Author: Dr. Meridel Rawlings

Pieni hiljainen ääni – Kesä 2018

Mihin vain katseesi käännät, näet kamalia uutisia!Vaan… emmekö me eläkin toisen todellisuuden mukaan? Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä! Jos laskisin ne, niitä olisi enemmän kuin hiekanjyviä. Psalmi 139:17-18 Jokapäiväisestä selviytyminen on taito, taidetta. Puhun mielellään pioneerien kanssa. Heitä on kaiken ikäisissä ja heillä on viisautta, joka tulee ainoastaan sen kautta, että kun kaikki on suoritettu, pysyy yhä pystyssä; joten pysytään seisomassa! Se on toimivaa viisautta. Kun ihminen lakkaa uskomasta onnistumiseen, hän menettää kaiken. Lähde mukaani, ja siirrytään hetkeksi syrjään kiireestä ja paineesta. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Kirje heprealaisille 11:1 Koko Israel surisee toimintaa. Kuin mehiläispesässä, tuo toiminta on tarkoin harkittua ja hyvin tuottavaa. Kuulimme, että etelärannikolle on rakenteilla laivastotukikohta Yhdysvaltain laivastolle. Suurnopeusjuna yhdistää piankin Jerusalemin ja lentokentän 20 minuutissa. Israel ylpeilee useista ‘piilaaksoista’, ja Jerusalemista rakennetaan maailman 6. suurinta high-tech -kaupunkia. Tehokkaat moottoritiet, joissa on tunneleita, puhkovat vuoria matka-aikaa lyhentäen. Jay rakastaa psalmia 102 ja sen jaetta 17: … kun HERRA rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassaan. Tämä on kirjoitettu viimeiselle …

Pieni hiljainen ääni – toukokuu 2018

Shalom, shalom rakkaat ystävät!                          Sivan 5777 / toukokuu 2018 Tervehdykseni merkitsee täydellistä rauhaa, mikä taas hepreaksi tarkoittaa eheyttä, kokonaisena olemista kaikilta osin! Jeesus jakoi sitä sanoessaan: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani…” Joh 14:27 Valokuva vasemmalla: Jay & minä viettämässä kultahääpäiväämme, 50 yhteistä vuotta. Valokuva oikealla: Ydinperheemme. Vasemmalta oikealle: Chris lensi tänne Helsingistä. Hän on mediasunnittelija. David tuottaa uutisfilmejä Media Linelle. Daniel on käytännön filmituottajamme Israel Visionissa. Josh on mediasunnittelija, joka tekee ajatustyötä kaikilta osin työtämme. Nämä miehet ovat seisseet rinnallamme koko matkan mitan. He ovat antaneet meille 8 ihanaa lastenlasta, iältään 19, 18, 17, 15, 14, 12 ja 11-vuotiaat kaksoset. Lastenlapsista näkyy, että he seisovat meidän työmme kannattelemina. Sydämemme on täynnä kiitosta HERRALLE, Israelin Jumalalle, joka ei milloinkaan ole jättänyt meitä yksin tai hylännyt meitä, vaan on johdattanut meitä taipaleen joka askeleella! Halleluja-huutoja suurelle Lunastajalle. Muistamme myös siunata jokaista tämän kirjeen lukijaa, sillä teillä on ollut hyvin merkittävä osa meidän tarinassamme. Olette rakkaita meille! Kertokaa muillekin! Toisen Samuelin kirjan kohta 7:23 on …

Arab Muslim Israeli defends her country

Dear friends: Last week, I sent out a plea to pray for the people of Gaza being herded to the Israeli Gaza border to try and breach it. Their leaders are to blame. I continue to call for prayer for the Palestinians in Gaza and the West Bank. Its time to learn the truth about Israel inspite of the media blitz to the contrary.  Israel is like the Garden of Eden and the poor souls on our borders are dying for want of some life, some chance for their futures. Some little piece of hope, but alas it remains IMPOSSIBLE with a complete change from the leadership down. The leadership is hell bent of Israel’s destruction.  Take a moment and listen to this very brave little woman. Why brave? Because many Muslims are not happy with her free speech and joy of freedom that why. This is a believe it or not. Kindly pass along to your prayer group. Why is it so many churches ignore the importance of Israel as a nation and people? Can you answer that? Do pray …

Die leise, feine Stimme Mai 2018

Schalom Schalom liebe Freunde!                    Sivan 5777/ Mai 2018 Meine Grussworte lauten «perfekten Frieden», im Hebräischen umfasst dieser Begriff Ganzheit in jeder Hinsicht! Jesus vermittelte das, wenn er sagte: «Meinen Frieden lasse ich euch»! Joh. 14.27 Foto links: Jay und ich feierten unsere goldene Hochzeit, 50 Jahre. Foto rechts: Unsere engsten Angehörigen, von links nach rechts: Chris kam aus Helsinki. Er arbeitet als Medien-Designer. David produziert neue Filme für Media Line. Daniel ist unser zupackender Filmproduzent für Israel Vision. Josh ist ein Media-Designer. Diese Männer standen uns immer zur Seite. Sie schenkten uns 8 wundervolle Grosskinder, 19,18,17,15,14,12 und 11jährige Zwillinge. Die Grossen deuten schon an, dass sie uns nachfolgen werden. Unsere Herzen sind gefüllt mit Dankbarkeit gegenüber dem HERRN, Gott Israels, der uns nie verlassen noch im Stich gelassen hat und uns jeden einzelnen Schritt geführt hat! Halleluja unserem grossen Erlöser. Wir denken auch an jeden einzelnen von euch, der diesen Brief liest, weil jeder einen sehr bedeutenden Anteil an unserer Geschichte hat. Wir lieben euch. Sprecht das einander zu. Samuel 7.23 ist Jays Lieblingsvers …»Und …

Still Small Voice Newsletter – May 2018

 Shalom Shalom dear friends!                              Sivan 5777 / May 2018 My greeting means ‘perfect peace’, which in Hebrew, is wholeness in every respect! Jesus imparted this when He said; “My peace, I leave with you!”  John 14:27  Photo left: Jay & I celebrating our golden Wedding- 50 yrs. Photo below: Our immediate family. Left to right: Chris flew in from Helsinki. He is a media designer. David produces news films for Media Line. Daniel is our ‘hands on’ film producer for Israel Vision. Josh is a media designer who “thinks” us all on. These men have stood with us all the way. They have given us 8 beautiful grandchildren ages, 19, 18, 17, 15, 14, 12 and 11 year old twins. The grands indicate that they will stand tall upon our shoulders. Our hearts are filled with gratefulness to the LORD God of Israel who has never left us nor forsaken us and has led us every step of the way! Hallelujahs …

Still Small Voice Calling… May 2018

Dearest Friends who care about us Rawlings! You can always meet me via email: meridel.rawlings@gmail.com  or visit my website and subscribe to my letters at: stillsmallvoice.tv   Share them with your friends! Truthfully, most of all  I enjoy your letters to Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097 Israel. Mevasseret Zion is a beautiful suburb of Jerusalem, on the Hills of Benjamin. Let us know when and if you visit Israel. To begin, I want to share this quote that arrived in an envelope Jay picked up at our post box today. It means the world to me. “It is always with joy and a mixture of tears that come when reading your correspondence. The best way I can describe it is; the Presence of the LORD comes when reading the words on the page. So you see Meridel, it is truly a privilege to sow into the good soil of your work.”  Mary ‘Joyce’ M. USA Your seed is welcome in any currency. The postal service works, send with prayer. I try to respond to …

Pieni hiljainen ääni kutsuu … Toukokuu 2018

Kallisarvoiset, meistä Rawlingeista välittävät ystävät! Voit aina tavoittaa minut lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: meridel.rawlings@gmail.com tai käymällä nettisivuillani osoitteessa stillsmallvoice.tv. Lähetä sivut myös ystävillesi! Totta puhuakseni, ilahdun eniten kirjeistä, joita lähetätte postiosoitteella: Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097 Israel. Mevasseret Zion on kaunis, Benjaminin kukkuloilla sijaitseva Jerusalemin lähiö. Kerrothan, jos tulet käymään Israelissa. Soita minulle:  971 54 471 1786, niin tavataan. Aluksi haluan lainata tähän tekstikatkelman kirjeestä, jonka Jay löysi postilokerostamme hiljattain. Se on minulle hyvin tärkeä. ”Lukiessani Sinun lähettämiäsi uutiskirjeitä minut aina valtaa sekoitus iloa ja kyyneliä. Voin parhaiten kuvata sitä näin: lukiessani sivujen sanoja saan tunnun HERRAN läsnäolosta. Joten ymmärräthän Meridel, että on todella etuoikeus kylvää Sinun työsi hyvään maaperään.” Mary ‘Joyce’ M. USA  Sinun siemenesi ovat tervetulleita minä tahansa valuuttana tai käteisenä. Käteinen kannattaa kääriä ohueen folioon. Toimii! Rukoilethan! Yritän vastata jokaiseen kirjeeseen, jokainen on lahja! Emme olisi voineet saada aikaan yhtä paljon, ilman rukouksianne, luottamustanne ja lempeyttänne…Annetaan siunausten virrata; uskon voivani lukea seuraavasta kirjeestäsi, että antamasi lahja on kertynyt takaisin moninkertaisena.  Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa …

Stille Milde Røst… Passover år 5778/2018

Shalom … fra Rawlings familien i Israel; en velsignet påske – påskehøytiden! Hvor er dine tanker når du legger deg for natten? David, alene i Judas ørken skrev: «Jeg tenker på deg der jeg ligger og hviler, og grunner på deg gjennom natten.» Salme 63:7 Når David stilte spørsmål, forventet han svar. Den pågående krigen mot Messias og hans rike finnes i Salme 102. David bar tittelen Messias, som alle Israels konger gjorde. Dette fordi de var viet til den Allmektiges tjeneste og salvet med hellig olje i Herrens navn, Israels navn. «Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Jordens konger reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie.» Same 2: 1,2,4, 7, 8. I dag er det ikke ulikt. Si …

Still Small Voice… Passover 2018

Shalom… to you this Passover – Easter Season from the Rawlings in Israel! You see to the above, an ancient menorah carved out of rock found by a friend during our recent tour of Yodfat, a village destroyed by Roman legions in 60 CE/AD. David alone in the wilderness of Judah wrote: “When I remember You on my bed, I meditate on You in the night watches. Because You have been my strength.“ Ps 63:6a. When David asked questions he expected answers. The on going war against Messiah and His Kingdom is found in Psalm 102. David carried the title, Messiah,  as did all of Israel’s kings because they were dedicated to the service of the Almighty and anointed with holy oil in the Name of the LORD GOD of Israel. “Why do the nations rage, and the people plot a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together. Against the LORD and against His anointed? He who sits in the heavens shall laugh. The LORD has said …

Pieni hiljainen ääni… juutalainen pääsiäinen 5778/2018

Shalom, Rawlingsit Israelista toivottavat siunattua pesachia / pääsiäisaikaa! Huomaathan oikealla olevan kuvan ikivanhasta, kiveen kaiverretusta menorasta, jonka eräs ystävämme löysi hiljattain tehdyllä retkellä Jodfatiin. Tuon kylän Rooman legioonat tuhosivat vuonna 60. Mitä ajattelet levätessäsi vuoteella? Ollessaan yksin Juudean erämaassa Daavid kirjoitti: ” … kun minä vuoteessani sinua muistan ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä. Sillä sinä olet minun apuni… Psalmi 63: 6,7 [Englanninkielinen käännös ilmaisee hieman toisin: Sillä sinä olet ollut minun voimani, vahvuuteni, {sisuni} suom.huom.]Kun Daavid teki kysymyksiä hän odotti saavansa vastauksia. Psalmista 102 löytyy jatkuva sota Messiasta ja Hänen kuningaskuntaansa vastaan. Daavidilla oli tittelinä ‘Messias’, kuten kaikilla Israelin kuninkailla, sillä he olivat omistautuneet, antautuneet palvelemaan Kaikkivaltiasta ja heidät oli voideltu pyhällä öljyllä HERRA JUMALAN, Israelin Jumalan nimeen. ”Miksi pakanat pauhaavat [raivoavat s.h.] ja kansat turhia ajattelevat [turhia juonivat s.h.]?  Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat HERRAA  ja hänen voideltuansa vastaan… Hän, joka taivaassa asuu, nauraa, HERRA lausui minulle: ”Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.”  Psalmi 2: 1,2,4,7, 8. Nykytilanne …