Author: Dr. Meridel Rawlings

God Lives Here! February 2018

Meridel Thanks you… Shalom Dear Friends: “Those who feared the LORD spoke to one another, and the LORD gave attention, and heard it and a book of remembrance was written before Him for those who fear the LORD and those who esteem His Name.”  Malachi 3:16 Photo: My Granddaughter Cecilia by the aloe plant holding oranges from the clementine tree we planted for her. Last week, we all had a most unusual experience. I had taken a break from office work and was in the garden pruning our aloe plant. The winter winds had ripped most of the flowers away. I was trimming the stalks. Our office manger came outside and said, “Meridel there is a lady at the gate, and she says she knows you but, that you do not know her.”  I recognised the family name as one of the charities our production team had produced teaching material for in DVD form. The elegant lady that stood before me was dressed in a dusty rose blouse and skirt with matching stylish chiffon scarf draped around …

Von Meridels Schreibtisch… Januar 2018

Schalom Aus tiefstem Herzen danken wir euch für eure Gebete und finanzielle Unterstützung. Das Geld fliesst in den «Topf» der uns hilft, unsere Türen offen zu halten und das Werk weiterhin zu tun. Hier sind einige Höhepunkte zur Ermutigung. Die Zeiten sind ernst und werden es immer mehr… und wir müssen unsere Herzen Jesus täglich hinlegen. Ich sagte kürzlich zu Jay, dass ich mich wie ein zitterndes Blatt am Ende eines Astes fühle. Aber Gott…! Wir haben gelernt, uns jeden Tag aufs Neue in IHM zu ermutigen. Bitte betet mit uns zusammen für unsere 4 Söhne, die alle in den Medien arbeiten. David 48j., Christian 46j., Joshua 42j. und Daniel 31j. Sie waren ein enormer Segen für uns über all die Jahre, spüren aber dass der Heilige Geist sie für einen noch grösseren Dienst freisetzen möchte. Wir beten: Heilige – reinige, weihe und setze sie für dich frei, mache sie heilig – durch deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in diese Welt. …

SIONIN VAIKEUKSIA

SIONIN VAIKEUKSIA Olen varma, että alla oleva teksti kiinnostaa niitä, jotka eivät saa videopäivityksiämme. ”Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heisson on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne. Itkien he tulevat…” Jeremia 31: 8-9 Huolimatta naapureiden alituisista valheista ja jatkuvista hyökkäyksistä, paradoksaalista kylläkin, Israel ON Kaikkivaltiaan mukaan Nooan arkki juutalaisille. Heidän kotiinpaluunsa alkoi 1880-luvulla. Yksikään kansakunta ei halunnut ottaa vastaan juutalaisia. Mikäli epäilet tätä, selaa vähän taustatietoja. Kanadakin (Rawlingsien kotimaa suom.huom.) kuului ei-haluajiin. Tilanne vain pahentui II maailmansodan aikana. Köyhiä juutalaisia palasi raamatulliseen Sioniin itkien; tautien ja aliravitsemuksen heikentäminä, aivan kuten profeetat olivat nähneet ja uskollisesti kirjoittaneet. Tämä tekee Israelista aivan ainutlaatuisen! Oi, miten mielellään työskentelemmekään ja rohkaisemmekaan jokaista tapaamamme tulemaan ja ottamaan oman oikeutetun paikkansa täällä, historian kulussa…. Se on aina ollut meidän alkuperäisen kutsumme perustana oleva päämäärä. Tuo kutsu vei meidät juutalaisyhteisöihin eri puolille maailmaa. Mutta haluaamme kohdistaa huomion nykypäivän Sioniin. Halutessamme keskittyä sisäiseen tilanteeseen Israelissa me täällä Israel Visionissa lähetämme uudelleen tuotantomme, jonka otsikko on TENTifada (sanaleikki TENT= teltta, intifada= kansannousu, …

Meridelin kirjoituspöydältä Tammikuu 2018

Shalom ! Kiitämme sydäntemme pohjia myöden teitä rukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne. Ne on laitettu ‘pataan’, jonka avulla ovemme pysyvät avoimina ja työmme jatkuu ja etenee.Tässä muutamia poimintoja, jotka rohkaisevat teitä rukoilemaan puolestamme. Ajat ovat vakavat ja kehitys vie edelleen samaan suuntaan… Meidän on luovutettava sydämemme päivittäin Jeesukselle. Sanoin tänään Jaylle, että tunnen olevani kuin oksan kärjessä oleva värisevä lehti. Mutta Jumala…! Olemme oppineet rohkaisemaan itseämme Hänessä päivä päivältä. Rukoilettehan yhdessä Jayn ja minun kanssa neljän poikamme puolesta, jotka työskentelevät median parissa: David 48 v., Christian 46 v., Joshua 42 v. ja Daniel 31 v. He ovat olleet valtaisa siunaus meille monien vuosien ajan, mutta koemme Pyhän Hengen haluavan vapauttaa heidät vielä suurempaan palvelutehtävään. Rukoilemme: Pyhitä heidät – puhdista, vihi, erota heidät Sinulle, tee heistä pyhiä – totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Johannes 17: 17 – 18 Palvelutyön päämääriä vuodelle 2018 No, HERRA ON LIIKEKANNALLA! Kun me uuvumme, Hän tuo voimaa aivan odottamattomilta suunnilta, mistä olemme päivittäin kiitollisia. 1. Filmimme ihmiskaupasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, CAN-työstä …

From Meridel’s Desk… January 2018

Shalom Thank you from the bottom of our hearts for your prayers and financial contributions. It has been put into the ‘pot’ to help keep our doors open and the work going forward. Here are some pointers to encourage you in prayer for us. The time is grave and growing ever more so… and we have to daily submit our hearts to Jesus. I told Jay, I feel like a leaf trembling on the end of a branch. But God…! We have learned to encourage ourselves in Him day after day. Kindly join Jay and I in this prayer for our four sons all working in Media: David 48 yrs, Christian 46, Joshua 42 and Daniel 31. They have been a tremendous blessing to us over these many years, but we sense the Holy Spirit wants to loose them for even greater service. We pray: Sanctify them – purify, consecrate, separate them for Yourself, make them holy – by the Truth. Your Word is Truth. Just as you sent Me into the world, I also …

Remember the Tentifada in 2011?

TROUBLE IN ZION For those of you who did not get our video updates on israelvision.tv, I am sure you will find this of interest. “Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the ends of the earth. Among them the blind and the lame, the woman with child and the one who labours with child together,A great throng shall return there. They shall come with weeping…”Jeremiah 31:8,9a. In spite of her neighbours with their ongoing lies and continuous attacks, paradoxically, Israel IS Noah’s Arc for Jews according to the Almighty. They began to return home in the 1880’s. No nation wanted Jews. If you doubt this, do a little checking, (Canada included!) The situation only grew worse during WWII. Poor Jews returned to Biblical Zion with weeping weakened by disease and malnutrition just as the Prophets perceived and faithfully penned. This is what makes Israel absolutely unique! Oh, how we love to work to encourage any we meet, to come and take their rightful place here in history…this has always …

Christmas & New Year greetings from Meridel

Merry Christmas & Happy New Year dear friends! With joy, I write my last Still Small Voice letter for 2017. Above is a photo taken at the Mandala Center on the shores of Galilee. This location rests within the biblical fishing village of Mary of Magdalene. The painting above represents the time when Jesus stood still in the midst of a moving throng of humanity and demanded: “Who touched me?” Luke 8:44a. A woman with a flow of blood for 12 years, dared to reach out and touch the tallit on Jesus’ prayer shawl. No one noticed, but He did! She had to come forward in front of all to receive her healing. Let each one reading this letter do the same. Come, reach out, push through until you touch Him. You hold the keys to your life, for only you can allow Jesus to renovate your life. Take this step now. Jerusalem The unusual photo Rt. taken by my nephew Paul Chobaniuk from Vancouver, is of the S.W. corner of the Temple Mount. In this place the Almighty said 45 times …

Snakk ut

 I barndommen ble jeg tvunget til stillhet av kontroll, frykt, skam og konflikt. Det tok ti år før min stemme ble hørt.  Meridel Rawlings Livet starter i familien, i min familie var det syke personer som plyndret min barndom. Nå har de heldigvis ikke lenger makt til å definere hvem jeg er. Jeg var det lille barnet som krympet fullstendig innvendig ved deres tilstedeværelse. Med stille besluttsomhet lærte jeg å fortrenge deres «tankesett». Jeg lærte meg å være årvåken og løpe når jeg måtte; dessverre lyktes jeg ikke alltid. Det tok nesten fire tiår før jeg begynte å kjenne helhet. Mitt liv, ødelagt av generasjoner med seksuelt misbruk, er i dag bevis på at et frø plantet rett og med omsorg, kan og vil vokse i tide og bære mye frukt. Det som kunne ha drept meg, ble springbrett til mitt livs arbeid.  Foto: Meridel alder 5, sin betrodde bror Donnie 6 og onkel Jamie 9, med Bambi, familiedyret på en onkels ranch. Trenger du å stå opp og børste støvet av føttene dine? Jeg måtte det! Man …