Norwegian Newsletters

En hilsen fra Jay

2016 fortsetter, og mange utfordringer med den. Meridels bror gav oss et ord om at vi ville bli tømt ut lik parfymen i alabastkrukken som ble brukt da Jesus ble salvet. Vel, det var et ord til hver enkelt av oss i familien. Vi blir alle testet og prøvet, og det virker som det aldri slipper. Det samme er sant for Israel, vår vei har aldri vært en enkel vei, men vi gleder oss fordi vi er sikre i “den sanne vei”.

Vi fortsetter, sakte, kanskje på grunn av hindringer, men vi nekter å gi opp eller å stoppe!

La meg få oppmuntre deg i den situasjonen du kanskje befinner deg i akkurat nå. La oss forenes i hjertene og lovprise midt i utfordringene. Ingenting varer evig, og det vil forandre seg.

Meridel og jeg blir alltid så glade for å høre fra deg. Takk for at du husker oss!

Vi traff grunnen når vi kom hjem fra Canada i oktober. Vi er nå midt i scriptingen av en film vi filmet i sommer. Vi jobber fortsatt med myndighetene for å sette opp styret av Change Acion Nepal som vi åpnet denne sommeren for å skape en trygg måte å gi støtte til arbeidet i Nepal. Våre hjerter er å utdanne de unge menneskene. Uvitenheten og fattigdommen er så enorm at det er overveldende til tider. Vi har filmen på engelsk om du ønsker den så si ifra til oss. Vi har vært litt forsiktige med å sende filmen ut til nasjoner som ikke er engelsktalende.

Takk for dine bønner for Israel sist uka da skogbranner herjet I byer og steder. 30 palestinere har blitt arrestert for påsettelser av branner. 220 branner herjet rundt i landet på samme tid, noen var kun 3 km unna vårt hus.

Sterk vind fra øst gav medfart i ilden, men holdt likevel ilden unna større byer og skoger. 10 nasjoner kom oss til unnsetning med å sende oss brannmenn og fly. Palestinerne kom også og hjalp oss.

Det var en følelse av enhet når Israelere tok de 1000 evakuerte inn i hjemmene sine.

90.000 ble tvunget på flukt når de måtte flykte hjemmene sine. Det sendte et “fredelig og kjærlig budskap” inn i samfunnet til tross for de hundrevis av hjemmene som gikk tapt og jordene som brant opp. Be med oss for vinter regnets komme..

HERREN har gjort oss trygge og glade over å være forankret her i Israel. Vi ber daglig for den valgte presidenten Donald Trump. Meridel sa til meg for 1.5 år siden at han var “mannen”, og at hun kjente mandatet til å be han igjennom. Mørkets krefter ønsker å sluke en hver anstendighet. La oss be for våre ledere og tale sannhet i kjærlighet. Sender dere all velsignelse fra Israel,

 

Dr. Jay & Meridel Rawlings