Author: Dr. Meridel Rawlings

Pieni hiljainen ääni – av-kuu 5779 / elokuu 2019

Hän on valinnut meille perintöosan,joka on Jaakobin, hänen rakkaansa, kunnia. Sela. Psalmi 47:5 Yllä olevat isot heprean kielen kirjaimet muodostavat nimen, jota ei lausuta ääneen; Elävän, Herra Jumalan, maailmankaikkeuden Kuninkaan nimen. Heprealaisissa Kirjoituksissa se kirjoitetaan pelkästään muotoon ‘’ eli kadella jod-kirjaimella tai toisiaan vasten käännetyillä pilkuilla. Jeesus kantoi nämä merkit haavoina ranteissaan ja jaloissaan Golgatalla naulojen tekeminä. Kyllä, tämä on syvällistä. Käsittelemme tässä kirjeessä käsitettä kunnia, kirkkaus. Edustaako yllä kerrottu tosiasia naulanrei’istä Hänen kunniaansa, kirkkauttaan? Aluksi perheeni ja minä haluamme kiittää jokaista, joka rukoili ja kirjoitti viestejä tiedustellen nuorimman poikamme Danielin vointia viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana. Tuorein magneettikuva on täysin vailla tulehduksen merkkejä, ja hän kokee uutta elämänintoa! Tämä täyttää meidät kiitollisuudella ja kiitämme päivittäin monta kertaa. Kiitos teistä jokaiselle, joka rukoili ja lähetti rohkaisevia, rakkauden ja neuvon sanoja Danielille. Yksi Jumalan antamista lujista lupauksista on ”ISRAEL KUNNIANI, KIRKKAUTENI”ilmaistuna preesens-muodossa! [Heprea ei aina kirjoita verbiä esiin. Suom. huom.] Haluan jakaa kanssanne itselleni hiljattain sattuneen. Jotta saatte tuntea jotain aistimastani ilmapiiristä menkää YouTubeen ja kirjoittakaa hakuun Terry MacAlmon 2013 – The Weight of Your Glory (Kunniasi, kirkkautesi paino). Tässä sen …

Still Small Voice – Av 5779/August 2019

He will choose our inheritance for us, the excellence of Jacob whom He loves. Selah Psalm 47:4 The large Hebrew letters above spell the unpronounceable name of the Living One, the Lord God, King of the Universe. In the Hebrew scriptures it is only written like this ‘’  with two yod’s or inverted commas. Jesus bore these marks as scars in his wrists and feet at Golgotha made by the nail prints. Yes, it is profound. In this letter we touch upon the ‘Glory’. Does the above fact of the nail prints illustrate His Glory? First, my family and I thank each one of you who have prayed and written inquiring about our youngest son Daniel, over these last three months. Not only is his latest MRI completely clear of any signs of inflammation; he is enjoying a new zest for life! For this we are filled with gratefulness, giving thanks many times a day. Thank you to each one who prayed and sent encouraging words of love and direction to Daniel. One of the vows …

Die leise, feine Stimme – Sommer 2019

Liebe Freunde «Herr, meine Stärke und mein Schutz und meine Zuflucht am Tag der Bedrängnis!»Jeremia 16.19              Stärke = Kraft und Sicherheit Überrascht euch das Datum «Sommer»? Wir haben soeben Temperaturen von 40 – 50 Grad erlebt. 20 Waldbrände entfachten sich in Israel und den palästinensischen Gebieten, Griechenland, Zypern, Ägypten und Russland kamen uns zu Hilfe, Gott sei Dank! Wir hielten unser Heim geschlossen, Ventilatoren liefen; und wir trinken Unmengen von Wasser mit frischen Zitronen! Ja… der Sommer ist hier! Ein herzlicher Dank an jeden Einzelnen, der für Daniel gebetet hat. Er fühlt sich «besser», aber noch nicht vollständig gesund. Bis jetzt konnte keine Diagnose gefunden werden, Tests gehen weiter und wir glauben für seine vollständige Wiederherstellung und Gesundheit. Die nachfolgenden Zeilen sind für die vielen unter uns, die schwierige Zeiten durchmachen. «Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes … sondern freut euch…»1. Petrus 4.12 Viele sind wie wir in einer Situation voll Schmerz, Schwachheit, Niedergeschlagenheit und ständig bemüht, aufrecht zu stehen. Ich …

Still Small Voice – Summer 2019

Dear Friends: “O LORD my strength* and my fortress,My refuge in the day of affliction.” Jeremiah 16:19a  strength* = power + security Are you surprised to see ‘summer’ as the date on your letter? We have just come through temperatures of 40 to 45 C. Twenty forest fires exploded across Israel and the Palestinian Authority, Greece, Cyprus, Egypt and Russia all came to our aid, thank God! Meanwhile, we kept our home closed up with fans going; all  the while we were drinking copious amounts of water with fresh lemon! Yes… summer is here! Thank you each and everyone for your prayers for Daniel. He is feeling ‘better’ but not up to full health yet. Still a diagnosis has to be found, and tests continue and we believe for his complete recovery and health. I am enclosing the following teaching for the many among us who are experiencing trials at this time. “Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you:…but rejoice…” 1 …

Hello Dear Friends who Pray

Dear Friends who have prayed for our son Daniel:Here is an update. For 51 years since leaving Canada, the LORD has made us very dependent upon Him. We see each love notice and kindness as a gift from His hand. Thank you for inquiring about our youngest son’s health for prayer purposes. Daniel was diagnosed with lesions on his brain and languishes… not well, not totally ill… just not up to par. We have applied topically, or orally: aloe, coconut oil, fish oils and garlic to his routine and diet. We are believing the inflammation in his brain is subject to Messiah Jesus! The Bloodline keeps us alive and safe. The Holy One of Israel has proven His faithfulness all of these years. Just this morning Jay was rehearsing how Jesus healed my incurably sick liver back in 1969, when the doctors could do nothing. (I had lived in India for 2 yrs.) Then how He healed Chris from meningitis as a very small boy in Ecuador 1973, and raised Jay from the dead in Marseille 1976… We …

Pieni hiljainen ääni-Ijar 5779 / toukokuu 2019

Kallisarvoiset ystävät!Huulillani on näinä päivinä ollut tämä rukous: ”… ohjaa minut iankaikkiselle tielle. Psalmi 139:24Perjantaina 26. huhtikuuta veimme nuorimman poikamme Danielin ensiapuun, koska hänen puheensa puuroutui eikä hän pystynyt ilmaisemaan ajatuksiaan. Monet teistä jo lukivat rukouspyyntömme hänen puolestaan. Kiitos rohkaisevista ja lohduttavista rukousviesteistänne Danielin puolesta. Hän oli viikon sairaalassa, missä tehtiin laajoja tutkimuksia. Tähän mennessä tiedämme vain, että hänellä on tulehdus aivoissa. Ehkäpä veri- ja selkäydinnestekokeiden tulokset valottavat, mistä kyse. Tällä hetkellä hän on kotona ja saa steroideja, jotka tekevät hänet kovin väsyneeksi. Jotenka… on levon ja harkinnan aika; niin hän tekeekin. Daniel sanoi: ”Aistin rukoukset. Kiitä kaikkia puolestani ja pyydä, etteivät vain lopeta!” Rohkaisemme itseämme tällä lupauksella. ”Armo ja totuus tapaavat toisensa, vanhurskaus ja rauha suutelevat toisiaan.” Psalmi 85:11Daniel vastasi tähän mielenkiintoisella tavalla: ”Tuo avioliitto tuottaa uskovan lapsen.” Kolmas magneettikuvaus on määrä tehdä kesäkuussa ja neurologian professori pyrkii sitten määrittelemään, mistä oikein on kyse. Daniel ei ole vielä kunnossa, joten muistakaa häntä rukouksissanne HERRAN edessä. Kiitos! Perheemme on lähentynyt toisiaan yhä enemmän tämän kaiken johdosta, tietenkin. HERRA on siunannut meitä kovin monin tavoin, ehkä …

Still Small Voice-Iyar 5779 / May 2019

To My Dear Friends:The prayer on my lips these days is: …lead us in the way everlasting. Psalm 139:24 On Friday, April 26th we took our youngest son Daniel to emergency because his speech was slurred and he couldn’t get his thoughts out. Many of you read our prayer requests on his behalf. Thank you for your notes of encouragement and assurances of prayer for Daniel. He spent a week in the hospital, undergoing extensive investigative procedures. All we know at this point is that he has sustained inflammation in his brain. Perhaps with the results of his blood and spinal fluid exams, some light will be shed on what is going on. Meanwhile, he is resting at home, and taking steroids, which leave him very tired. So… it is a time to rest and reflect; which he is doing. “I can feel the prayers, ” he said, “please thank everyone for me and don’t stop!” We encourage ourselves with this promise: Mercy and truth have met together, righteousness and peace have kissed. Psalm 85:10 …

Urgent Prayer Needed!

We are asking all of our friends and Prayer Warrior partners to please put out an immediate prayer for Jay and Meridel Rawling’s youngest son Daniel. He is currently in hospital in Jerusalem. He has an inflammation in the brain, which is affecting his speech. Jay and Meridel are at his side. The neurologists are currently performing investigative procedures.We are all so grateful for the immediate, and professional quality of response from the medical staff at the hospital.Please, Pray! You may address any messages to this email address: meridel.rawlings@gmail.com All messages will be printed and given to Jay and Meridel to read to Daniel.May God bring Daniel complete healing!With Love and Thanks,The Rawlings

Passahfest 2019

Liebe Freunde Mein Herz ist voll. Ich bete, dass dieser Brief ein persönlicher Segen für jeden von euch sein wird. Was für ein Privileg haben wir, dass wir den Herrn segnen können, ganz besonders, wenn es schwierig wird. Aber zuerst möchte ich noch etwas klären: Von einigen von euch haben wir dieses Jahr noch nichts gehört. Bitte meldet euch doch, wen ihr weiterhin Teil unserer Welt sein möchtet. In diesem Brief feiern wir Passah so, wie wir glauben, dass es uns die Schrift vermittelt. Baruch Ata – DU! Im Hebräischen beginnen wir jeden Segen mit Baruch Ata! In der aktuellen Gender-Hysterie sprechen wir direkt mit Gott, als Ata oder DU. Wir werden unmittelbar in eine Beziehung eingebunden, eine Liebesbeziehung. Baruch heisst segnen, gesegnet. Als erstes jeden neuen Tag segnen wir DICH! Jesus wandte sich so an seinen Vater. Es ist eine persönliche und innige Beziehung, weit weg von «Religion». Ich glaube, dass das eines von Israels ehrenhaften und bemerkenswerten Geheimnissen ist. Stolz wegscheuern Passah bringt eine Erwartungshaltung für Wunder und Neubeginne. Nach einem sehr nassen …

Påske 2019

Mine kjære venner: Mitt hjerte er så fullt. Jeg har bedt om at dette brevet vil bli en personlig velsignelse for hver enkelt av dere. Hvilket privilegium er det for oss og «velsigne» Herren; spesielt når det er vanskelige tider. Før jeg begynner, la meg bare si at vi ikke har hørt noen av dere i år. Vennligst fortell oss om du ønsker å være en del av vår verden. I dette brevet feirer vi påsken slik det er skrevet i Skriften. Baruch Atah – DU!På hebraisk begynner vi alle velsignelser med Baruch Atah! Midt i dagens verden av kjønnshysteri snakker vi  her om et intimt til Gud som Atah eller DU/DEG ( Atha = Du, altså hankjønn på hebraisk). Umiddelbart trekkes vi inn i forhold, et kjærlighetsforhold. For det andre betyr baruch; å velsigne. Så det første vi gjør hver dag, er å «velsigne deg»! Jesus adresserte sin Far slik. Dette er et personlig og intimt forhold, langt fra “religion”. Jeg tror dette er en av Israels hemmeligheter, og det er ærverdig og bemerkelsesverdig. …