Norwegian Newsletters

Februar 2017

«Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham».  1. Peter 1:8

 «Vi elsker fordi han elsket oss først». 1. Johannes 4:19

Mange har etterspurt en oppdatering på Jay’s fysiske helse.

I dag skriver jeg, Meridel, på Jays vegne siden han «ikke er ute av skogen enda». Professor Ben Horin fortalte oss i dag at Jay vil trenge å ta medisiner resten av sitt liv, da hans hjerte sliter med kronisk atrieflimmer. Han oppmuntret Jay til å forsøke å leve så normalt som mulig de nærmeste tre månedene selv om hans fysiske styrke har avtatt. Deretter kan han velge om han vil ha noe som kalles «ablasjon». Denne prosedyren tillater doktoren å sette et kateter i hjertet og kauterisere spesifikke nerver som forårsaker hjertets flimring. Det er rundt 80% suksessfullt.

Som Jay selv sier: «Til tross for hva mine øyne ser og hva jeg kjenner i mitt hjerte, så tror jeg!

Jeg ser til Legen over alle leger som møter ALLE mine behov. Jeg er selvfølgelig respektfull for mine leger og overleger, men mine øyne er vendt til oven! Takk for alle dine bønner for meg og min helse. Jeg kjemper den gode strid og forsøker samtidig å hvile så mye jeg kan. Det er en god utfordring for en gammel krigshest som meg.»

Jeg elsker historien om en liten gutt som forsøkte å gjøre et tungt løft. Da faren kom inn og så hva sønnen holdt på med spurte faren; «Bruker du all din kraft?» «Ja, så klart gjør jeg det» svarte gutten utålmodig. «Nei..gutten min, ikke enda» svarte faren. «for du har ikke spurt meg om å hjelpe deg!»

Hvilken trøst det er å vite at når vi har bedt vår himmelske Far om hjelp, så har dere villig og kjærlig gitt den. Vennligst ikke stopp, men hjelp oss «å løfte lasset». Dette er et mysterium, av Guds Rike.

Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.  Johannes 15:5

Hver vinter i Israel er det tid for å høste sitrus fruktene. Vi er spesielt glad i de smakfulle mandarinene og spiser de hver dag! Grenen på denne vakre lille frukten er en hard, gråbrun liten sak. Likevel er denne lille grenen den sanne nøkkelen til livet av frukten. Gjennom den flyter livet av treet med all dens næring, som igjen skaper kanskje en av de mest velsmakende frukter. Så vidunderlig består den av rikelige mengder av C-vitaminer midt i influensa og forkjølelses sesongen. Så lenge vi er koblet til vintreet…vil vi også leve og bære masse frukt.

For tjue år siden så en nær og trofast venn, Pastor Dave Duell, på oss i familien og sa; «Dere er perfekt posisjonert, og posisjonert perfekt! Jeg ser en hage av frukttrær..» Jeg deler dette som et eksempel på hvordan Herren ser deg og meg i forhold til hvordan vi ser oss selv. La oss ikke dømme oss selv så hardt…eller å opphøye oss selv for mye. En annen hemmelighet i Kongeriket er å vedvare å være den litt ydmyke «kobleren» mellom treet og frukten. Bibelen forteller oss «..et tre skal kjennes på dets frukt». Matt 12:33. Det er egentlig det eneste vi kan se etter for å skjelne om noen er falske. Det er en sikkerhetssjekk for oss i Guds rike.

Jeg har tenkt en del på denne sannheten. Venner, vi lærer igjen hva det betyr å være svak så Han kan være sterk. Det er et annet mysterium i Kongeriket. Vi trenger Han mer enn noen og noe annet.

Ja, Han må vokse og jeg avta. 

Beskyttet av Kjærlighetens Konge;

Jay og Meridel Rawlings med teamet.