Author: Dr. Meridel Rawlings

Still Small Voice – Passover 2020

Nissan 5780/April 2020 Hag Sameach… blessed  Passover! Dear Friends;Blessings to you at this sacred season from the Rawlings family in Jerusalem.  The magnificent menorah that stood in the Tabernacle of Meeting was crafted of pure gold. It was made using the pattern that Moses saw, which first existed in heaven. “See that you make all things according to the pattern shown you on the mountain.” Heb. 8:5c. Modern Israel’s official seal was taken from Moses’s account in the book of Exodus. Photo below.  President Rivlin reminded us in this time of national and global crisis to remember the good things. In the past year, Israel reached the moon, even though the landing was not soft. Also, Israel produced the first 3-D printed vascularized heart! As the father of our nation, he emphasised the importance of strengthening all of our relationships. Around the world, every Passover meal begins with asking the children: “Why is this night different from all others?” This year the world has not witnessed any Passover like it. Hopefully, more than ever before, our …

Still Small Voice – April 2020

Nissan 5780/April 2020 Liebe Freunde Wir, die Familie Rawlings aus Jerusalem, wünschen Euch Segen in dieser heiligen Jahreszeit. Die grossartige Menorah, welche aus purem Gold und von Hand gefertigt wurde, stand in der Stiftshütte der Begegnung. Sie wurde gemäss der Vorlage, die Mose sah, und die zuerst im Himmel vorhanden war, gemacht. «Achte darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild ausführst, das dir auf dem Berg gezeigt wurde!» Hebr.8,5c. Das offizielle Siegel des modernen Staates Israel wurde, gemäss der Beschreibung von Mose, dem Buch Exodus (1. Mose) entnommen. (Siehe Foto unten). Präsident Rivlin ermahnte uns, in dieser Zeit einer nationalen und globalen Krise, dass wir uns an die guten Dinge erinnern sollen. Im letzten Jahr gelang es Israel den Mond zu erreichen, obwohl die Landung nicht gerade sanft war. Auch produzierte Israel das erste 3-D gedruckte, gefässbildende Herz! Als der Vater unserer Nation, hebt Er die Wichtigkeit des Stärkens und Festigen all unserer Beziehungen, hervor. Rund um die Welt beginnt jedes Passahfestmahl damit, dass wir die Kinder fragen: «Warum ist diese Nacht anders als …

Pieni hiljainen ääni – Pesach 2020

Nissan 5780/April 2020 Hag Sameach… siunattua juutalaisen pääsiäisen, pesachin aikaa! Kalliarvoiset ystävät!Siunaavat terveiset teille Rawlingsien perheeltä Jerusalemista vuoden pyhänä ajankohtana. Liitonmajassa ollut mahtava menora oli valmistettu puhtaasta kullasta. Se tehtiin Mooseksen näkemän mallin mukaan; mallin, joka ensin oli olemassa taivaassa. ”Katso, että teet kaiken sen mallin mukaan, joka sinulle näytettiin vuorella.” Hepr. 8:5 Nykyaikainen Israelin virallinen vaakuna otettiin Mooseksen kertomasta II Mooseksen kirjasta. Presidentti Rivlin kehotti meille tänä kansallisen ja maailmanlaajuisen kriisin aikana muistamaan hyvät asiat. Viime vuonna Israel saavutti kuun, vaikkei laskeutuminen ollutkaan pehmeä. Israel valmisti myös ensimmäisen 3D-tulostetun verisuonellisen sydämen! Kansakunnan isänä hän korosti kaikkien (ihmis)suhteittemme vahvistamisen tärkeyttä. Joka puolella maailmaa jokainen pesach-ateria alkaa lasten esittämällä kysymyksellä: ”Miksi tämä ilta on toisenlainen kuin mitkään muut illat?” Tänä vuonna maailma ei ole todistanut yhtäkään tämänkaltaista pesachia. Toivottavasti enemmän kuin milloinkaan aiemmin meidän pesachin tai pääsiäisen viettoamme täyttävät hengelliset opetukset. Meidän pöytämme on täynnä symbolisen merkityksen omaavia ruokia, etuovi on avoinna koko juhla-ajan ja pöydän ääreen sijoitetaan tuoli Eliaalle. Odotamme Messiasta, ja Elia kulki Hänen edellään. Miksi? ”Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee HERRAN päivä, …

Still Small Voice – March 2020

Beloved Friends, new and old: This morning, Jay read these wonderful promises to us. Like you, we are in lockdown here in Israel, and cannot leave our home. Thankfully we have a garden. The rains have stopped, and the Sea of Galilee is full!  All of creation is rejoicing with the moisture. Earlier today, Jay picked the oranges, lemons, and limes that you see here on the table in front of us. We are taking this ‘time out’ to be refreshed and renewed within. How about you we would love to hear. “I will never leave you, nor forsake you. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. I am He that lives and was dead; behold I am alive forevermore. I will not leave you comfortless; I will come to you. My peace I give unto you.”  Heb. 13:5, Matt. 28:20b, Rev.1:18, John 14, 18, 27.  My first Swiss friend was Meni Roth. We met in Jerusalem at the Feast of Tabernacles in the fall of 1984. She invited …

Still Small Voice – März 2020

Geliebte Freunde, neue und alte Heute Morgen liest uns Jay diese wunderbaren Verheissungen vor. Wie Ihr auch, leben wir hier in Israel unter Ausgangssperre, und können unser Zuhause nicht verlassen. Wir sind sehr dankbar, dass wir einen Garten haben. Der Regen hat aufgehört und der See Genezareth ist voll! Die ganze Schöpfung jauchzt über die Feuchtigkeit. Vor ein paar Stunden hat Jay Orangen, Zitronen und Limonen gepflückt, welche ihr hier auf dem Tisch vor uns seht. Wir benutzen dieses «Time out» um innerlich erfrischt und erneuert zu werden. Wie geht es Euch damit, wir würden das gerne von Euch hören? Ich werde dich keineswegs aufgeben und niemals verlasse ich dich. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Meinen Frieden gebe ich euch.  Hebr.13:5, Matt.28:20b, Offb.1:18, Joh.14:18+27. Der Name meiner ersten Schweizer-Freundin ist Meni Roth. Wir begegneten uns in Jerusalem, am Laubhüttenfest im Herbst 1984. Sie lud mich ein, …

Pieni hiljainen ääni – Maaliskuu 2020

Kallisarvoiset ystävät, uudet ja vanhat! Tänä aamuna Jay luki meille ääneen nämä ihanat lupaukset. Kuten tekin, mekin täällä Israelissa olemme lukittuina koteihimme, emmekä voi lähteä liikkeelle. Onneksi kaikeksi meillä on puutarha. Sateet ovat loppuneet ja Genesaretinjärvi on täynnä! Koko luomakunta iloitsee kosteudesta. Aiemmin tänään Jay poimi appelsiineja, sitruunoita ja limettejä, jotka näette edessämme pöydällä. Käytämme tämän ”aikalisän” virkistyäksemme ja uudistuaksemme sisäisesti. Miten te voitte, siitä haluaisimme mielellämme kuulla. ”Minä en milloinkaan jätä sinua / teitä, enkä hylkää sinua / teitä. Katso, minä olen aina kanssasi / kanssanne, aina maailman loppuun asti. Minä olen Hän, joka elää ja joka oli kuollut; ja katso / katsokaa, minä elän iankaikkisesti. En minä jätä sinua / teitä vaille lohtua, orvoksi / orvoiksi; minä tulen sinun luoksesi / teidän luoksenne. Minun rauhani, sen minä annan sinulle / teille.” [Vapaa käännös; englannin sinä / te pronominien samankaltaisuus rinnakkain. Suom.huom.] Hepr.13:5, Matt. 28:20, Ilm.1:18, Joh 14:18, 27. Ensimmäinen sveitsiläinen ystäväni oli Meni Roth. Tapasimme Jerusalemissa lehtimajanjuhlilla syksyllä 1984. Hän kutsui minut vierailulle. Juuri Meni avasi minulle ensimmäiset ovet omaan maahansa. Ja Jumalan armosta …

Still Small Voice – Helmikuu 2020

Shevet 5780 Shalom kallisarvoiset ystävät! Jay ja minä juhlimme vuotta 2020 erittäin hyvästä syystä. Lähdimme Kanadasta Israeliin vuonna 1969 ja 50 vuotta myöhemmin palvelemme yhä Jeesusta täyspäiväisesti! Tänä vuonna suunnitelmissa on vierailla monien ystävien luona eri kansakunnissa, joissa olemme työskennelleet näiden viiden vuosikymmenen aikana. “Mikä kansa on sinun kansasi Israelin vertainen? Se on maan päällä ainoa kansa, jota Jumala itse on tullut lunastamaan kansakseen, tehdäkseen sen kuuluisaksi ja tehdäkseen meille ja sinun maallesi suuria ja pelottavia tekoja …” 2. Samuelin kirja 7:23 Tervetuloa Sveitsiin pitämään kokouksia! Niin kirjoittivat Christoph ja Margrit Sager. He lähettivät kutsukirjeen eri tahoille. ”Hyvät pienryhmäohjaajat! Washingtonin jälkeen journalistit kiinnittävät eniten huomiota Jerusalemiin. Tämä osoittaa Jerusalemin tärkeyden maailmanlaajuisessa politiikassa. Lähi-itä on ruutitynnyri. Ja kun katsoo tarkemmin, huomaa Israelin ja etenkin Jerusalemin olevan usein kritiikin kohteena. Miksi? Rawlingsit tuntevat Israelin historian perinpohjin. He johdattelevat meidät pelastushistoriaan ja osoittavat miksi Israel, joka näyttää kovin pieneltä ja merkityksettömältä, päätyy yhä uudestaan otsikoihin eri puolilla maailmaa. He opettavat Kirjoitusten pohjalta, miksi Israel on tärkeä jokaisen ihmisen uskon kannalta JA jokaisen kansakunnan kannalta. Tulkaa mukaan oppimaan Rawlingsien opetuksesta miten …

Still Small Voice – Februar 2020

Shevet 5780 Schalom liebe Freunde Jay und ich feiern das Jahr 2020 aus einem guten Grund. 1969 verliessen wir Kanada um nach Israel zu gehen und 50 Jahre später dienen wir Jesus immer noch vollzeitlich! Dieses Jahr planen wir viele unserer Freunde in den Nationen zu besuchen, mit denen wir während diesen 5 Jahrzehnten zusammengearbeitet haben. «Welches andere Volk auf der Erde ist wie dein Volk Israel? Wo wäre ein Gott hingegangen, um ein Volk für sich als sein Volk freizukaufen und ihm einen Namen zu machen und für dieses Volk große und erstaunliche Taten zu vollbringen, so wie du ganze Völker und ihre Götter vertrieben hast vor den Augen deines Volkes, das du dir von den Ägyptern freigekauft hast?»  2.Samuel 7,23 Willkommen in der Schweiz: Eine Einladung zu unseren Zusammenkünften von Christoph und Margrit Sager. «Liebe Hauskreisleiter! Nach Washington setzen die Journalisten ihren Fokus auf Jerusalem. Das zeigt die wichtige Bedeutung von Jerusalem in der globalen Politik. Der Nahe Osten ist ein Pulverfass. Und wenn du näher hinschaust wirst du Israel entdecken, im speziellen …