Author: Dr. Meridel Rawlings

Passahfest 2019

Liebe Freunde Mein Herz ist voll. Ich bete, dass dieser Brief ein persönlicher Segen für jeden von euch sein wird. Was für ein Privileg haben wir, dass wir den Herrn segnen können, ganz besonders, wenn es schwierig wird. Aber zuerst möchte ich noch etwas klären: Von einigen von euch haben wir dieses Jahr noch nichts gehört. Bitte meldet euch doch, wen ihr weiterhin Teil unserer Welt sein möchtet. In diesem Brief feiern wir Passah so, wie wir glauben, dass es uns die Schrift vermittelt. Baruch Ata – DU! Im Hebräischen beginnen wir jeden Segen mit Baruch Ata! In der aktuellen Gender-Hysterie sprechen wir direkt mit Gott, als Ata oder DU. Wir werden unmittelbar in eine Beziehung eingebunden, eine Liebesbeziehung. Baruch heisst segnen, gesegnet. Als erstes jeden neuen Tag segnen wir DICH! Jesus wandte sich so an seinen Vater. Es ist eine persönliche und innige Beziehung, weit weg von «Religion». Ich glaube, dass das eines von Israels ehrenhaften und bemerkenswerten Geheimnissen ist. Stolz wegscheuern Passah bringt eine Erwartungshaltung für Wunder und Neubeginne. Nach einem sehr nassen …

Påske 2019

Mine kjære venner: Mitt hjerte er så fullt. Jeg har bedt om at dette brevet vil bli en personlig velsignelse for hver enkelt av dere. Hvilket privilegium er det for oss og «velsigne» Herren; spesielt når det er vanskelige tider. Før jeg begynner, la meg bare si at vi ikke har hørt noen av dere i år. Vennligst fortell oss om du ønsker å være en del av vår verden. I dette brevet feirer vi påsken slik det er skrevet i Skriften. Baruch Atah – DU!På hebraisk begynner vi alle velsignelser med Baruch Atah! Midt i dagens verden av kjønnshysteri snakker vi  her om et intimt til Gud som Atah eller DU/DEG ( Atha = Du, altså hankjønn på hebraisk). Umiddelbart trekkes vi inn i forhold, et kjærlighetsforhold. For det andre betyr baruch; å velsigne. Så det første vi gjør hver dag, er å «velsigne deg»! Jesus adresserte sin Far slik. Dette er et personlig og intimt forhold, langt fra “religion”. Jeg tror dette er en av Israels hemmeligheter, og det er ærverdig og bemerkelsesverdig. …

Pääsiäinen 2019

Rakkaat ystävät! Sydämeni on täpötäynnä. Olen rukoillut, että tämä kirje olisi jokaiselle teistä siunaus, aivan henkilökohtaisesti. Mikä etuoikeus meillä onkaan ‘siunata’ HERRAA; etenkin silloin, kun tilanteet käyvät rankoiksi.Ennen aloitusta haluan vielä sanoa, etten ole kuullut muutamista teistä mitään tänä vuonna. Kerrottehan, mikäli haluatte kuulua meidän maailmaamme. Tässä kirjeessä juhlimme juutalaista pääsiäistä sellaisena kuin sen ymmärremme Kirjoituksissa esitettynä. Siunattu (olet) SINÄ!Hepreaksi aloitamme jokaisen siunauksen sanoilla: ‘Baruch Atah – Siunattu (olet) Sinä! Nykyisen sukupuolijakaumaa koskevan hysterian aikana, me täällä Israelissa puhuttelemme Jumalaa maskuliinisella pronominilla tai sanomme SINÄ maskuliinia tarkoittavalla pronominilla. Välittömästi meidät vedetään yhteyteen, rakastavaan suhteeseen. Toiseksi ‘baruch’ merkitsee ‘siunata’. Jotenka, joka päivä siunaamme SINUA (Jumala)! Jeesus puhutteli Isäänsä tällä tavalla. Kyseessä on henkilökohtainen ja läheinen suhde, kaukana mistään uskonnosta. Uskon tämän olevan yksi Israelin salaisuuksista, ja se on kunnioitettavaa ja huomionarvoista. YLPEYDEN kuuraaminen poisJuutalainen pääsiäinen [ohikulkeminen] tuo tunteen ihmeiden odotuksesta ja uusista aluista. Hyvin märän talven jälkeen alamme leikata puutarhan pensaita ja kitkeä rikkaruohoja. Sitten kuuraamme kodin huone huoneelta, laatikko laatikolta. Siivoaminen on ennen muuta sisimmän tutkimista. Pölyn, murusten ja hämähäkinseittien pyyhkiminen ja lakaiseminen on melkoinen …

Passover 2019

My Dear Friends: My heart is so full. I have prayed that this letter will be a blessing to each one of you, personally. What a privilege it is for us to “bless” the LORD; especially when the going gets rough. Before I start just let me say, we have not heard from some of you this year. Kindly indicate if you would like to be part of our world. In this letter we celebrate Passover as we believe it is set forth in Scripture. Baruch Atah – YOU!In Hebrew we begin every blessing with Baruch Atah! In todays world of gender hysteria, here we speak intimately to God as Atah or YOU.  Immediately we are drawn into relationship, a love relationship. Secondly, baruch means to bless. So first thing every day we bless YOU!  Jesus addressed His Father this way. This is a personal and intimate relationship, far removed from ‘religion’.  I think this is one of Israel’s secrets, and is honourable and noteworthy. Scrubbing away PRIDE & ARROGANCEPassover brings a sense of expectation …

Die leise, feine Stimme dankt euch Adar 5779/März 2019

Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Bittet so wird euch gegeben, denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Jakobus 4.2, Matth. 7.7,8 Liebe Freunde… Ich fragte David, meinen ältesten Sohn, am Sabbat: «Was denkst du ist gefährlicher für Israel: Iran oder Europa mit seinen rasanten radikalen Veränderungen?» Ohne zu zögern meinte er: «Europa!». «David, wir arbeiten seit 50 Jahren für die Aliya, welche Juden ermutigt, nach Israel nach Hause zu kommen. Und bei dem weltweiten Judenhass ist es wichtiger denn je! Wir als Familie haben mit Filmen, Büchern, TV Sendungen und Vorlesungen zusammen daran gearbeitet, Israels Geschichte und prophetischen Platz in der alten und neuen Geschichte aufzuzeigen. Dann haben wir auch eine Voreiterrolle gespielt im Kampf gegen sexuellen Missbrauch. ABER nichts hat sich verändert! In den Nachrichten hören wir vom zunehmenden Antisemitismus weltweit, Hass auf Juden und Israel, und der sexuelle Missbrauch ist auch auf dem Vormarsch. Und hier in Israel bleiben auch immer die gleichen Probleme… nicht endende Terrordrohungen, Hass und Schmierkampagnen der Palästinenser.» David meinte: …

Pieni hiljainen ääni kiittää Maaliskuu 2019

”… mutta teillä ei ole, koska ette ano.” ”Anokaa, niin teille annetaan.Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.” Jaakobin kirje 4:2 ja Matteus 7:7-8 Shalom te kaikki, jotka haluatte vaikuttaa näinä synkkinä päivinä! Kysyin vanhimmalta pojaltamme Davidilta sapattina: ”Mikä on kaikkein vaarallisin alue Israelin kannalta – militantti Iran vai Eurooppa ylitseen pyyhkäisevine muutoksineen?” Pelkästään Ranskassa ISIS on murhannut 230 ihmistä. David vastasi epäröimättä: ”Eurooppa.” Olen samaa mieltä, ja alla olevat tiedot todentavat tuota vakaata käsitystä. Keskustelumme jatkui näin: ”David, me olemme työskennelleet alijan edistämiseksi, olemme olleet rohkaisemassa juutalaisia palaamaan kotiin Israeliin tähän mennessä 50 vuoden ajan. Kun otamme huomioon koko maailmanlaajuisen juutalaisvihan, tuo kutsu on entistä tärkeämpi! Perheenä me teimme filmejä, tv-ohjelmia, kirjoja ja pidimme luentoja. Yhdessä olemme kertoneet maailmalle Israelin historiallisesta ja profeetallisesta merkityksestä ja osuudesta muinaisen ja modernin historian aikana. Olemme olleet edelläkävijöitä myös tukiessamme seksuaalisen hyväksikäytön uhreja maailmanlaajuisessa taistelussa. MUTTA mikään ei ole muuttunut! Juuri antisemitismi ja seksuaalinen hyväksikäyttö lisääntyvät jatkuvasti. Kuulemme päivittäin antisemitismin jyrkästä lisääntymisestä maailmanlaajuisena ilmiönä, johon liittyy viha Israelia kohtaan. Seksuaalinen hyväksikäyttö …

Middle East Update

Ori Ansbacher, aged 19, was a gentle Jewish soul who volunteered with disadvantaged kids of all faiths. On Feb. 7th, 2019, while walking alone in the forest near Jerusalem, she was raped, stabbed multiple times and decapitated. Arafat Irfayia: Ori’s murderer, a proud Palestinian from Hebron smirks, “I wanted to return to an Israeli jail. “Now officially a Hero of the Resistance, according to the Palestinian Authority, he will receive $3,700 US. salary monthly for life (paid by UK & EU taxpayers). He will likely spend at most 10 years in a comfortable Israeli jail and will also enjoy the honor of having schools and roads named after him. Here in Israel, we feel that justice has been turned upon its head. This despicable murderer is no doubt the victim of the P.A.’s educational system of hatred of Israel; brainwashing their children and youth to believe the highest honor is to murder an Israeli. Former Israeli PM Ehud Barak,  since the Oslo Accords in 1982 was ‘Inspector’ on behalf of Israel for anti-semitic and anti-Israel rhetoric perpetrated in Palestinian school books. Recently he …

Alan Dershowitz addresses the worldwide surge of anti-Semitism

    – Why are so many grandchildren of Nazis and Nazi collaborators who brought us the Holocaust once again declaring war on the Jews? – Why have we seen such an increase in anti-Semitism and irrationally virulent anti-Zionism in Western Europe? To answer these questions, a myth must first be exposed. That myth is the one perpetrated by the French, Dutch, Norwegians, Swiss, Belgians, Austrians, and many other western Europeans: namely that the Holocaust was solely the work of German Nazis aided perhaps by some Polish, Ukrainian, Latvian, Lithuanian, and Estonian collaborators. False. The Holocaust was perpetrated by Europeans: by Nazi sympathizers and collaborators among the French, Dutch, Norwegians, Swiss, Belgians, Austrians and other Europeans, both Western and Eastern. If the French government had not deported more Jews than their German occupiers asked for, to the death; if so many Dutch and Belgian citizens and government officials had not cooperated in the roundup of Jews; if so many Norwegians had not supported Quisling; if Swiss government officials and bankers had not exploited Jews; if …

Prayer Alert, Anti-Semitism is on the rise in Europe

Still Small Voice Thanks you…                                     March 2019 You do not have because you do not ask. Ask and it shall be given to you,  For everyone who asks receives;  and he who seeks finds;  and to him who knocks it shall be opened. James 4:2  Matthew 7:7,8. Shalom all who want to make a difference in these dark days: I asked our eldest son, David, over Shabbat, “Which area is the most dangerous for Israel; militant Iran or Europe with its sweeping radical changes?” In France alone, ISIS has murdered 230 people.  Without hesitation, he responded: “Europe.” I agree and the following information will substantiate this conviction. Our conversation continued: “David, we’ve been working for aliyah, helping to encourage Jews to come home to Israel for 50 years now. And with all of the Jew-hatred worldwide; this call is even more important than ever!  As a family, we created, films, TV shows, books, and lectures. Together we …