Author: Dr. Meridel Rawlings

Pieni hiljainen ääni

Lokakuu 2020 / Tishri-kuu 5781 Kallisarvoiset ystävät! Lehtimajanjuhlan myötä juhlitaan Jumalan KAIKINPUOLISTA uskollisuutta meitä kohtaan. Raamatullisina aikoina pidettiin yllä käytäntöä nimeltä bikkurim. Maanviljelijät antoivat satonsa ensi hedelmät uhriksi pyhään Temppeliin. Tässä omien ensi hedelmien antamisessa uhriksi on kyse kiitollisuudesta ja arvostuksesta kaikkea sitä kohtaan, jolla Jumala meitä siunaa. Israelia siunaavat erityiset seitsemän lajia, jotka ovat: viikunat, granaattiomenat, taatelit, viinirypäleet, oliivit, vehnä ja ohra. Viime vuonna koko perheemme kokoontui succaamme, lehtimajaamme Jerusalemiin. Olimme keränneet sadon omista granaattiomenoistamme, viikunoistamme ja viinirypäleistämme ja käytimme niitä oman lehtimajamme koristeluun. Tiedämme, että tekin [amerikkalaista traditiota noudattavat] vietätte piakkoin kiitospäivää. Lähetämme teille ja perheillenne shalom-terveiset. Shalom merkitsee kaikkea kuviteltavissa olevaa siunausta! Onnellisia perheuutisiamme Miten kiitollinen olenkaan pojistamme, jotka kuulevat ja tottelevat HERRAN ääntä. David on meidän ”ensi hedelmämme”. Ne, joilla on ollut taakka vanhimmasta pojastamme Davidista, teille kerron, että rukouksenne on kuultu. Israelin terveysministeriö valitsi hänet mediaosastonsa johtoon. David on usein virantoimituksessa ja seuraa tiiviisti professori Gamzua, joka on Israelin COVID- viranomaisten lääketieteellinen tiedottaja. David tuottaa hänen tietoiskunsa televisiolle, joilla professori ohjeistaa kriisissä olevia israelilaisia lähes päivittäin television kautta.Ylistättehän kanssamme, ja …

Still Small Voice October 2020

Still Small Voice NewsletterOctober 2020 Tishri 5081. Dear friends: The Feast of Tabernacles is a celebration of God’s faithfulness to us in EVERY way. In Bible times, something called “Bikkurim” was practised. Farmers gave their first fruits as offerings in the Holy Temple. The giving of one’s first fruits is all about gratitude and appreciation for all that God blesses us with. Israel is blessed with what we call the “seven species” which are; figs, pomegranates, dates, grapes, olives, wheat and barley. Last year our entire immediate family came together in our Succah in Jerusalem. We have harvested our pomegranates, figs and grapes and used some of them to decorate our succah. We know you will soon be celebrating “Thanksgiving” as well. We send you and yours the blessings of Shalom. Shalom means every blessing imaginable! Our Happy Family News How grateful I am for sons who hear and obey the voice of the LORD. David is our ‘first fruit’. For those of you who were burdened for David our eldest, your prayers have been …

Pieni hiljainen ääni, Syyskuu 2020

Kallisarvoiset kuuntelevat ystävät! Elul/Tishri 5781 Syyskuu 2020 Seuraavat Kirjoitusten kohdat tulivat mieleeni valmistautuessani tämän kirjeen kirjoittamiseen. ” Hän, joka istuu taivaassa, nauraa…” Psalmi 2:4” Elonaika on ohi, kesä on lopussa, mutta me emme ole saaneet apua.” Jeremia 8:20 ”Vesipurot juoksevat silmistäni…” Valitusvirret 3:48 Teshuvah, parannuksenteko on tulosta siitä murhenäytelmästä, josta II Mooseksen kirjan luku 32 opettaa. Tuo aika oli tuhoisaa Jumalan kansalle. Mooses oli ollut Jumalan läsnäolossa vuorella. Heidän palatessaan leiriin Joosua sanoi Moosekselle kuultuaan metelöinnin:”Leiristä kuuluu sodan ääniä.” Mooses vastasi: ”Ei se ole voitonhuutoa eikä tappion valitusta. Minä kuulen laulua.” RK II Moos 32:17-18 Järkyttynyt Mooses, jonka iho yhä hohti Jumalan kohtaamisesta, katseli Israelin epäjumalanpalvontaa uskomatta silmiään. Kultaista vasikkaa palvoivat juopuneet, alastomat, vääntelehtivät miehet. Mooses oli kohdannut taivaan joutuakseen kasvotusten tämän helvetin kanssa. Laintaulut, jotka sisälsivät hänen kansalleen avaimet viisauteen, menestykseen ja pitkään ikään, olivat hänen käsivarsillaan. Sydän särkyneenä ja epätoivoisena hän murskasi ne. Hän kysyi suoraan kasvotusten veljeltään miksi tämä oli sallinut moisen. Aaronin heiveröinen vastaus kuului: ”Sinähän tiedät, että tämä kansa on taipuvainen pahaan.” [ Englanninkielinen versio sanoo: heidän sydämensä on …] II Moos 32:22 Siitä hetkestä lähtien Israel oli eksyksissä, …

Still Small Voice, Sept. 2020

Dear Friends who are listening;                                                    Elul/Tishri 5781  September 2020  The following scriptures come to mind as I prepare to write in this letter. “He who sits in the heavens shall laugh.”  Psalm 2:4 “Summer is ended and we are not saved.” Jeremiah 8:20 “My eyes overflow with rivers of water …”  Lamentations 3:48 Teshuvah is the result of the tragedy taught in Exodus 32. It was a disastrous time for God’s people. Moses had been inThe Presence on the Mount. Now, returning to camp Joshua said to him, “It is not the noise of the shout of victory, nor the noise of defeat, but the sound of singing.” Exodus 32:18  A shocked Moses, his skin, still shining from his encounter with God looked on Israel’s idolatry in disbelief. A golden calf, was worshipped by drunk nude girating men. He had encountered heaven to face this hell. The tablets in his …

Pieni hiljainen ääni – Elokuu 2020

Shalom kallisarvoiset ystävät! Elokuu 2020 Jeesus opetti Markuksen evankeliumin kohdassa 13: 28 – 31 miksi meidän on tarpeen olla valppaita ja rukoilla. ”Oppikaa viikunapuusta tämä vertaus: kun sen oksa virkoaa ja lehdet puhkeavat, te tiedätte, että kesä on lähellä [toukokuun 14. päivä 1948 Israel syntyi jälleen kansakuntana 2 000 vuoden jälkeen]. Samoin nähdessänne tämän tapahtuvan tietäkää, että se aika on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin tämä kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.” ”…kun HERRA rakentaa Siionin ja ilmestyy – [tämä on kirjoitettu tulevalle sukupolvelle – dor ah ha roan, hepreaksi: viimeiselle sukupolvelle] Tämä kirjoitettakoon tulevalle sukupolvelle, ja kansa, joka vastaisuudessa luodaan, on ylistävä Herraa.” Psalmi 102:17-19 Jeesus opetti Mitäpä tekisimme, jos emme voisi rukoilla? Rukous on aina ollut keskeinen seikka elämässämme, mutta nyt se on ensiarvoisen tärkeä 24/7 elämäntapa. Olen varma, että te uskolliset ystävät, koette tuota samaa kutsumusta aivan kuten mekin. Jay ja minä sovimme toimia yhdessä kiitoksesta käsin. Huolimatta näkemästämme ja kuulemastamme aloitamme ylistämäll ja ennen muuta sillä. Kiitollisuus täyttää sydämemme ja mielemme. Rauha …

Still Small Voice – Deutsch

Schalom liebe Freunde August 2020 Jesus lehrte in Markus 13,28-31, warum wir wachen und beten sollen.                          «Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist (14. Mai 1948, Israel wurde nach 2’000 Jahren wiedergeboren als Nation). So erkennt auch ihr, wenn ihr das geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Amen, ich sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.»  «Denn der Herr wird Zion wieder aufbauen und dort erscheinen in seiner Herrlichkeit.Dies soll man aufschreiben für eine spätere Generation (dor ah ha roan – hebräisch für die letzte Generation), und so wird ein Volk, das erst noch geschaffen wird, den Herrn preisen.» Psalm 102,17 + 19 Was würden wir tun, wenn wir nicht beten könnten? Das Gebet war immer sehr zentral in unseren Leben, aber jetzt ist es zu einem unerlässlichen 24/7 Lebensstil geworden. …

Still Small Voice – August 2020

Shalom dear friends:                                    August 2020      Jesus taught in Mark 13:28-31 why we need to watch and pray.                          “Now learn this lesson from the fig tree: As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near [May 14, 1948, Israel was reborn as a nation after 2,000 years.]  When you see these things happening, you know that it is near, right at the door. I tell you the truth, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but My words will never pass way.”  “For the LORD will rebuild Zion and appear this is written for a future generation, [dor ah ha roan Hebrew for the last generation] that a people not yet created shall praise the LORD:” Psalm 102:16-18 What would we do if we …

Still Small Voice – July 2020

Dear Friends, Summer 2020 is unlike any we have ever experienced! “I didn’t know how to teach my kid to die! I hugged and kissed him every day and said, ‘I love you.’ You can’t kiss a photograph.” Horace Anderson Father of youth killed in CHOP Seattle USA. June 2020 “Where is God in all of this?” You wonder.  Maybe He is saying, “Where are you?” The word education in Latin means: “to bring forth from within.”  The Jewish-Christian ethic gives us the rules of engagement for a blessed life. Today, a small percentage of disgruntled people infiltrated by leftist ideals are destroyers, demanding attention. Like spoiled brats they defy authorities and murder, plunder and rampage. Sadly, Truth has fallen into  the streets. Why?  Because it did not exist in the first place. Hatred and greed grow into explosive rage. Lawlessness expresses itself in destruction of lives and property. We have an ignorant brain-washed generation supported by cunning politicians and powerful companies. This has been carefully planned and now it has exploded. The best-selling children’s book …

Still Small Voice – June 2020

Sivan 5780 Shalom Dear Friends: In today’s letter I will address the subject of VOICES! Which voice gets my attention?  Voice is an interesting word.  It  can be understood as: the voice of man or beast, along with other sounds, noises, or cries. To hear anyone’s voice is to obey it.  Pause and consider that!   Photo: Meridel in the garden during Corona. Summer arrived, bringing a week of scorching temperatures. It was 39C – F 96 in Jerusalem and 45C – F 113 in Galilee and Eilat. May 2020 was the hottest May in Israel’s recorded history.  Recently, we celebrated Israel’s 72nd birthday and later Jerusalem Day, marking  53 years of her unification since 1967.  Jay and I hosted family and friends for Shuavot, The Feast of Weeks or the Feast of Pentecost.  We thirst for the living water in this season of REJOICING out of NEED! God’s Voice “If you diligently heed the voice of the LORD your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments and …

Pieni hiljainen ääni – Kesäkuu 2020

Sivan 5780 Shalom, kallisarvoiset ystävät! Tämänkertaisessa kirjeessä käsittelen aihetta ÄÄNET! Mikä ääni saa osakseen huomioni? Ääni on mielenkiintoinen sana. Sen voi ymmmärtää tarkoittavan ihmisen tai eläimen ääntä muiden kuultavien, melun tai huutojen ohella. Kuulla, kuunnella jonkun ääntä merkitsee tuon äänen tottelemista. Sitä kannattaa pysähtyä pohtimaan! Jumalan ääni Hän sanoi: ”Jos sinä [ahkerasti] kuuntelet HERRAN, sinun Jumalasi, ääntä ja teet sen, mikä on oikein hänen silmissään, otat varteen hänen käskynsä [kallistat korvasi käskyilleen] ja noudatat kaikkia hänen lakejaan, minä en pane vaivaksesi yhtäkään niistä sairauksista … sillä minä olen HERRA, sinun parantajasi.” II Moos 15:26 … hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Joh 10:4. Ystäväni ääni Kuulen myös hyvin mielelläni teidän äänenne puhelimessa, sähköposteissa ja kirjeissä. Kiitos inspiraatioista sekä meidän muistamisestamme ja kuulumistemme kyselemisestä. En ole vastannut kirjeitse, koska tulostimeni on yhä rikki. Anteeksi vaiti oleminen! Sähköpostini on: meridel.rawlings@gmail.com Kesä saapui ja toi viikon kestäneet kärventäneet lämpötilat. Jerusalemissa lämpöä oli 39°, Galileassa ja Eilatissa 45°. Toukokuu 2020 oli kuumin meteorologissa mittauksissa koskaan tilastoitu kuukausi Israelissa. Juhlimme hiljattain Jerusalem-päivää kaupungin 53-vuotisen …