of years. Think of it! Since 1979 Christians are joining in the fun by making their way to Jerusalem from the four corners of the earth to celebrate their very own “Christian Celebration of the Feast of Tabernacles.” Pray for the day to come when we are truly one people! Questions: Did you know that during the Jewish New Year we write our sins on a piece of paper and throw it into the sea? Did you know that there is a secret to sitting quietly in the Succah? Did you know that we are encompassed round about by so great a cloud of witnesses? Why is it called the Feast of the Great King? If you have questions, write to me: meridel.rawlings@gmail.com Photo: …

Harvest in Mid-July!

We have had great weather in Israel this year. From well-needed rain coming at unexpected times to the glorious sun that we almost always have above us. This not only makes life pleasant, but it causes fruits, vegetables, and all plant life to grow and thrive. Jay and Meridel have always planted, and planted some more, in their small garden. They utilize the borders around the yard and every little corner that a spade of earth can occupy. The varieties of things that sprout and grow are amazing. Apart from beautiful flowers and trees, one can find bushes of herbal tea to olives, pomegranates, and clementines~there is always something to find and enjoy. This week the grapes along the arbor and around the fence are more than ready to be harvested. The birds have already noticed and begun their own picking. Early in the morning, Jay and Meridel pulled out the ladders and clippers to began bringing in the luscious clusters of sweet, beautiful grapes to munch on and make into juice. Enjoying the fruits …

Rukousaiheita etulinjasta! – Heinäkuu 2018

Pieni hiljainen ääni kiittää! Tooran kappale ‘Balak’ kertoo Baalamista… mooabilaisesta tietäjästä, joka ei pystynyt kiroamaan Israelia yrittipä hän sitä miten kovasti tahansa. Samalla kun HERRA Jumala pani aasin puhumaan varoituksen sanoja tuolle kiivailijalle, niin Hän teki Baalamille mahdottomaksi kirouksien lausumisen Israelin ylle. Hän siunasi yliluonnollisesti Israelin kansaa. Varsin ihmeellinen tarina. Vilkaisepa alla olevasta osaa profetiasta. Miten ihanat ovat sinun telttasi, Jaakob, sinun asuinsijasi, Israel!” Se on kyyristynyt, laskeutunut maahan kuin jalopeura, kuin leijona – kuka uskaltaa herättää sen? Siunattu se, joka sinua siunaa, kirottu se, joka sinua kiroaa! 4. Mookseksen kirja 24: 5, 9 Hepreaksi leijonista puhuva jae ilmaistaan näin: ”Katso kansaa, joka nousee kuin naarasleijona ja kohottautuu (asemaansa) kuin urosleijona. Mutta Juuda pysyy asuttuna iäti ja Jerusalem polvesta polveen. Jooel 4:20 Juuda (Yehuda) on Jaakobin (Yaakov) neljäs poika. Kun maa jaettiin Israelin heimojen kesken, Juuda sai laajan alueen Jerusalemin eteläpuolelta, joka ulottuu idästä Kuolleeltamereltä Välimerelle länteen. Vuosisatojen ajan tämä alue on tunnettu Yehudan alueena, siis Juudeana. Vaikka monet ihmiset yrittävätkin katkaista siteen juutalaisten ja Juudean väliltä, eli juutalaiskansan ja sen raamatullisen sydänmaan väliltä, Jumala …

Still Small Voice – Summer 2018

Shalom Shalom! Everywhere you look, the news is terrible! But… don’t we live by another reality? How precious also are your thoughts unto me, O God; how great is the sum of them! If I should count them, they are more in number than the sand. Psalm 139:17,18. Overcoming the ‘everyday’ is an art. I love to speak with pioneers. They come in all ages, and have the wisdom that only comes from ‘having done all to stand, stand therefore!’ That is wisdom in action. When a person loses heart, they lose everything. Join me now as together we take a moment to come aside from the rush and pressure. Faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. Hebrews 11:1 All of Israel is humming with activity; like a beehive, the activity is well thought through and very productive. We hear a naval base is being built on the south coast for the US Navy. A high-speed train will soon connect Jerusalem to the airport in 20 minutes. Israel boasts …

Prayer Points – Summer 2018

Still Small Voice Thanks You for your prayers. The Torah portion, “Balak” tells of Baalam… the sorcerer in Moab who could not curse Israel as hard as he tried. Just as the LORD God made the donkey speak to warn this zealot, so to, He made it impossible for him to curse. Supernaturally he blessed the people of Israel. What an amazing story this is. See part of this prophecy below. “How lovely are your tents O Jacob! Your dwellings O Israel! He bows down, he lies down as a lion; and as a lion, who shall rouse him? Blessed is he who blesses you. And cursed is he who curses you.”  Numbers 24: 5, 9. In Hebrew, the verse about the lions reads: “Behold a people that rises like a lioness and raises itself like a lion.” “But, Judah shall abide forever. And Jerusalem from generation to generation.” Joel 4:20 Yehuda (Judah) is Yaakov’s (Jacob’s) fourth son. When the land is divided amongst the tribes of Israel, Yehuda receives the vast territory south of Jerusalem, extending from the Dead …

Pieni hiljainen ääni – Kesä 2018

Mihin vain katseesi käännät, näet kamalia uutisia!Vaan… emmekö me eläkin toisen todellisuuden mukaan? Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä! Jos laskisin ne, niitä olisi enemmän kuin hiekanjyviä. Psalmi 139:17-18 Jokapäiväisestä selviytyminen on taito, taidetta. Puhun mielellään pioneerien kanssa. Heitä on kaiken ikäisissä ja heillä on viisautta, joka tulee ainoastaan sen kautta, että kun kaikki on suoritettu, pysyy yhä pystyssä; joten pysytään seisomassa! Se on toimivaa viisautta. Kun ihminen lakkaa uskomasta onnistumiseen, hän menettää kaiken. Lähde mukaani, ja siirrytään hetkeksi syrjään kiireestä ja paineesta. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Kirje heprealaisille 11:1 Koko Israel surisee toimintaa. Kuin mehiläispesässä, tuo toiminta on tarkoin harkittua ja hyvin tuottavaa. Kuulimme, että etelärannikolle on rakenteilla laivastotukikohta Yhdysvaltain laivastolle. Suurnopeusjuna yhdistää piankin Jerusalemin ja lentokentän 20 minuutissa. Israel ylpeilee useista ‘piilaaksoista’, ja Jerusalemista rakennetaan maailman 6. suurinta high-tech -kaupunkia. Tehokkaat moottoritiet, joissa on tunneleita, puhkovat vuoria matka-aikaa lyhentäen. Jay rakastaa psalmia 102 ja sen jaetta 17: … kun HERRA rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassaan. Tämä on kirjoitettu viimeiselle …

Pieni hiljainen ääni – toukokuu 2018

Shalom, shalom rakkaat ystävät!                          Sivan 5777 / toukokuu 2018 Tervehdykseni merkitsee täydellistä rauhaa, mikä taas hepreaksi tarkoittaa eheyttä, kokonaisena olemista kaikilta osin! Jeesus jakoi sitä sanoessaan: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani…” Joh 14:27 Valokuva vasemmalla: Jay & minä viettämässä kultahääpäiväämme, 50 yhteistä vuotta. Valokuva oikealla: Ydinperheemme. Vasemmalta oikealle: Chris lensi tänne Helsingistä. Hän on mediasunnittelija. David tuottaa uutisfilmejä Media Linelle. Daniel on käytännön filmituottajamme Israel Visionissa. Josh on mediasunnittelija, joka tekee ajatustyötä kaikilta osin työtämme. Nämä miehet ovat seisseet rinnallamme koko matkan mitan. He ovat antaneet meille 8 ihanaa lastenlasta, iältään 19, 18, 17, 15, 14, 12 ja 11-vuotiaat kaksoset. Lastenlapsista näkyy, että he seisovat meidän työmme kannattelemina. Sydämemme on täynnä kiitosta HERRALLE, Israelin Jumalalle, joka ei milloinkaan ole jättänyt meitä yksin tai hylännyt meitä, vaan on johdattanut meitä taipaleen joka askeleella! Halleluja-huutoja suurelle Lunastajalle. Muistamme myös siunata jokaista tämän kirjeen lukijaa, sillä teillä on ollut hyvin merkittävä osa meidän tarinassamme. Olette rakkaita meille! Kertokaa muillekin! Toisen Samuelin kirjan kohta 7:23 on …

Arab Muslim Israeli defends her country

Dear friends: Last week, I sent out a plea to pray for the people of Gaza being herded to the Israeli Gaza border to try and breach it. Their leaders are to blame. I continue to call for prayer for the Palestinians in Gaza and the West Bank. Its time to learn the truth about Israel inspite of the media blitz to the contrary.  Israel is like the Garden of Eden and the poor souls on our borders are dying for want of some life, some chance for their futures. Some little piece of hope, but alas it remains IMPOSSIBLE with a complete change from the leadership down. The leadership is hell bent of Israel’s destruction.  Take a moment and listen to this very brave little woman. Why brave? Because many Muslims are not happy with her free speech and joy of freedom that why. This is a believe it or not. Kindly pass along to your prayer group. Why is it so many churches ignore the importance of Israel as a nation and people? Can you answer that? Do pray …

Die leise, feine Stimme Mai 2018

Schalom Schalom liebe Freunde!                    Sivan 5777/ Mai 2018 Meine Grussworte lauten «perfekten Frieden», im Hebräischen umfasst dieser Begriff Ganzheit in jeder Hinsicht! Jesus vermittelte das, wenn er sagte: «Meinen Frieden lasse ich euch»! Joh. 14.27 Foto links: Jay und ich feierten unsere goldene Hochzeit, 50 Jahre. Foto rechts: Unsere engsten Angehörigen, von links nach rechts: Chris kam aus Helsinki. Er arbeitet als Medien-Designer. David produziert neue Filme für Media Line. Daniel ist unser zupackender Filmproduzent für Israel Vision. Josh ist ein Media-Designer. Diese Männer standen uns immer zur Seite. Sie schenkten uns 8 wundervolle Grosskinder, 19,18,17,15,14,12 und 11jährige Zwillinge. Die Grossen deuten schon an, dass sie uns nachfolgen werden. Unsere Herzen sind gefüllt mit Dankbarkeit gegenüber dem HERRN, Gott Israels, der uns nie verlassen noch im Stich gelassen hat und uns jeden einzelnen Schritt geführt hat! Halleluja unserem grossen Erlöser. Wir denken auch an jeden einzelnen von euch, der diesen Brief liest, weil jeder einen sehr bedeutenden Anteil an unserer Geschichte hat. Wir lieben euch. Sprecht das einander zu. Samuel 7.23 ist Jays Lieblingsvers …»Und …

Still Small Voice Newsletter – May 2018

 Shalom Shalom dear friends!                              Sivan 5777 / May 2018 My greeting means ‘perfect peace’, which in Hebrew, is wholeness in every respect! Jesus imparted this when He said; “My peace, I leave with you!”  John 14:27  Photo left: Jay & I celebrating our golden Wedding- 50 yrs. Photo below: Our immediate family. Left to right: Chris flew in from Helsinki. He is a media designer. David produces news films for Media Line. Daniel is our ‘hands on’ film producer for Israel Vision. Josh is a media designer who “thinks” us all on. These men have stood with us all the way. They have given us 8 beautiful grandchildren ages, 19, 18, 17, 15, 14, 12 and 11 year old twins. The grands indicate that they will stand tall upon our shoulders. Our hearts are filled with gratefulness to the LORD God of Israel who has never left us nor forsaken us and has led us every step of the way! Hallelujahs …