Author: Dr. Meridel Rawlings

Pieni hiljainen ääni kutsuu … Toukokuu 2018

Kallisarvoiset, meistä Rawlingeista välittävät ystävät! Voit aina tavoittaa minut lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: meridel.rawlings@gmail.com tai käymällä nettisivuillani osoitteessa stillsmallvoice.tv. Lähetä sivut myös ystävillesi! Totta puhuakseni, ilahdun eniten kirjeistä, joita lähetätte postiosoitteella: Meridel Rawlings, Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097 Israel. Mevasseret Zion on kaunis, Benjaminin kukkuloilla sijaitseva Jerusalemin lähiö. Kerrothan, jos tulet käymään Israelissa. Soita minulle:  971 54 471 1786, niin tavataan. Aluksi haluan lainata tähän tekstikatkelman kirjeestä, jonka Jay löysi postilokerostamme hiljattain. Se on minulle hyvin tärkeä. ”Lukiessani Sinun lähettämiäsi uutiskirjeitä minut aina valtaa sekoitus iloa ja kyyneliä. Voin parhaiten kuvata sitä näin: lukiessani sivujen sanoja saan tunnun HERRAN läsnäolosta. Joten ymmärräthän Meridel, että on todella etuoikeus kylvää Sinun työsi hyvään maaperään.” Mary ‘Joyce’ M. USA  Sinun siemenesi ovat tervetulleita minä tahansa valuuttana tai käteisenä. Käteinen kannattaa kääriä ohueen folioon. Toimii! Rukoilethan! Yritän vastata jokaiseen kirjeeseen, jokainen on lahja! Emme olisi voineet saada aikaan yhtä paljon, ilman rukouksianne, luottamustanne ja lempeyttänne…Annetaan siunausten virrata; uskon voivani lukea seuraavasta kirjeestäsi, että antamasi lahja on kertynyt takaisin moninkertaisena.  Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa …

Stille Milde Røst… Passover år 5778/2018

Shalom … fra Rawlings familien i Israel; en velsignet påske – påskehøytiden! Hvor er dine tanker når du legger deg for natten? David, alene i Judas ørken skrev: «Jeg tenker på deg der jeg ligger og hviler, og grunner på deg gjennom natten.» Salme 63:7 Når David stilte spørsmål, forventet han svar. Den pågående krigen mot Messias og hans rike finnes i Salme 102. David bar tittelen Messias, som alle Israels konger gjorde. Dette fordi de var viet til den Allmektiges tjeneste og salvet med hellig olje i Herrens navn, Israels navn. «Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Jordens konger reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie.» Same 2: 1,2,4, 7, 8. I dag er det ikke ulikt. Si …

Still Small Voice… Passover 2018

Shalom… to you this Passover – Easter Season from the Rawlings in Israel! You see to the above, an ancient menorah carved out of rock found by a friend during our recent tour of Yodfat, a village destroyed by Roman legions in 60 CE/AD. David alone in the wilderness of Judah wrote: “When I remember You on my bed, I meditate on You in the night watches. Because You have been my strength.“ Ps 63:6a. When David asked questions he expected answers. The on going war against Messiah and His Kingdom is found in Psalm 102. David carried the title, Messiah,  as did all of Israel’s kings because they were dedicated to the service of the Almighty and anointed with holy oil in the Name of the LORD GOD of Israel. “Why do the nations rage, and the people plot a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together. Against the LORD and against His anointed? He who sits in the heavens shall laugh. The LORD has said …

Pieni hiljainen ääni… juutalainen pääsiäinen 5778/2018

Shalom, Rawlingsit Israelista toivottavat siunattua pesachia / pääsiäisaikaa! Huomaathan oikealla olevan kuvan ikivanhasta, kiveen kaiverretusta menorasta, jonka eräs ystävämme löysi hiljattain tehdyllä retkellä Jodfatiin. Tuon kylän Rooman legioonat tuhosivat vuonna 60. Mitä ajattelet levätessäsi vuoteella? Ollessaan yksin Juudean erämaassa Daavid kirjoitti: ” … kun minä vuoteessani sinua muistan ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä. Sillä sinä olet minun apuni… Psalmi 63: 6,7 [Englanninkielinen käännös ilmaisee hieman toisin: Sillä sinä olet ollut minun voimani, vahvuuteni, {sisuni} suom.huom.]Kun Daavid teki kysymyksiä hän odotti saavansa vastauksia. Psalmista 102 löytyy jatkuva sota Messiasta ja Hänen kuningaskuntaansa vastaan. Daavidilla oli tittelinä ‘Messias’, kuten kaikilla Israelin kuninkailla, sillä he olivat omistautuneet, antautuneet palvelemaan Kaikkivaltiasta ja heidät oli voideltu pyhällä öljyllä HERRA JUMALAN, Israelin Jumalan nimeen. ”Miksi pakanat pauhaavat [raivoavat s.h.] ja kansat turhia ajattelevat [turhia juonivat s.h.]?  Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat HERRAA  ja hänen voideltuansa vastaan… Hän, joka taivaassa asuu, nauraa, HERRA lausui minulle: ”Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.”  Psalmi 2: 1,2,4,7, 8. Nykytilanne …

Die leise, feine Stimme Passah 5778/2018

Shalom … vom den Rawlings in Israel, gesegnete Ostertage! Rechts: Ein Freund fand kürzlich anlässlich eines Ausflugs nach Jotapata (Yotfat) diese antike Menora, in Stein gehauen. Dieses Dorf wurde durch die Römer im Jahre 60 n.Chr. zerstört. Woran denkt ihr wenn ihr im Bett liegt? Als David allein in der Wüste Judäas war, schrieb er: «Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden». Psalm 63.7 Wenn David Fragen stellte, erwartete er Antworten. Der ständige Krieg gegen den Messias und sein Königreich ist in Psalm 102 beschrieben. David trug den Titel «Messias» wie alle Könige Israels, weil sie dem Dienst des Allmächtigen Gottes geweiht waren und mit heiligen Öl im Namen des HERRN, des GOTTES Israels, gesalbt wurden. «Warum toben die Nationen, und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Fürsten verabreden sich gegen den HERRN und gegen seinen Gesalbten: «Lasst uns ihre Bande zerreissen und ihre Fesseln von uns werfen! « Der im Himmel thront, lacht; der …

Stille, milde røst, Mars 2018

Herren taler fortrolig med dem som frykter ham, han gjør dem kjent med sin pakt. Salme 25:14 I dag er Purims første dag, og hele Israel feirer. Dette er en av mine favorittfester da det er tid for å “legge fra seg” for å nyte og sende pakker med hilsninger, kaker og sjokolade til familie, naboer og venner. Ja, akkurat som vi er instruert i Esthers bok 9:22. Denne historiske kilden sikrer at vi husker og feirer Guds bevaring av det jødiske folk. … «For det var på disse dagene jødene hadde fått fred for fiendene sine, og i den måneden klagen ble vendt til glede og sorgen til fest. Derfor skulle de feire dem som dager for fest og glede og sende mat som gaver til hverandre og til de fattige.»   Der har du det … vår Herre Gud la våre fiender av gamle og fortalte sine barn å huske, observere og holde denne tiden for befrielse og frelse gjennom våre generasjoner! Hva lærer det oss om Gud vår Far? Som Billy Graham …

Pieni hiljainen ääni kutsuu Maaliskuu 2018

Herran neuvo on tunnettu niille, jotka Häntä pelkäävät… Psalmi 25:14 Maaliskuun alussa oli purim-juhlan ensimmäinen päivä, ja koko Israel vietti juhlaa. Tämä on yksi lempijuhlistani – aika ottaa rennosti, nauttia ja lähettää pikkuleipiä, kakkuja ja suklaata perheenjäsenille, naapureille ja ystäville. Aivan kuten meitä opetetaan tekemään Esterin kirjan kohdassa 9:22. Tämä historiallinen kertomus varmistaa sen, että muistamme Jumalan teot juutalaiskansan säilyttämiseksi ja juhlimme niitä. …muistoksi niistä päivistä, joina juutalaiset olivat päässeet vihollisiltaan rauhaan, ja siitä kuukaudesta, jolloin heidän pelkonsa oli vaihtunut iloksi ja heidän surunsa juhlaksi. Niinä päivinä heidän tuli pitää iloisia juhlia ja pitoja, lähettää toisilleen herkkuja ja antaa lahjoja köyhille. Ester 9:22 Tuossa se tulee ilmi… meidän HERRAMME Jumala on kukistanut vanhat vihollisemme ja käskenyt omia lapsiaan muistamaan: viettämään juhlaa, pitämään tämän vapautuksen ja pelastuksen ajan mielessään sukupolvesta sukupolveen! Mitä se opettaa meille Isä Jumalasta? Kuten edesmennyt Billy Graham sanoi: ”Haluan oppia tuntemaan Jumalan yhä paremmin ja paremmin. Vaikka eläisin miljardi vuotta, olisin päässyt vasta alkuun!”   Joten mennessämme arkisille asioille postiin, ruokakauppaan tai bensa-asemalle, niin näemme juhlivia lapsia ja aikuisia, jotka ovat pukeutuneet …

Still Small Voice Calling… March 2018

The secret of the LORD is with them that fear Him. Psalm 25:14 Today is the first day of Purim and all of Israel is celebrating. This is one of my favourite feasts because it is time to “let down” to enjoy and send packages of cookies, cakes and chocolates to family, neighbours and friends. Yes,  just like we are instructed in Esther 9:22. This historical account ensures that we remember and celebrate God’s preservation of the Jewish people. …as the days on which the Jews had rest from their enemies, as the month which was turned from sorrow to joy for them, and from mourning to a holiday: that they should make them days of feasting and joy, of sending presents to one another and gifts to the poor. There you have it… our LORD God put down our enemies of old and told His children to  remember, observe and keep this time of deliverance and salvation throughout our generations!  Now what does that teach us about Father God? Like Billy Graham of blessed …

God Lives Here! February 2018

Meridel Thanks you… Shalom Dear Friends: “Those who feared the LORD spoke to one another, and the LORD gave attention, and heard it and a book of remembrance was written before Him for those who fear the LORD and those who esteem His Name.”  Malachi 3:16 Photo: My Granddaughter Cecilia by the aloe plant holding oranges from the clementine tree we planted for her. Last week, we all had a most unusual experience. I had taken a break from office work and was in the garden pruning our aloe plant. The winter winds had ripped most of the flowers away. I was trimming the stalks. Our office manger came outside and said, “Meridel there is a lady at the gate, and she says she knows you but, that you do not know her.”  I recognised the family name as one of the charities our production team had produced teaching material for in DVD form. The elegant lady that stood before me was dressed in a dusty rose blouse and skirt with matching stylish chiffon scarf draped around …

Von Meridels Schreibtisch… Januar 2018

Schalom Aus tiefstem Herzen danken wir euch für eure Gebete und finanzielle Unterstützung. Das Geld fliesst in den «Topf» der uns hilft, unsere Türen offen zu halten und das Werk weiterhin zu tun. Hier sind einige Höhepunkte zur Ermutigung. Die Zeiten sind ernst und werden es immer mehr… und wir müssen unsere Herzen Jesus täglich hinlegen. Ich sagte kürzlich zu Jay, dass ich mich wie ein zitterndes Blatt am Ende eines Astes fühle. Aber Gott…! Wir haben gelernt, uns jeden Tag aufs Neue in IHM zu ermutigen. Bitte betet mit uns zusammen für unsere 4 Söhne, die alle in den Medien arbeiten. David 48j., Christian 46j., Joshua 42j. und Daniel 31j. Sie waren ein enormer Segen für uns über all die Jahre, spüren aber dass der Heilige Geist sie für einen noch grösseren Dienst freisetzen möchte. Wir beten: Heilige – reinige, weihe und setze sie für dich frei, mache sie heilig – durch deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in diese Welt. …